Idézetek 1

desertangelable P>!

Ezek a nyelvtani táblázatok bemutatják az orosz nyelvtan legfontosabb és a magyarok számára nehéz jelenségeit. Segítik ezek megértését, rendszerbe foglalását, az összefüggések meglátását. Ez az orosz nyelvi segédlet azok számára készült, akik alapfokú orosz nyelvismerettel rendelkeznek, vagy felnőttként újra kezdik tanulni a nyelvet. A gyűjtemény az általános iskolai szókincs figyelembevételével készült, annak nyelvtani anyagát foglalja össze. A táblázatok nagyobb része a főnév-, a melléknév- és igeragozást tartalmazza. Természetesen ezeket nem lehet teljes egészében felhasználni tanulmányaink minden egyes szakaszában, hiszen nagyobb nyelvtani egységeket mutatunk be. Ahogy és amilyen mértékben haladunk előre tanulmányainkban, olyan mértékben és úgy használjuk a segédletet.

Előszó