A ​lateráni szerződés 0 csillagozás

A Szentszék nemzetközi jogi helyzete
Polzovics Iván: A lateráni szerződés

A ​"római kérdés" mint elintézetlen probléma, több mint egy félszázadig zavarólag és hátrányosan hatott Olaszország nemzeti életére, de ezenfelül még sokkal inkább érintette és a nemzetközi jogban szinte elhomályosította a Szentszék nemzetközi jogi helyzetét. A pápai szuverenitás, mint erkölcsi fogalom ugyan érintetlen maradt, de a pápai szuverenitással velejáró nemzetközi jogállás nem jutott mindenütt kellő kifejezésre, vagy egyáltalán nem is honoráltatott a nemzetközi jogéletben.

A lateráni szerződés egyszerre véget vetett ezen helyzetnek. Az olasz állam és a Szentszék között 1929. febr. 11-én jött létre. Okmányai: 1. Alapszerződés. Az olasz állam elismerte a Szentszék teljes tulajdonjogát a Vatikánvárosi Állam, ill. egy sor bazilika, kolostor, palota és épület fölött, ígéretet tett Vatikánváros vízellátásának, távíró-, távbeszélő-, szikratávíró-, rádió- és postaösszeköttetésének, a pápa aktív és passzív követküldési jogának biztosítására, külön vasútállomás… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1934

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1934
210 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Orbán Sándor – Vida István (szerk.): Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941–1944
Cserháti József: Fényvillanások a hosszú éjszakában
Beke Margit (szerk.): Egyházam és hazám
Székely Tibor: Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről, 1948–1961
Cserháti József – Fábián Árpád (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat tanítása
Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs (szerk.): Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742
Boris Cederholm: A Cseka országában
Prohászka Ottokár: Prohászka Ottokár parlamenti beszédei
Baráthosi-Balogh Benedek: Korea, a hajnalpír országa
Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres?