Wass ​Albert igazsága 2 csillagozás

A gróf emigrált, az író otthon maradt
Raffay Ernő – Takaró Mihály – Vekov Károly: Wass Albert igazsága

Ez a könyv azért született, mert még ma sem juthatnak el hiánytalanul Wass Albert egyre gyarapodó olvasóközönségéhez életének jelentős, meghatározó eseményeiről szóló híradások, beszámolók.

Napjainkban, amikor Wass Albert műveit országszerte, sőt, határainkon túl is százezrek olvassák és szinte naponta jelennek meg róla írások a hazai és a külhoni sajtóban is, elengedhetetlenül fontos, hogy hiteles képet alkothasson róla az, aki elfogultság nélkül közelít hatalmas életművéhez. E könyv nem titkoltan azokhoz is szólni akar, akikben bármilyen okból előítélet él Wass Alberttel szemben.

Róla szól: Wass Albert

>!
Szabad Tér, Budapest, 2004
256 oldal · ISBN: 9632174771

Most olvassa 1

Várólistára tette 10

Kívánságlistára tette 4

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

mohapapa I>!
Raffay Ernő – Takaró Mihály – Vekov Károly: Wass Albert igazsága

A politika hitkérdés. Nem az észé, nem az érveké, nem tényeké a fő szerep, hanem a hiteké. Szép lassan a magyarság kérdése, a hovatatozás kérdése sem más, pusztán politika absztraháció. Itt, a Molyon is volt, akivel arról polemizáltunk, van-e bármi jelentősége annak, hogy valaki milyen nemzettest tagja. Én azt mondtam, igen, ő azt, hogy ő ember.

Wass Albert személye politikává vált. Meggyőződésem, hogy akik fasiztázzák, akik antiszemitázzák, akik fennartással vannak iránta, nem olvasták, vagy prekoncepcióval értelmezték a könyveit, s pusztán szajkózzák az ilyen-olyan sajtóvéleményeket.

Jelen könyv Wass Albert rehabilitációja az őt ért vádak miatt. Olyan rehailitáció, amelyet nem előzött meg ítélet, csak vádaskodás és gyanúsítgatás. Amelyek mögött semmiféle tény nem áll, s amelyet megfélemlített és Wass Albert elítélésében anyagilag érdekelt tanúk támasztottak alá. Olyan vádak, amelyekre a ’70-es években végül csak legyintett az USA belügyminisztériuma, és fityiszt mutatott a Csau-rendszernek Wass Albert háborús bűnösségére és kiadatására. Ez tán' jelent valamit… Ahogyan az is, hogy az író elleni vád mikor, milyen körülmények között született, s kik emeltek vádat ellene? Mert az ezekre a kérdésekre adott válaszok gyakorlatilag szinte önmagukban semmissé teszik a vádakat.

De nem, nem jelent semmit mindez: a politika hitkérdés. Magyarországon, ugye, a magyarság is hitkérdés. Más országokban nem az a nemzethez tartozás.
S Wass Albert magyar volt, és egész életét elvesztett hazája, az erdélyi magyarság sorsának jobbra fordításának szentelte könyveivel, cikkeivel, folyóiratatival, alapítványaival. Kevés sikerrel. „…ott valahol négy-öt magyar összehajol”, de csodák nincsenek, az emigrációban is széthúznak, egymás ellen acsarkodnak.

Mondom, beszélnek Wass Albert könyvei az íróról. A könyvek, amikben nem kendőz el semmit, bármilyen nációról is legyen szó (többször írtam: a magyarságot sem kíméli: a A funtineli boszorkány hősei többségükben nagyon szerethető románok, s két magyar szereplő gyakorlatilag teljesen negatív benne; fura egy sovinizmus!), s lássuk be, ez politikalag nem korrekt. Ahogyan az sem, hogy Wass Albert nem szerette a kommunizmust. Ez sem korrekt politikailag. Továbbélni csak a volt náciknak, fasisztáknak nem szabad, a kommunizmus rémségeire, az elkövetők személyére legyinteni kell: elmúlt, mit foglalkozzunk velük? (Soha nem fogom ezt megérteni. Illetve de, csak gyalázatos az eredmény, amit megértek!)

A jelen kötet tehát rehabilitáció olyan bűnök alól, amit Wass Albert soha el nem követett. Valamint az életének a bemutatása, különös tekintettel az emigrációs évek heroikus küzdelmeire.
Roppant érdekes, hasznos, érdekes kötet!
Kár, hogy csak azok fogják elolvasni, akik olvassák Wass Albertet…
S olyan jó lenne tévedni!


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy Pál (szerk.): Wass Albert
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Esterházy Péter – Marianna D. Birnbaum: Az évek iszkolása
Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig
Sükösd Mihály: Franz Kafka
Karádi Zsolt (szerk.): Kosztolányi Dezső
Marton Mária: Az öröm ujjhegyén Csukás Istvánnal
Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza
Zádor András: Karel Čapek
Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora