Napló 116 csillagozás

1935-1946
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni gyorsírásos naplójában örökítette meg házasságának éveit. A napló magánéletének dokumentuma, teljes nyíltsággal beszél minden problémájáról. Az első bejegyzéseket 1935-ben egy fiatal, huszonhárom éves nő vetette papírra, aki éppen házasságra készült szerelmével. Az utolsó lapokat 1946-ban egy még mindig nagyon fiatal, mindössze harmincnégy éves asszony írta, aki akkor tudta meg, hogy két évvel korábban megözvegyült, férjét 1944-ben megölték. Ezután még hét évtizedet élt. Úgy őrizte Radnóti Miklós emlékét, hogy hallgatásával vette körül.

Eredeti megjelenés éve: 2014

Róla szól: Radnóti Miklós

>!
Jaffa, Budapest, 2018
1274 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155492358
>!
Jaffa, Budapest, 2014
1276 oldal · ISBN: 9789634750642
>!
Jaffa, Budapest, 2014
1274 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155492358

Enciklopédia 61

Szereplők népszerűség szerint

Gyarmati Fanni · Radnóti Miklós · Weöres Sándor · Beck Judit · Kemény Zsuzsa · Schöpflin Aladár · Szentkuthy Miklós


Kedvencelte 36

Most olvassa 106

Várólistára tette 327

Kívánságlistára tette 359

Kölcsönkérné 11


Kiemelt értékelések

vargarockzsolt>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

„Itt van megint egy ősz, kísérteties visszaemlékezésekkel a tavalyira. Itt vagyok a legváltozatosabb és mindig ugyanazon kínok közepette, állandó fájdalommal, hol tompult elfojtásban, hol erős, rá összpontosított figyelemmel, csontokig, idegekig, velőig ható fájdalommal, és közben a szokott, könyörtelen, erősen cinikus magamra figyeléssel. Mintha vergődéseimet az adott megváltoztathatatlan tények rácsai között kívülről nézné egy hideg, érdeklődő tekintet.”
Amikor ezek a sorok a naplóba íródnak (1945. október 1.), Radnóti Miklós már közel egy éve halott, de biztosat a felesége még nem tud róla. Majd eljön az a nap is, amikor indulni kell Győrbe, azonosítani a holttestet:
„…a lengyelországi, észak-magyarországi mozgó tömegsírok motoszkáltak bennem, ahová együtt hányták be a még élőket a halottakkal. A tisztiorvos megnyugtatott, hogy a tarkólövés a legbiztosabb halál”.
És Abdára, megnézni a kivégzés helyszínét, aztán vissza Pestre, ahol ki kellett bontani azt a csomagocskát:
„…képek, az én utolsó levelezőlapjaim, amiket még Vácra írtam, voltak benne, aztán egy szerb felírású notesz, benne az ő ragyogóan tiszta, biztos, gyönyörű írásával ajánlás az elején, annak, aki megtalálja, hogy juttassa el Ortutay Gyulához. Magyarul, németül, szerbül, angolul és franciául. Aztán a versek, hol elmosódva, hol olvashatóan […] A papírok közt az én fényképem is, magyar állampolgársági írás, születési bizonyítvány, levlapjaim. A noteszben két fénykép: anyja képe, az én kilencéves kori fényképem a Levél a hitveshez vers mellett, és egy kis imám, amit valamikor egy szeptemberi dátummal írtam róla”.
Erről szól ez a könyv.
Vannak előzményei, van utóélete, kordokumentum, irodalomtörténeti ismeretek tárháza, egy öntudatos nő életéből 10 év 1274 oldalon, hosszú, unalmas, néhol érdekes, sokszor idegesítő és visszataszító, de a személyessége miatt mindig hiteles – ilyeneket is el lehet mondani róla, de a lényeg az előzőleg idézett sorokban van. Ezt írja körül minden.
Az adott, megváltoztathatatlan tények rácsai közül, kívülről néző, hideg, érdeklődő tekintet ezúttal nem lehet az olvasóé.

4 hozzászólás
fióka>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Gyarmati Fanni naplója monumentális mű, noha viszonylag rövid időt ölel fel, mindössze 11 évet. Házasságának kilenc évét valamint azt a két évet, ami Radnóti Miklós utolsó munkaszolgálatának megkezdésétől holttestének megtalálásáig és újratemetéséig telt el.
Rendkívül sokoldalú, a narratívák számosak: elsősorban természetesen napló, annak minden lehetséges személyes vonzatával, ugyanis ez a napló magánhasználatra készült, kiadatásának ötlete csak évtizedekkel később merült fel.
Irodalomtörténet, annak minden izgalmával, versek apropója, születése, műfordításoké, felbukkant, majd elvetélt vagy soha meg nem valósult ötletek tárháza, első megjelenések dokumentálása. Ami pedig a kortársakat illeti, nyüzsgő, izgalmas rögzítése mindannak, ami a Fanni-Miklós házaspár közvetlen baráti- és ismeretségi körében történt.
A Holokauszt-irodalom szerves része, pontos kordokumentuma a gyilkosságoknak, a munkaszolgálatoknak, a náci- és nyilasuralom tetteinek. Bővebb, ami a szűkebb környezetet érinti, érintőlegesebb, ami a nagyvilágot.
Mindazoknak, akik tudják, hogy úgy Fanni, mint Miklós zsidó származásúak voltak, megdöbbentő lehet, hogy – noha szekularizált és asszimilálódott emberpárról van szó – a napló szóhasználata kétségkívül antiszemita. Ez időnként feloldódik, elfelejtődik, Fanni önkéntelenül is közösséget vállal a zsidósággal, többes számban beszél magukról, amikor különböző atrocitásokról értekezik, ám többségében elutasítja ezt, semmilyen sorsközösséget nem akar(nak) vállalni a néppel, amelyből származnak. Mindkettőjük felfogása antinacionalista – legalábbis ami a zsidóságot illeti.
Rendkívül érdekes lenyomata annak a kornak, amelyben a nők épp csak elkezdhettek valamennyire szabadon mozogni, dolgozni, kilépni a teljesen patriarchális, konzervatív, előítéletes, feudálisan hierarchikus berendezkedésű társadalmi koncepció keretei közül. Szándékosan nem használom a feminista jelzőt, mert a legtöbb emberben valamiféle torz kép kapcsolódik a feminizmushoz, de Fanni mindenképpen az volt, még akkor is, ha nem életforma-szerűen, nem tudatos elhivatottsággal. Naplója pontos dokumentuma a modern nő akkori életének.
A fentiekhez szorosan kapcsolódik a szexuális narratíva, annak a nőnek a feljegyzései, aki, ellentétben kortársai egy, és elődei nagy részével, már élvezi a testi szerelmet. Nagyon sokat foglalkoztatja a test, a test fiatalsága. Furcsán, mániákusan eltúlozva számol be öregedéséről, elhasználtságáról, kopott, ráncos mivoltáról, mindezt húszas évei közepén, ami annyira képtelen, hogy már nevetséges. Annak ellenére, hogy látványos, erős kisebbségi érzéssel küszködik – ez végigvonul naplója nagy részén –, tudatában van annak, hogy vonzó, érdekes, szép nő. Rendszeresen vannak fellángolásai, amikről pontosan beszámol férjének, az őszinteség rendkívüli fontossággal bír kapcsolatukban. Radnóti viszonya Beck Judittal – ha máshonnan nem – Nyáry Krisztián Így szerettek ők-sorozatának nyitóírásából bizton ismerhető, Fanni naplójából pedig egészen részletesen megtudható, ellentétben Radnóti naplójával, ahol alig akad magánéleti jellegű feljegyzés.
A napló egyik legfontosabb olvasata a fejlődésregényé. Ilyen szempontból a teljes ciklus két részre osztható: az első nagy ciklus az első munkaszolgálatig tart, azaz 1940 végéig, a második ciklus az első munkaszolgálattal és a Beck Judit-féle viszonnyal veszi kezdetét. Addig Fanni inkább gyerek, azután pedig egyértelműen változik, felnő, ha lehet ezt így mondani, megkomolyodik, másképp gondolkozik, felelősségteljesebb lesz. Az első kötet kimondottan idegesítő, a napló kezdőmondata („Gyerekek vagyunk.”) tökéletesen illusztrálja Fanni érettségét. Az ember hirtelen szemtől szemben találja magát azzal a költőfeleséggel, akinek csupán a nimbusza volt kiindulópont a megítélésében, ami nyilván korántsem elég, és ily módon találkozni a valósággal döbbenetes. Adva van egy művelt, határozott véleménnyel rendelkező (ami persze folyton változik), csak fekete-fehérben gondolkodni tudó, rettenetesen kritikus és önkritikus, állítása szerint szilárd osztályöntudattal rendelkező (szalon-)kommunista (mert mi más is lehetne a tények ismeretének hiányában, egy gyönyörű utópiával?), költőfeleségnek készült, nagyon szerelmes, a végtelenségig naiv nő, aki egy hirtelenkedő kamasz minden tünetét produkálja és csöppet sem hasonlít arra a Fifire, akit az ember elképzel. Ennyit a prekoncepciókról. Érdekes módon Miklós valódi megjelenítése sokkal inkább hasonlít az elképzelhetőhöz, de róla is derülnek ki apró érdekességek. A második kötet már egy sokkal kiegyensúlyozottabb, öntudatosabb, racionálisabb, felnőttebb ember viszonyulása mindennapjaikhoz, valószínűleg ez az, amire a legtöbb ember kíváncsi. Noha hosszú, csöppet sem unalmas olvasmány a napló. Monoton itt-ott, hiszen mindenki életének megvan a maga ritmusa, miért lenne kivétel ez alól a Radnóti házaspár? És noha az ember végig tudja, mi fog történni, hiszen előbb-utóbb találkozik a Miklós költészetével és életének legalább rövid vázlatával, Fanni naplója az utolsó mondatig izgalmas, lebilincselő olvasmány, nem várt és remélt kegy, lehetőség arra, hogy betekintést nyerhessünk egy fantasztikusan tehetséges, lírai szépségű, törékeny csodák között élő és azokat megörökítő költőember életébe. Sokat gondolkoztam azon, mi lehetett az apropója annak, hogy Fanni naplója kiadása mellett döntött, és hosszú éveken át tudatosan készítette elő a kéziratot publikálásra. Az első kötetben nem tudtam rájönni. A másodikat olvasva pedig már annyira sok magyarázat születik, hogy lehetetlen dönteni, mindenki tegye meg maga. Lehet a szerelmük pőre valóságát, mindennapjait, a nem kanonizált verziójú házasságot felvázoló igénye. Ugyanígy lehet a – szintén kanonizált – Radnótit élővé, emberré, emberivé visszaállító akarat terméke. A szenvedő, ugyanakkor szenvedtető Fanni cenzúrázatlan megmutatása. A kortársak és a Fanni soha el nem múló felelősségének dokumentálása, hiszen a teljes naplót végigkíséri a sikoltó, vergődő kérdés: miért nem mentették meg? Miért? Miért nem vették komolyan azt, ami már nagyjából pontosan tudható volt? Miért bagatellizáltak? Hogy lehet, hogy néhány langy kísérlet után feladták? Hol volt akkor Ortutay vagy Sík Sándor? Sík Sándor akkori viszonyulása a segélykéréshez egyenesen megdöbbentő. Noha mindezeket 71 éve értelmetlen kérdezni, ugyanolyan fájdalmas.
A napló olvasásakor rengeteg kérdés vetődik fel, de a halottak nem válaszolnak. Fanni utolsó gesztusa, amivel megmutatott mindent, mit jónak látott, kicsit „utánam a vízözön!”-szerű. Ennek ellenére kivételes olvasmány, minden megválaszolatlan kérdésével együtt, többet mond az összetartozásról, szerelemről, bűntudatról, mulasztásokról mint jövendőbeli olvasója valaha gondolná. Tárgyilagos, sok vonatkozásban Polcz Alaine Asszony a fronton memoárregényéhez hasonlítható. Az első sokk után már nem is vagyunk voyeurök, nem is lehetünk, hiszen a napló egészének hangvétele megakadályozza ezt. Varázslat olvasni, kínzó, fájdalmas varázslat, gyomorszájon vágó, szeretteinkhez menekülő, fizikai létükről meggyőződő, tapogató, kétségbeesett kiáltás. Hangos vagy hangtalan, mindegy.
„De mondd, a mű, – az megmaradt?” kérdezte Radnóti. Igen. Ebben Fanninak óriási szerepe van, a pontot az i-re saját naplójának közlésre bocsátása teszi fel. Ez azon kevés könyvek közül való, amit mindenkinek olvasnia kellene. Legjobb kísérői Radnóti összes versei és műfordításai, naplója valamint Bókay László Radnóti Miklós – Fényképek c. kötete.

