Révay József (szerk.) · Schöpflin Aladár (szerk.)

Egy ​magyar könyvkiadó regénye 0 csillagozás

Révay József – Schöpflin Aladár (szerk.): Egy magyar könyvkiadó regénye

Ha visszatekintünk 222 év messzeségébe, azt kell mondanunk, hogy a Franklin-Társulat is a gondolatszabadság üldöztetésének jegyében fogant. A XVIII. század elején történt, hogy Johann Paul Royer salzburgi könyvnyomtató kénytelen volt menekülni és új hazát keresni, mert protestáns hite miatt lehetetlenné vált nyomdaiparának gyakorlása hazájában. Ebben az időben ezrével indultak a német telepesek Magyarországra, hogy új életet kezdjenek a töröktől felszabadított néptelen és puszta területeken. Royer tehát partraszállt, letelepedett, s az iparengedélyt azonnal meg is kapta. 1715-ben jelent meg első kiadványa, a pozsonyi országgyűlés 1712–1715. évi törvényeinek gyűjteménye (Articuli diaetales Posonienses). Ebben az évben kezdte meg működését az a nyomda, amely tulajdonképpen alapja és őse a mai Franklin-Társulat nyomdájának…

>!
Franklin-Társulat, Budapest
216 oldal

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Roderick Cave – Sara Ayad: A könyv története
Persovits József: Kner-könyv
Jaschik Álmos: A könyvkötőmesterség
Fritz Funke: Könyvismeret
Tokaji Zsolt: A kínai könyv története
Halász Ferenc: Kis könyvkötő
Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a XVIII-XIX. században
Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések
Nagy László – Türk Péter: Könyvkötés
Rozsondai Marianne: Könyvkötés