Rákóczi ​album 0 csillagozás

II. Rákóczi Ferenc és kurucai
Rákóczi album

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A művek szerzői: Gerő Ödön, Londesz Elek, Bányai Elemér, Lengyel Menyhért, Pekár Gyula, Krúdy Gyula, Fabó Bertalan

Róla szól: II. Rákóczi Ferenc

Tartalomjegyzék


Enciklopédia 6

Szereplők népszerűség szerint

II. Rákóczi Ferenc · XIV. Lajos


Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Sli P>!

Rákóczi e fényes társaságban megy a királylyal mindenhová; ott van a gárdaezredek „mustráján”, ott, mikor XIV. Lajos felséges kezének érintésével meggyógyítja azokat, „kiknek az guga az nyakukon vagyon”, mondván: „az király tapogat meg, de az Isten az, ki meggyógyít”. A Napkirály, ki Saint Simon szerint „ritkán látta Ragotskyt anélkül, hogy meg ne szólította volna, s bármikor szívesen fogadta őt dolgozószobájában, de Ragotsky ezzel sose élt vissza”, a Napkirály, mondom, örömmel mutatta meg vendégének a „verszályi kertet”, ahol is két Gondoly (gondola) nevű hajón Trianumba (Trianon) mentek s a Dánvadakat (dámvadakat) meg a „vízi mesterségeket jácodva megszemlélték”. Elmennek a bolonyi erdőbe (Bois de Boulogne) Beri (Berry) herceghez s a Luver (Louvre) nevű „Király-ház”-ba, melyről Király Ádám szűkszavúan csak annyit mond, hogy „az Királyi Képíró-, és Faragó Académia” meg „képek, státuák és holmi rajzolások” vannak benne.

58. oldal, A kurucok Versaillesban. Írta Pekár Gyula (Hornyánszky)

Rákóczi album II. Rákóczi Ferenc és kurucai

Kapcsolódó szócikkek: II. Rákóczi Ferenc · Louvre · Saint-Simon · XIV. Lajos
1 hozzászólás
Sli P>!

Rákóczi edictumaiban azért nagyon jellemző mégis ennek az erkölcsös szellemű rendeletnek beiktatása, melynek bővített mását hasonló célzattal feltaláljuk az 1707-iki ónodi hadi törvénytár „Cégéres vétkekről s büntetésekről s némely hadi successiókrúl” című fejezet második cikkelyében, mely így szól:
„Aki Isten dicsősséges nevét, hatalmát, igazságát, jóvoltát stb. szidalmazná, vagy más egyéb káromlásokkal, úgymint: eb, kutya, vagy ördög, vagy kő, vagy menykő, vagy egyéb állat teremptette, avagy felebarátjának lelkét megparáznító, ocsmány szókkal élne: ha közember vagy altiszt, első ízben nyilvánosan két sorban álló hadak közt megvesszőztetik, másodízben keményen megpálcáztatik, harmadízben pedig hóhér által feje vétetik.”
A főtisztek ugyaneme vétségekért két első ízben pénzbírsággal, harmadízben lefokozással, vagy ha nagy volt a káromkodás és cifra szerkezetű, halállal büntetődtek.

39. oldal, Rákóczi hadserege. Írta Bányai Elemér (Hornyánszky)

Rákóczi album II. Rákóczi Ferenc és kurucai

Kapcsolódó szócikkek: 1707 · II. Rákóczi Ferenc · káromkodás

Hasonló könyvek címkék alapján

Laczkó Géza: Rákóczi
Köpeczi Béla: Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből
Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya
Miklós Péter (szerk.): A hazáért és a szabadságért
Barabás Tibor: Rákóczi hadnagya
Vécsey Aurél: A huszárok
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák / A beszélő köntös
Száva István – Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc
Dénes Zsófia: Zrínyi Ilona
R. Várkonyi Ágnes: A kuruckor hősei