A ​vajdaságoktól a birodalomig 0 csillagozás

Az újkori Románia története
Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig

Az ​1866-tal kezdődő időszak a modern román állam megszületésének és kialakulásának a kora. 1859-ben a két fejedelemség Moldva és Havasalföld egyesült, majd 1866-ban királysággá alakult. Az első világháború utáni Párizs környéki békében Románia megkapta Erdélyt és ezzel létrejött Nagyrománia. A valamivel több mint félévszázad alatt a korábbi fejedelemségek gazdasági és társadalmi berendezkedése nagy változásokon ment át, 1919-ben pedig a már azelőtt is nemzetiségi ország sok nemzetiségűvé vált. Enélkül a korszaknak az ismerete nélkül nem érthető meg a két világháború közti és a mai belső román helyzet sem.. … A munka nagy érdeme, hogy nem csak a román királyság keretei közt élő románok történeti helyzetét mutatja be, hanem mintegy összehasonlításként melléállítja az erdélyi románok helyzetének a bemutatását. Így kapunk teljes képet a román nép egészének múltjáról, így tudjuk helyesen értékelni az erdélyi románok sorsát, jóval fejlettebb iskolarendszerét és művelődési intézményeit,… (tovább)

>!
JATE, Szeged, 1989
264 oldal · ISBN: 9633850010

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Catherine Durandin: A román nép története
Kerekes György – Teodor Pompiliu (szerk.): Kutassátok az írásokat
Szász Zoltán: A románok története
Nicolae Bălcescu: Nicolae Bălcescu válogatott munkái
Hunfalvy Pál: Az oláhok története I-II.
Nikolae Iorga: Válogatott írások
Ádám László – Belia György – Csatári Dániel: Románia
Lucian Boia: Románia elrománosodása
Lucian Boia: Miért más Románia?
Neagu Djuvara: A románok rövid története