Versek ​közelről 1 csillagozás

Értelmezések és magyarázatok
Pomogáts Béla: Versek közelről

Tartalom
Bevezetés
Kassák Lajos: Óda 1948
Fodor József: Óh dinnyék illata
Illyés Gyula: Óceánok
Zelk Zoltán: Aki bejárta a világot
Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz
Takáts Gyula: Fakutyán, fényben
Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz
Weöres Sándor: Canzone
Benjámin László: Mi van a hold túlsó felén
Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak
Pilinszky János: Harbach 1944
Nemes Nagy Ágnes: Mesterségemhez
Kormos István: Tél Normandiában
Váci Mihály: Édes hazám
Nagy László: Tűz
Simon István: Almafák
Juhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában
Fodor András: Hegyek és tavak
Garai Gábor: Koránkelők
Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálak
Tandori Dezső: Egy vers születése
Bella István: Halotti beszéd
Veress Miklós: A néhai poétára
A versek lelőhelye
Irodalmi tájékoztató

>!
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980
294 oldal · ISBN: 9632113780

Hasonló könyvek címkék alapján

Latinovits Zoltán: Verset mondok
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Balázs Béla: Válogatott cikkek és tanulmányok
Sárközi György: Sárközi György válogatott versei
Máthé Dénes: A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben
Dávidházi Péter: „Vagy jőni fog”
Korpa Tamás – Mészáros Márton – Porczió Veronika (szerk.): KAF-olvasókönyv
Lengyel András (szerk.): Milyen volt
Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete
Molnár Imre: A Szigeti veszedelem elemzése