2 hozzászólás
olvasóbarát>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Ilia Mihály: „kitűnő szeme van a körötte való dolgokra, természetre, történésekre.”

Gyarmati Fanni 1935-ben, 23 évesen kezdte írni a naplót, 1946-ben fejezi be, amikor még csak 34 éves és már 2 éve özvegy. Nem könnyű olvasmány, nagyon részletes és nem közönségnek íródott. Rengeteg új információt megtudhatunk a házaspárról, családjukról, kapcsolataikról, a valláshoz való viszonyukról. Ami engem legjobban megdöbbentett az a gyermekvállalással kapcsolatos döntésük következménye, „kiirtásra van kárhoztatva a magunkfajta ember.” Emberek voltak, hibákkal, gyengeségekkel, mindennapos problémákkal, mindig együttműködve, a legnehezebb helyzetekben is kitartva egymás mellett. 1941-ben a magyarországi zsidók helyzete sokat romlott, szűkültek a lehetőségeit, többször kaptak behívót munkaszolgálatra. „Felmagasul körülöttünk a gyűlölködés és az ellenségeskedés árja.” https://moly.hu/karcok/845259
Radnóti Miklós nem tért vissza 1944-ben, özvegye évtizedekig őrizte emlékét, gondozta hagyatékát.
Korábban olvastam Radnóti Miklós Naplóját, csak ajánlani tudom, jól olvasható.
Sokkal inkább az alkotásra figyelő.
Kevés együtt töltött, boldog év adatott meg nekik. Művelődéstörténeti szempontból is nagyon érdekes olvasmány a kötet.
Felmerül a kérdés bennem, hogy jó-e, ha egy ennyire személyes dokumentum mutatja meg az olvasónak a remek költő, író hétköznapjait, gyengeségeit, félelmeit, napi gondjait. Fanni nem a "legtökéletesebb költőfeleség”, Radnóti Miklós sem volt tökéletes, nem volt sportos, elég kitartó a munkában, sokszor betegeskedett.
9 közös év adatott nekik, de ez sem a felszabadult boldogság ideje volt, mert olyan idők jártak, amikor az emberek nem lehettek igazán boldogok, a háború, az üldözés, a kiszolgáltatottság, a reménytelenség, a pénztelenség, („Mi segítene, a biztos kenyér tudata talán?”) az irodalmi sikerek hiánya megrontotta az életüket, és a ” megromlott, ócska polgári tradíció ” is közrejátszott. Bepillanthatunk a korabeli irodalmi élet kulisszái mögé is, (”Piszkos és pocsolyás az irodalmi élet.”), kortárs szerzők, művészek egymás közötti kapcsolatába, a Nyugat szerkesztéspolitikájába.
Fanni családi kapcsolatai, zsidóságról alkotott véleménye, munkájához való viszonya, a kortárs művészekkel való kapcsolataik (többek között József Attila, Kovács Margit, Buday György, Sík Sándor, Szerb Antal, Lesznai Anna) nyomon követhetőek a naplóból.
A kötet végén Gyakran használt keresztnevek feloldása, Jegyzetek és A napló szöveggenezise és a szöveggondozás elvei, Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni életrajza Ferencz Győző tollából és részletes Névmutató teszi teljessé az szöveget, ezekben a kiegészítő dokumentumokban sok hasznos tudnivaló található.
Elolvastam Lengyel András Napló-írás – „saját jogon” című írását, melyben részlétesen értékeli a naplót, érdemes elolvasni. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/14716/naplo-iras-… (122. oldal)
A napló olvasása közben újraolvastam a verseket is, amelyeket megemlít.
Főként a második kötet nagyon nehéz olvasmány volt, nálam ezért 4 csillag.

12 hozzászólás
tonks >!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Hosszú utazás volt.
Végtelenül emberi volt az egész, mintha a tavaszi fák alatt húzódó járdán Fanniék mellé szegődtem volna és összebarátkoznánk. Szokásommá vált, hogy kávézás mellé olvastam el minden nap pár bejegyzést, voltak jobb, rosszabb időszakok, ahogy az emberek életében általában. Az mindig megmosolyogtatott, ha pont valamelyik év hónapja a magam idejével találkozott, vagy ha az épp aktuális hangulatom, gondolataim a sorokból is vissza köszöntek. Sok Radnóti verset is elolvasgattam a könyv mellé, pont így volt jó.

cseri>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Hát igen, kéne már írni róla valamit, ha már több mint egy hónapig olvastam… arra viszont határozottan emlékszem, hogy az 5 csillagot rányomtam, és most nincs sehol… Nehéz róla mit írni. Hiszen sok mindent leírtak már erről a nagyon különös és megrázó történetről, ami ezé a két emberé. Nagyon-nagyon sokat meg lehet tudni ebből a könyvből, arról, hogy milyen volt az életük, hogy milyen volt az élet akkor Budapesten, milyen volt az a művészvilág, amiben forogtak. Milyen volt a háború, milyen volt az ostrom… Ami a legfurább, hogy Fanni egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az ember elképzeli, mert hát milyennek képzeli? Hát olyan kis szendének, Fanni pedig egyáltalán nem olyan, ezzel szemben viszont pesszimista és borzasztó kritikus. De önkritikus is egyébként. A pesszimizmusra pedig megvolt az oka, mert ők már 1935-ben tudták, hogy nagyon nagy bajba fognak kerülni… hogy aztán a végén valahogy mégse higgyék el, és aztán Radnóti Miklós elinduljon az utolsó munkaszolgálatra is, és aztán Fanni megbánja, hogy nem próbálta meg valahogy bújtatni őt. Szóval az elején igencsak fura, hogy ilyen karcos személyiség Fanni, de elég hamar magával ragad az őszintesége. Hogy még olyan igazán cikis helyzeteket sem töröl az utólag megszerkesztett naplóból, mint amikor spoiler, attól az ember tényleg igazán közel érzi magához. Azért sajnálom, hogy 70 évig hallgatott.

6 hozzászólás
tgorsy>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Nem tudtam lelkileg közel kerülni Gyarmati Fannihoz. Bennem lehet a hiba.

7 hozzászólás
bokrichard>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Nem adhatok nem 5 csillagot, mert Radnóti Miklós a kedvenc költőm. Amíg vele nem találkoztam, nem szerettem igazán verset olvasni, elég, ha ennyit mondok.
Minden tiszteletem Fanninak, tiszteletreméltó, ahogyan elviselte a nehéz időszakokat, és ahogyan leírta mindezt ebbe a naplóba.
Nagyon nehezen emészthető, én is naponta csak igen keveset tudtam belőle olvasni. Ebben a műben benne van a 20. század első fele teljesen: a történelem, a kultúra, a társadalmi élet zajlik, miközben a múzsa nem tudta, hogy szeretett költőjével mi történik igazából. A rengeteg név, vastag családfák, kapcsolati hálók sűrű szövedéke között bonyolult az eligazodás, sokszor kellett visszalapoznom, de akkor is megérte, ha holnapra a nevek egy része a feledésbe vész. Sokszor nem szimpatikus, sok dolog felesleges, de ez maga az élet, és Fanni ragyogása átsejlett a sorok között, ami a legszimpatikusabb az egészben.
Nemcsak a külső, de a belső világot is bemutatja a napló minden gyarlóságával együtt, a vallás, a gyerekvállalással kapcsolatos gondolatok, egyszóval olyan intim titkok is megjelennek, amik nem feltétlen jelzik, hogy ez a mű a tömegnek szólna, sokkal inkább emlékeztetőnek szánta ezt a kordokumentumot.
Összességében nagyon emberi, részleteiben nem annyira, mintsem inkább egészében marad meg emlékezetesnek, és kelti fel az olvasókban a vágyat, hogy Radnóti csodálatos verseit újra a kezükbe vegyék. Én is így teszek.

2 hozzászólás
Ildó>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Egy napló, egy házasság története, két élet töredéke.
Nagyon tömény olvasmány, nekem szükségem is volt közben más olvasásélményekkel való megszakításokra. Szinte minden napra vonatkozóan tartalmaz bejegyzéseket, mikor, hol, kikkel találkoztak, és igen mozgalmas társadalmi életet éltek. Jó képet fest az akkori irodalmi életről, a „nyugatosok” tevékenységéről. Szókimondóan alkot véleményt az őket körülvevő társaságról. Ugyanakkor süt a szavairól az a szerelem, törődés, és aggodalom, amit Miklós iránt érez. Szemmel kísérte Miklós munkásságát, közös szenvedélyük volt az irodalom, és a könyvek szeretete. Csodálom természetszeretetét is: „Hát nincs mindenkiben a vágy a fák és füvek után, és ugyanaz az irtózás a piszkos kövektől, mint bennem?” (404. oldal, 1939. május 7.)
A háború borzalmait, az éhezést, az örökös félelmet, az erőszakot megörökítő bejegyzéseket és Miklós halálának, újratemetésének körülményeit volt a legnehezebb olvasni. Ezek egyszerűen szívszaggatóak voltak.
Fanni egy gyönyörű, okos és művelt nő volt, ennek ellenére nagyon bizonytalan, félelemmel teli.
Félt édesanyja elvesztésétől, mi lesz vele, ha elveszíti élete másik pillérét Miklós mellett: „Segítsd őt, édes, jó, egyetlen Istenem, tartsd meg őt! Vigyázz rá! Adj neki erőt, és tedd őt egészségessé!” (1941. július 4.)
Félt az öregedéstől már huszonéves korában is (!).
És sokat őrlődött a gyermekvállalás felett is: „Ha háború jönne, az is biztos halál és nyomorúság. Most igazán csak annak lehet örülni, hogy nincs gyerekünk.” (359. oldal, 1938. december 30.)
„Lehet-e még gyerekünk? Soká elfojtódott ez a kérdés, nem is gondoltam rá, annyira a menekülésre beállítva életünk. Most sem kevésbé, de megint gyerekkel kerültem össze, fiatal anyákkal, és folyton arra emlékeztet, hogy lekésem, végleg lekésem az anyaságról. Miklóssal gyereket nevelni, az ő kemény, tiszta énjével egyetértésben gyereket nevelni, milyen nagyszerű lenne. Milyen jó lenne érezni, hogy bizalmat tudunk adni a gyerekünknek. Nem úgy, mint én voltam. Jóvátenni a sok szomorú gyerekkori tapasztalatomat a következetlenségről, az igazságtalanságokról, amiket láttam, és amik csontig fájtak. Itt is valami homályos és nem megfogható ösztön szól azért belőlem, amikor vágyom erre. Ha keményen sorjába veszem a dolgokat, és végiggondolom aprólékosan, minden ellene szól." (375. oldal, 1939. február 4.)
„Gyerek, gyerek. Elkéstem róla, miért ne próbálnám meg, mikor minden mosónőnek van, és nem sokat spekulál előtte. Igen, de nyomorogni kellene, és ebbe a vallásba és egy ilyen eljövendő világba? Mi jön még? Csak borzalmak jöhetnek. De élet ez így, ilyen jövő nélkül? Legalább az éltetne, ha nem is nekem, de a gyerekemnek nyugodt és remélős élete lehet majd jobb világban talán. De zsidónak születhetne csak. Szabad ezt nyújtani neki, az iskolázásától kezdődő folytonos kitaszítottságot? De örökös lesz ez?” (396. oldal, 1939. április 10.)
Nagyon erős szavak.
Megdöbbentő volt számomra a rengeteg abortusza, melyet egyébként természetességgel kezelt az akkori körülmények ellenére, úgy gondolták nagy bátorság kell ahhoz, hogy ebben a világban gyermeket vállaljanak. Főleg, hogy mindeközben ők is napról napra éltek, számolgatták a pengőket. Miklóst sokszor noszogatni kellett a munkával: „Hónapok óta nem ír, és folyton ritkábban, és ez senyveszt engem a legjobban.” (412. oldal, 1939. május 27.)
Nem volt tökéletes a kapcsolatuk, Miklósnak viszonya is volt egy másik nővel, ennek ellenére őket tartom a magyar irodalom egyik legcsodálatosabb párjának. Kapcsolatuk során Fanniban is többször alakult ki vonzalom más férfiak iránt, azonban ez megmaradt gondolat szintjén. Minden ilyen érzéséről beszámolt férjének is, és Miklós is megosztotta Fannival a Judittal való viszonyát. Miklós félrelépését is igazán emelt fővel viselte, ami elképesztő lelkierőre utal: „Mik egy önarcképet kap a Judittól. Illetve kettő van ugyanegy lapon, tusrajz, azt hiszem. Hozzá írva olaszul az a verssor: „Ma örülj, ha vágysz örülni, a holnap bizonytalan!” – Minek így célozgatni? Mondja meg nyíltan, ha szereti. Én igazán nem nézem rossz szemmel ezt a játékot, ha Miklósnak örömet okoz, örüljön.” (42. oldal, 1941. május 7.)
Ezt tartom én a házasságuk titkának, mindent megosztottak egymással, ez tette lehetővé, hogy a nehéz időszakokat is átvészeljék, kitartsanak egymás mellett. Mindent elmond, hogy Miklós Fanni képével a zsebében halt meg. Fanni pedig sokáig, szeretettel őrizte elhunyt kedvese hagyatékát.

odivne P>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Évekig vártam a könyvre, ezért nagy várakozással kezdtem az olvasásába. Nem csalódtam. Nem habos-babos történettel találkoztam, hanem a mindennapok gondjával és nyűgével: szeretettel, veszekedéssel, nagyvonalúsággal, intrikával, szakmai féltékenységgel. Gyarmati Fanni nem kertel, nem szépíti a véleményét, a maga kendőzetlen modorában ír jót és rosszat mindenkiről, még Radnótiról is. Gyakran tettem le a könyvet, mert az említett költeményeket újra elolvastam. Megrázó utazásban volt részem. Örülök, hogy megvettem és elolvastam Fanni naplóját.

Habók P>!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló

Lassan haladtam, mert olvasás közben elő kellett szedni a verseket is. Megnézni Dési Huber képeit, megkeresni Sík Sándor, Jékely, Weöres, Vas István verseit. És lassan haladtam, mert igazából nagyon tömény. És magammal is tusakodtam: szeretném-e ilyen mértékig megismerni életüket, intim perceiket, torzsalkodásaikat. De szerettem volna. Érdekes volt olvasni kapcsolataikról, véleményüket más költőkről, művészekről, az általuk olvasott könyvekről, a filmekről, színdarabokról. És a háborúról – amit már csak Fanni élt túl.


Népszerű idézetek

csucsorka IP>!

Attila is helyes [József Attila], csak állandóan kell vitatkoznia, ha nincsenek is vitatható problémák. Hisztérikus kicsit, de megengedheti magának. Nincs még egy olyan figura, mint ő a mostani magyar irodalomban. Miklós rögtön utána jön.

22. oldal (1935)

Kapcsolódó szócikkek: József Attila
vargarockzsolt>!

1937. október 17.
[…]
Elolvastam most vasárnap este Szerb Tóni könyvét, az Utas és holdvilág címűt, és úgy érzem, el fogom küldeni neki ezt a pár sort, amit ügyetlenül fogalmaztam. Nagyon tetszett, és nagyon komoly és nagy műnek érzem. Becsületes írói munka, és ha támadnak is követelmények az emberben, hogy hát miért van az, hogy a könyvben mindig mindenkinek természetszerűen van megélhetése, és mindenki megnyugtatóan bő anyagi lehetőségek kereteiben él, ezek a követelmények mellékessé válnak az egész felett érzett kielégülésben. Jobban szerettem helyenként ezt a könyvet, mint Márai Féltékenyekét, és nagyobb műnek érzem.
    (Levélfogalmazvány Szerb Antalhoz: "Kedves Tóni! Eddig minden könyve után úgy éreztem, hogy köszönetet kell mondanom, amiért megírta. De most annyira kényszerítőnek érzem ezt, hogy csakugyan meg is írom. Azt hiszem, egyetlen sajnossága van a könyvnek, hogy magyarul íródott, és így kicsit már elvetélt. Ha a világnak bármely nagy nyelvén írhatta volna meg, akkor olyan örömöket hozott volna Magának, amit valóságosan is érdemel érte. Nézze el ezt a sután fogalmazott lelkességemet! Nagyon rokonian üdvözli…")

233. oldal

3 hozzászólás
vargarockzsolt>!

1945. október 1.
Itt van megint egy ősz, kísérteties visszaemlékezésekkel a tavalyira. Itt vagyok a legváltozatosabb és mindig ugyanazon kínok közepette, állandó fájdalommal, hol tompult elfojtásban, hol erős, rá összpontosított figyelemmel, csontokig, idegekig, velőig ható fájdalommal, és közben a szokott, könyörtelen, erősen cinikus magamra figyeléssel. Mintha vergődéseimet az adott megváltoztathatatlan tények rácsai között kívülről nézné egy hideg, érdeklődő tekintet. Tudom hogy ezt nem lehet kibírni, és tudom, hogy ki lehet bírni. Tudom, hogy kergetem a napokat, és könyörgöm a halálomat minden este és minden reggel, és közben fél szemmel belülről meg-megcsillantom magamban egy-egy ragyogó téli sí-vasárnap ígéretét, ami még jöhet, vagy egy újonnan elkészült ruhát vagy cipőt, ami megfrissíti a mozgásomat, a beszédemet, az agyonszántott, megkeseredett arcomat is talán.
[…]
Most már biztosan nincs meg. Le merem írni, mert így van. Isten elhagyott engem, le merem írni, mert így van. Minden-minden földöntúli pártfogás, szeretet nélkül maradtam itt. Mire volt jó a megmenekülésem, miért nem jutottam inkább a nyilas gyilkosok kezére, hogy kínok kínjával én pusztultam volna el inkább, mint ő, a drága szent, a legjobb, a leggyanútlanabb, aki élt. Minek maradtam itt, Uramisten?

