Polübiosz ​történeti könyvei I-II. 4 csillagozás

Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II. Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004
1042 oldal · ISBN: 9632026160 · Fordította: Muraközy Gyula, Forisek Péter, Kató Péter, Sipos Flórián, Patay-Horváth András
>!
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2002
514 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632026179 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2002
524 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632026187 · Fordította: Muraközy Gyula, Forisek Péter, Kató Péter, Sipos Flórián, Patay-Horváth András

1 további kiadás


Enciklopédia 40

Szereplők népszerűség szerint

Marcus Porcius Cato Maior · Polübiosz · Scipio Aemilianus Africanus

Helyszínek népszerűség szerint

Róma · Karthágó


Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
kaporszakall
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.

Polübiosz munkája a mai olvasó számára elsősorban a pún háborúk – nemcsak a második, hannibáli szakasz, hanem az első és a harmadik háború – története miatt érdekes. Ez a mű elfogulatlanul, a kívülálló szemével, de gazdag forrásanyag birtokában beszéli el az eseményeket.

A semleges tárgyalásmód révén jobban megérthetjük (és értékelhetjük) a karthágóiak álláspontját: ők kompromisszumokra és józan békére törekedtek, a rómaiak pedig totális győzelemre. A karthágói ellenérzés Róma képmutató politikájával szemben jól érthető, hiszen a Szicília elvesztését követő zsoldosháború idején Róma – Karthágó gondjait kihasználva – sunyi módon megszállta Szardíniát. A második pún háború kezdetén – Saguntum esetében – nem az volt a provokáció, hogy Hannibál a várost ostrom alá vette, hanem az, hogy Róma a várossal, amely az Ebrótól délre, a karthágói érdekszférában feküdt, előzőleg szövetséget kötött. A harmadik pún háború elindítása pedig már egészen gusztustalan volt…

Az előadásmód üdítően mellőzi Titus Livius római hazafiasságát.

A görögországi események kevésbé izgatják a mai olvasók fantáziáját, mivel kívül esnek a ’mainstream’ történelem tananyag keretein, de az ókor iránt érdeklődők talán kedvelni fogják…

Nagy terjedelme és a számomra érdektelenebb részek miatt négy pont, de ez a könyv színvonalát nem érinti, az kifejezetten jó. A korszak elfogulatlan bemutatása, 'sine ira et studio', ahogy Tacitus szokta volt mondani…


Népszerű idézetek

>!
Sli SP

Minek vállaljunk komoly kockázatot azzal, hogy a lehetetlenre törekszünk, ha közben elszalasztunk valamit, ami lehetséges?

302. oldal, II. kötet - Huszonnegyedik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: kockázat · lehetetlen · lehetőség
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Egyikünknek sincs félelmetesebb tanúja és kegyetlenebb vádlója annál, amely saját szívünkben lakik.

221. oldal, II. kötet - Tizennyolcadik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: lelkiismeret · szív
>!
Sli SP

Légy merész, küzdj, cselekedj: veszíts, vagy nyerj!
Minden jobb, mint elhagyni önmagad!

375. oldal, II. kötet - Harmincegyedik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · küzdés
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Hiszen a múlt eseményeinek tanulmányozása sok tanulsággal szolgálhat saját jövőnk tekintetében is, ha őszinte érdeklődéssel igyekszünk megismerni a régebben történtek lényegét.

97. oldal, II. kötet - Tizenkettedik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: jövő · múlt
>!
Sli SP

Timaiosz kijelenti, hogy egy történetíró akkor követi el a legnagyobb hibát, ha valótlanságot állít. Ezért azt tanácsolja mindazoknak, akiket azzal gyanúsít, hogy történeti művükben hazug állításokat fejtenek ki, hogy keressenek munkájuknak valamilyen más címet, csak azt az egyet ne állítsák, hogy történeti művet írtak. Mert amint egy vonalzó, még ha a szokottnál kissé rövidebb és keskenyebb is, magában hordja egy vonalzó jellegzetes vonásait, akkor is változatlanul vonalzónak kell neveznünk, ha viszont nélkülözi egy vonalzó legjellegzetesebb sajátosságát, vagyis nem egyenes, akkor minden egyébnek mondhatjuk, csak vonalzónak nem. „Hasonlóképpen – mondja Timaiosz – azokat az írásműveket, amelyek nyelvi kifejezésükben, szerkezetükben, vagy egyéb tekintetben hiányosnak látszanak, de szigorúan ragaszkodnak a kétségtelen valósághoz, megilleti a történeti mű elnevezés, ha viszont eltérnek az igazságtól, már nem illeti meg őket ez a név.” Nekem magamnak is szilárd meggyőződésem, hogy egy történeti mű alapvető törvénye az, hogy ragaszkodjon az igazsághoz (…)

84-85. oldal, II. kötet - Tizenkettedik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: hazugság · igazság · vonalzó
>!
Sli SP

(…) az is ajándékot kap a fővezértől, aki egy bajtársa, egy szövetséges vagy egy polgár életét a csatában megmenti; az ilyen katonát az tünteti ki egy koszorúval, akit megmentett. Ha a megmentett esetleg nem akarná neki háláját kinyilvánítani, akkor a tribunusok kivizsgálják az ügyet és paranccsal kényszerítik, hogy megmentőjének átadja a koszorút. Az, akit megmentett, megmentőjét atyjának tekinti, és köteles olyan módon tisztelni őt, mint ahogy a fiúk tisztelik atyjukat.

415. oldal, I. kötet - Hatodik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: ajándék · csata · kitüntetés · rómaiak
>!
Sli SP

A rómaiaknál (…) tilos a nőknek bort inni, helyette az úgynevezett passzont isszák. Ezt az italt mazsolából készítik és az íze az aigoszthenai, illetve a krétai édes borhoz hasonló; csak szomjúságuk oltására használják. Titokban egyetlen nő sem tud bort inni, mert először is nem a nő rendelkezik a borkészletek felett, másodszor pedig minden nap meg kell csókolnia mind a maga, mind a férje rokonait egészen a másodunokatestvérekig, amikor először találkozik velük. És mivel nem tudja, hogy mikor találkozik össze valamelyikükkel, ezért óvakodnia kell, ugyanis elég csak a bort megízlelnie, máris megrágalmazzák.

396. oldal, I. kötet - Hatodik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: bor · nők · rómaiak
>!
Sli SP

Azt hiszem, művemben most érkezett el a megfelelő alkalom, hogy megpróbáljam, – amennyire csak képes vagyok – az olvasót arról tájékoztatni, milyen a római csapatok elrendezése menetelés közben, hogyan helyezkednek el a táborban, és milyen hadirendben sorakoznak fel ütközetre. Mert vajon akadhat-e olyan közönyös ember, akit ne érdekelnének ezek az elragadó, és nagyszerűen gyakorlatias módon megszervezett emberi eljárások, s ne óhajtana ezekről minél részletesebb ismertetést kapni?

407. oldal, I. kötet - Hatodik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: hadviselés · rómaiak
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Zénón Lakónia földrajzi helyzetét ismertetve e téren olyan határtalan tájékozatlanságot árul el, aminek kapcsán nem állhattam meg, hogy írásban ne figyelmeztessem a tévedéseire. Zénón megkapta a leveleimet, de belátta, hogy nem változtathat művén, hiszen már közreadta azt. Sajnálta a történteket, és bár nem tehetett semmit, igen udvariasan elfogadta bírálatomat. Én ugyanis azt tartom tisztességes eljárásnak, hogy mások tévedéseiből ne csak mi magunk igyekezzünk okulni, mint ahogy ez egyesek gyakorlatát jellemzi, hanem saját műveink mellett – amennyire erre képesek vagyunk – mások alkotásaival is törődjünk, és így elérhetjük, hogy bíráló megjegyzéseink mindenki számára hasznosnak bizonyuljanak. Ezért a magam részéről én is felkérem kortársaimat vagy azokat, akik utódaink közül elolvassák könyvemet, hogy ha úgy találják, hogy én az írásomban szándékosan valótlan tényeket állítok és semmibe veszem a valóságot, akkor ne szűnjenek meg figyelmeztetni engem tévedéseimre.

173-174. oldal, II. kötet - Tizenhatodik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: bírálat · tévedés
>!
Sli SP

Jóllehet magában ezt már mindegyikük régen eltökélte, csak a megfelelő alkalmat és a többi nép szemében elfogadható ürügyet kereste a háborúra. Erre ugyanis a rómaiak bölcsen mindig nagy gondot fordítottak. Amennyiben egy háború indítása igazságos színben tűnik fel – állítja Démétriosz –, az a győzelem esélyét növeli, a kudarcét viszont csökkenti, ha azonban igazságtalannak és rosszindulatúnak látszik, éppen az ellenkező hatást váltja ki.

430. oldal, II. kötet - Harminchatodik könyv (Attraktor, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: győzelem · háború · kudarc · Phaléroni Démétriosz · rómaiak

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Appianos: Róma története
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Epikuros: Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Kuo Mo-Zso: Csü Jüan
Csuang-ce: A virágzó délvidék igaz könyve
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Falus Róbert: A Római Birodalom