Test ​és lélek, morál, politika, vallás 1 csillagozás

René Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás

Descartes ​kései írásainak középpontjában az a probléma áll, miként lehet összeegyeztetni egymással az emberi test működésének teljességgel mechanikus magyarázatát azzal a lélekfelfogással, amely a testtől tökéletesen elkülönülő szubsztanciát lát benne. Hogyan jön létre az „igazi ember” lélek és test egyesüléséből? Hogyan vagyunk képesek testi érzékszervek útján szert tenni ismeretekre? Hogyan jöhetnek létre a lélekben szenvedélyek a testet ért hatások nyomán? Van-e elegendő hatalma a léleknek a testből származó káros hatások leküzdéséhez? Ezeket a kérdéseket próbálják megválaszolni az itt közölt írások, egymástól igencsak eltérő megközelítésben: a Regiusszal folytatott polémiában fametszetszerű, durva vonalakkal, a belénkszületettség tanításának legegyértelműbb, ám egyszersmind legmeghökkentőbb megfogalmazását adva, a Pfalzi Erzsébethez írott levelekben a hányatott sorsú hercegnő „lelkének orvosaként”, a Chanut-höz, Franciaország stockholmi követéhez, illetve Krisztina királynőhöz… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Sapientia Humana Osiris


Kedvencelte 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 7


Hasonló könyvek címkék alapján

Nyíri Kristóf – Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián
Fogarasi Béla: Tudomány és demokrácia
Ronan de Calan: Karl Marx kísértete
Louis Desgraves: Montesquieu
Gilles Deleuze: Hume és Kant
Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története
Nagy Géza: Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre)
Földényi F. László: Melankólia
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Szun-ce: A hadviselés tudománya