491-492. oldal, II. kötet

Hajnalcsillag>!

A napokban megint előjött bennem Attila. Álmomban láttam, mintha feltámadt volna, az ajtó előtt várt, és Mik nem mert kijönni. Megkeményítettem magam, és kimentem hozzá. Csak a fél arcát mutatta felém, a másikat tapintatból nem akarta, azt mondta, az volt, ahol a vonat keresztülment, és tréfás, kötekedő hangján bekiáltott Mikhez, hogy ugye fél és irigykedik, mert ő nem olyan halállal halt meg, ahogy általában a költők szoktak, tüdőgyulladásban meg hasonlókban, ő maga választotta ki a legkülönlegesebbet. És örültem is, hogy ott van előttem, meg borzadoztam is. Aztán reggel megint rémesen gyászoltam és gyötört a gondolat, hogy a mi kortársunk így eltűnt az életünkből. Nem álltunk eléggé mellette, pedig igazán ő megérdemelte volna. Elállták tőle az utat a „barátai”.

257. oldal

Kapcsolódó szócikkek: József Attila
1 hozzászólás
csucsorka IP>!

Tanulok angolt, és szeretnék valami megnyugtató szót, ígéretet hallani, hogy nem lesz semmi baj, hogy szép lesz nemsokára, hogy félelem nélkül is lehet egyszer kicsit örülni.

9. oldal

fióka>!

Most már négy hete nem láttam. Micsoda magányos élményei vannak már, amiket sohasem fog tudni velem megosztani, és ez most már mindig majd közöttünk áll, és tájak, arcok vannak a fejében, amiket nem ismerek, és majd nem tudom, hová gondol, ha úgy elnéz valamerre.

573. oldal, I. kötet

Kapcsolódó szócikkek: magány
vargarockzsolt>!

1939. június 26.
És ma Anyuska rémülten hív fel, hogy a Reggeli Újság szerint 6 százalékát veszik fel csak a zsidó gyerekeknek az iskolába, még a régi tanulóknál is, rohanunk beiratni Hermit [Hermina Gyarmati Fanni unokahúga]. Hát rohantam, de hát minden a szokott mederben folyt, és azt hiszem, csak az első osztályokra vonatkozik ez. Csak. Ez is meglepetés, a törvényben nem volt erről szó. Mit hoz még a végrehajtási utasítás? Megint beleborzongok, megint, újból ráébredek, hogy őrült vagyok, önámító, és mind a ketten azok vagyunk, nincs bennünk vitalitás, nem akarunk, nem tudunk változtatni az életünkön. De hogyan, hogyan tegyük? Mi jön még, mi jön még, most kezdődik csak minden szörnyűség. Így tönkretenni a gyerekeket, generációkat így kivetkeztetni a magyarságból! Ezt már nem lehet majd visszacsinálni, pár év múlva igazivá lesz a szólamuk, hogy „semmi közük a magyarsághoz”. Ez a rettenetes, hogy ezt erőszakolják rá ezekre a szegény szerencsétlen áldozatokra. Kiközösítést kapnak, külön zsidó osztályokat. Ordítani tudnék a keserűségtől.

422. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1939 · zsidótörvény
3 hozzászólás
n P>!

– Babits meghalt az éjjel. Kicsit megáll bennünk minden. Kicsit mindnyájunknak apja volt, akik írtak, és magukon érezték a szemét. Mi következik utána, ki lesz a „mérték”?
(1941. augusztus 5.)

78. oldal, II. kötet

Kapcsolódó szócikkek: Babits Mihály
fióka>!

Miklós, mindenem, tenélküled égetnivaló boszorkány vagyok, vigyázz rám, könyörgöm, ha lehet, onnan messziről is akard, hogy puha legyek, szerető, kedves, mosolygós. Rémséges páncél borít, csupa kéreg és durvaság vagyok mindenfelé.

562. oldal, I. kötet


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Radnóti Miklós: Napló
Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának
Art Spiegelman: A teljes Maus
Anne C. Voorhoeve: Liverpool Street
Amy Harmon: Homokból és hamuból
Grigorij Kanovics: Gyertyák a szélben
Timothy Snyder: Fekete Föld
Alex Rosenberg: A krakkói lány
Radnóti Miklós: Tajtékos ég
Závada Pál: Természetes fény