Árpádházi ​Boldog Kinga 1 csillagozás

Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga

Az Egyház miseimája ünnepén: július 24.
Isten, ki Boldog Kingát édességed áldásával megelőzted és szüzességét a házaséletben is megőrizted, add meg, kérünk, hogy közbenjárására életünk tisztaságával tehozzád folyton ragaszkodjunk és nyomdokain haladva tehozzád szerencsésen el is jussunk, Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Amen.

Eredeti megjelenés éve: 1931

>!
Lazarista Missiósház, Budapest, 1931
112 oldal

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

sophie P>!
Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga

Krakkóban jártunk, igen sok szó esett a magyar és lengyel történelmi kapcsolódásokról. Itt van pl. Árpád-házi Szent Kinga, Szent Margit testvére, Lengyelország és Litvánia védőszentje. Jó sok a legenda körülötte, pl. amikor a tatárok elől menekült, a háta mögé dobott egy szalagot, amiből lett a Dunajec hirtelen. Ha valaki 1224–1292 között él, arról talán kevesebb tény, mint amennyi mese, legenda, szóbeszéd marad fenn. Minden esetre Puskásy Pál összeszedett mindent, amit csak tudott.


Népszerű idézetek

sophie P>!

Az esküvő napján Boleszló szeretete jeléül felszólítja ifjú feleségét, hogy kérjen tőle bármit, nem tagadja meg tőle. Kinga ezt Isten sugallatának tulajdonítja s csak egyet kér tőle: éljenek egy évig testvéri viszonyban. Boleszló megtartja adott szavát. Elmúlik egy év, s Kinga arra kéri szeretett férjét, hogy a Boldogságos Szűz iránti tiszteletből tegyék meg ezt még egy évig. Boleszló lelkében küzd a föld s az ég, de győz a kegyelet. Ennek elteltével Kinga Istenbe vetett reménnyel a Szentháromság tiszteletére a harmadik évet kéri tőle.

15. oldal

2 hozzászólás
sophie P>!

Kinga szokása szerint nem sokáig időzött a vendégek között, hanem mihelyt tehette, visszavonult szobájába s imába merült. Imájából egyszerre belső sugallat riasztja föl s Kinga megérti, hogy atyja élete e pillanatban veszélyben forog. Gyorsan fölkel, magához vesz néhány vitézt a várban levők közül s az étkező terembe siet, hol éppen akkor ránt kardot harminc összeesküvő a király élete ellen. Kinga belépte megzavarja őket. Ő szelíd tekintetet vetve rájuk atyját kézen fogja és az összeesküvők sorai közt kivezeti a teremből. Ezek egy ideig megkövültén nézik a jelenetet, azután lovaikra kapva elhagyják a várat. Könnyekkel szemében adott hálát a jó Istennek és leányának az atya élete megmentéséért.

20. oldal

sophie P>!

Boldog Kinga erényeinek is híre terjedt s bejárta a közeli országokat. A magyar király legidősebb leányáról sokat beszéltek a külföldi udvarokban. A jó Istennek ez a kedves lilioma az önsanyargatások tövisei között szépen növekedett. Tizenöt éves volt már Kinga, midőn egy napon híre fut, hogy főúri követek érkeztek Lengyelországból lovagok fényes kíséretében.

12. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit
Gerald Jaksche – Kuklay Antal: Árpád-házi Szent Erzsébet
Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet
Ortrud Reber: Árpád-házi Szent Erzsébet
J. Horváth Tamás – Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága
Dessewffy-Horváth Marietta: Szivárvány havasán
Font Márta – Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241)
Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága
Gál Péter József – Molnár V. József: Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma