Hatalom ​és pénz 28 csillagozás

Ráth-Végh István: Hatalom és pénz Ráth-Végh István: Hatalom és pénz

A neves író összegyűjtött műveinek harmadik kötetét „A fejedelmi bálvány” és „A pénz komédiája” című könyvek anyagából állítottuk össze „Hatalom és pénz” címen. Főképp a feudalizmus világának alakjai jelennek meg e mű lapjain. Saját isteni küldetésükben hívő uralkodók, kiváltságaikkal hivalkodó nemesek és főpapok életével ismerkedünk meg, akik mérhetetlenül lenézték a dolgozó, egyszerű embert. De megismerkedünk a pénz világával is. Elvonulnak elöttünk a millióikat könnyedén szóró arisztokraták, a kincses zsákjaikat féltve őrző zsugoriak, mindazok akik az arany éhségétől hajtva saját maguknak és másoknak is kárt okoztak. A gazdagon áradó tények, szellemes iróniával tálalva, egyszerre nyújtanak maradandó élményt, hasznos olvasmányt és üdítő szórakozást.

>!
Gondolat, Budapest, 1977
826 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632805399 · Illusztrálta: Győry Miklós
>!
Gondolat, Budapest, 1964
826 oldal · keménytáblás · Illusztrálta: Győry Miklós

Kedvencelte 5

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
Tüske
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz

Micsoda idők, milyen erkölcsök! (Cicero)
Mint ismeretes az emberi butaság határtalan.. Régen is.. Most is. Úgy tűnik a józan eszüket simán eldobják az emberek. Pénz és a hatalom oldaláról mutatja meg a középkori és rokokó világát. Ebben az időben egy főúri személy származás sosem biztos.. Esetleg szép a menyecske akkor simán lehet, hogy a püspök vagy pápa, de a király is lehet a gyermek apja…ez simán természetesen.. Abban a korban teljesen elfogadott volt. Miközben mindenki templomba járt és ájtatoskodott.
Nagyzási hobort a tetőfokára hágott…és nem csak Európában hanem keleten is.. Pl. : Rusztem basa halála után, leltárba került 8.000 db. turbán, 2.000 db. Zománcozott páncél, 2.900 harci paripa.. Stb. Vagy éppen a királyok rongy rázása…Frigyes Vilmos élén járt benne..
Azok a rengeteg címek amivel éppen megszületett trónörököst felruházták. 22 ember vette körül rögtön.. Később ez a szám közel 40 lett..
Ugyan akkor a szegényeket kizsigerelték…. Mert nekik minden járt.. Isten kegyelméből.
Képmutató banda.. Kurtizánt lenézték, viszont adót amit tőle beszedtek simán elrakták, sőt előszeretettel jártak is hozzá.
Viszont nagyon érdekes volt számomra, hogy a hóhér valamilyen szinten gyógyított is.. Le is írja a könyv, hogy jobban tisztában voltak az emberi anatomiával mint az akkori orvosok…de szégyen volt hozzájuk fordulni….max sötétedés után amikor senki nem látta. Képmutató világ. Ez a kettősség végig kísérte ezeket az évszázadokat.

>!
Lahara ISP
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz

Félig-meddig ismeretterjesztő, de főleg az emberek ostobaságai összegyűjve egy kötetben.

>!
AThompson
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz

Nekem nagyon tetszett ez volt az első Ráth-Vég gyűjteményes amit elolvastam, miután egy kedvenc íróm sokat dícsérte a blogján, a családban hányódott egy példány és egy év pihenés után sort kerítettem rá.

Ráth-Végh részletesen ír olyan témákról, amelyek szerintem ma is sokakat érdekelnének, sokkal nagyobb előnye, hogy -nekem legalábbis- olyan kellemes iróniával nyúl a történelemhez mint kevesek. Nem merültem el eleddig annyira a történelem ilyen aspektusaiban, de úgy gondolom a részletességet és a pontosságot is csak dícsérni lehet. Ajánlom mindenkinek.


Népszerű idézetek

>!
Tüske

Ki legyen az új vezér? Az egész spanyol haditengerészetben nem akadt egyetlen ember sem, aki az elhalt admirálissal felért volna. Viszont itt van az ország egyik legnagyobb rangú főura, Medina Sidonia herceg. Fülöp választása ráesett. Hiába szabadkozott, hogy ő nem ért a tengeri hadviseléshez, egyetlen kapcsolata az óceánnal csak annyi, hogy hajón midig tengeri betegséget kap – nem használt. „ A háborút isten dönti el” – ez volt a hivatalos felfogás, mindegy tehát, ki a vezér a csatában.

303. oldal

>!
Tüske

Flahaut ezredest csak az anyakönyv alapján illette meg a neve. A valódi apát mindenki ismerte. Tudták, hogy Flahaut asszony szeme egy reverendán akadt meg. Akkor még csak Périgord-i abbénak hívták, utóbb Autun püspöke lett, majd Franciaország főkancellárja és Benevento hercege, szóval Talleyrand…
Még itt sem állhatok meg. Flahaut asszony születését is törvénytelenség gyanúja árnyazta be. Az a hír keringett róla, hogy anyja XV. Lajos királynak volt a kedvese s ebből a viszonyból született. Vagyis vele együtt három szabálytalan gyerek ült volna együtt ugyanabban a családi körben.
Lelkiismeretes kutatók azonban megállították a hírkeringést. Bebizonyították ,hogy nem ő volt a törvénytelen leány, hanem a nővére.
No hálistennek.

63. oldal

>!
Tüske

A vadonatúj grand vakarta volna a fejét a parókája alatt, ha az illendő lett volna. Nem tudott egy szót sem spanyolul. De szorultságában eszébe jutott, hogy amazok meg nem értenek franciául. Párizsi ízű léhaságra vetemedett hát.
Vállalta a bók – robotot.
Az első hölgy előtt udvariasan meghajolt és kedveskedő mosollyal rebegte franciául :
„Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved”
Kecses főhajtás a megtisztelt hölgy részéről.
A másodiknál:
„Jöjjön el a te országod, valamint az égben, azonképpen itt a földön.”
És így tovább. Felparcellázta még az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet s szerencséje volt, hogy ennek végeztével a hölgyek sorfala is véget ért, mert több imádságot már nem tudott.
Még így sem imádkoztak a sok imát megtért madridi udvarban.

332. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Szerémi György: Magyarország romlásáról
Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban
Tőkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus
Gyimesi Sándor: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában
Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon
Balla Árpád: Történelem és állampogári ismeretek 6.
Lehoczky József: Magyar lovagkönyv
Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban
Umberto Eco: Baudolino
Norbert Elias: Az udvari társadalom