Randolph L. Braham (szerk.) · Kovács András (szerk.)

A ​holokauszt Magyarországon hetven év múltán 1 csillagozás

történelem és emlékezet
Randolph L. Braham – Kovács András (szerk.): A holokauszt Magyarországon hetven év múltán

A magyar holokauszt történetéről és magyarázatáról a nyolcvanas évek óta folynak a történészek között élénk és termékeny viták. Ez a kötet a negyedik azok sorában, amelyek 1984 óta a magyar holokauszt kerek évfordulói alkalmával e kutatásokról és vitákról adnak képet.

>!
Múlt és Jövő, Budapest, 2015
288 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155480133

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

Kek P>!

A magyar holokauszt – a háborús szempontok felől nézve érthetetlen – irracionalitásának magyarázatát tehát nem a náci, hanem a magyar antiszemitizmusban kell keresni.

22. oldal, Kovács András: A magyar intencionalizmus - Új irányok a magyar holokauszt történetírásában

Kek P>!

Illúzió volna persze azt hinni, hogy létezhet politikai kontextustól megtisztított és az objektivitás éteri magaslataiba menekíthető történettudomány – különösen, ha a közelmúlt története a reflexió tárgya.

31. oldal, Kovács András: A magyar intencionalizmus - Új irányok a magyar holokauszt történetírásában

Kek P>!

Amikor pedig a népszövetségi rendszer megrendülésének idején eltűnt az a külső fék, amely feltartóztatta a faji diszkrimináció eszkalációját, az egyetemi numerus claususnak s kenyérkereső pályákra való kiterjesztése útjában nem maradt komoly akadály. A kiterjesztés folyamatát pedig jórészt az az „őrségváltó” nemzedék hajtotta végre, amely az egyetemeken már a numerus clausus szellemében nevelkedett fel.

55. oldal, Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények

Kek P>!

A kérdés – és a morális megítélés alapja – tehát nem az, hogy kollaborált-e valamely ország a nemzetiszocializmussal, hanem inkább az, hogy mikor és milyen célból tette ezt. Csak vonakodva, az adott helyzetben szükségesnek látszó minimális mértékben támogatta-e a német célokat, vagy messzemenően azonosult velük?

18. oldal, Kovács András: A magyar intencionalizmus - Új irányok a magyar holokauszt történetírásában


Hasonló könyvek címkék alapján

Kovács Mónika (szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet
Hábel János: „Elköltözött” szomszédaink
Molnár Judit (szerk.): Jogfosztástól népirtásig
Vámos Miklós: Apák könyve
Kornfeld Tibor: Volt egyszer egy zsidó város, Dunaszerdahely
Budai-S Balázs: Kun Páter – a reverendás gyilkos
Enrico Deaglio: A jótett egyszerűsége
Braun György: Hatan voltunk…
Huhák Heléna – Szécsényi András: Holokauszt alulnézetből
Krausz Tamás – Barta Tamás (szerk.): Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein