A ​rejtélyes Tisza-gyilkosság 4 csillagozás

Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság

Pár ​pillanat még, Tisza a szőnyegre dobta a revolvert, amellyel legalább egy embert megölhetett volna… és azontúl fegyvertelenül állt a három férfival szemben. – Tudja-e, hogy maga miatt nyolc éve szolgálok – kiáltotta az egyik katona. – Maga okozta a háborút, Maga miatt halt meg sok millió ember? – Tudom, hogy sok millió ember pusztult el – felelt Tisza István a halál megdöbbentő pillanataiban –, ezt én is fájlalom, de ennek nem én vagyok az oka… Ez az izgatott beszélgetés Tisza Istvánné grófné és Tisza István második unokahúga: Almássy Denise grófnő jelenlétében folyt le. Tisza a zongorához támaszkodott, tőle jobbra felesége, balra Almássy kontesz állt. A katonák felkiáltottak: – Álljanak félre a nők! – Nem megyek – felelt Tisza felesége. – Én sem – zokogta Almássy Denise, aki ráborult Tisza Istvánra. – Most pedig ütött a leszámolás órája – ordította az egyik katona, és a rákövetkező pillanatban eldördült a három fegyver." A szerző nem csupán az egykori miniszterelnök rejtélyes… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Labirintus Helikon

>!
Helikon, Budapest, 1988
136 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632079779

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság

Marxista történetírásunk töredékben maradt sorozatának ezen kötete a hangzatos címével hívja fel az olvasó figyelmét. Ugyan gyilkosság van benne, viszont nyomozást nem találunk, csak a gyilkossághoz vezető utat, azt viszont eléggé részletesen.

A kötet lényegében in medias res indít, a napjainkig rejtélyes gyilkosságot írja le, ahogy az utókor számára fennmaradt, miszerint három katona berontott Tisza István lakására és egy kisebb szópárbajt követően lelőtték a gyűlölt miniszterelnököt, őt okolva a négy éve tartó szenvedésért. A gyilkosság leírása után a szerző visszamegy az időben és a Tisza család rövid bemutatása után egyből Tisza István pályakezdése kerül középpontba és kezdésnek a következő megállapítással indítja a korszakban nagyon megosztó gondolatokat kiváltó politikus portréját:

„Alig akad ismert magyar politikus, akinek tettei, eszméi és egyénisége körül a szenvedélyek még életében oly magasra csaptak volna, mint Tisza István esetében. Évtizedeken át egyfelől rajongás, másfelől gyűlölet övezte. Sokakat felőrölt az ilyesfajta centrális szerepkör. Tiszát azonban sem feltétlen hívei, sem ellenfelei nem befolyásolhatták. Kivonta magát a szenvedélyek gyűrűjéből. Mindig a maga útját járta, amit küldetéstudata, eszméibe, tetteibe vetett hite, saját értékének tudata kövezett. Elsősorban innen ered ridegségszámba menő zárkózottsága és egyben a terhesnek érzett népszerűség elhárítása is.”

Ezután láthatjuk politikai pályakezdését, először édesapja miniszterelnöksége alatt a dualizmus nyugalmi időszakában, ahol magáévá tette a kiegyezés eszméjét, majd következik a viharos századforduló, ahol már a politika alakítója volt. Külön láthatjuk amint próbálja letörni a folyton az obstrukció fegyveréhez nyúló ellenzéket és sajnos a szerző nagyon röviden és kevésbé érdekesen mutatja be, ahogy az ellenzék őmiatta szétveri a parlamentet. Végigkövethetjük, amint a dualizmus rendszere válságba kerül, kormányok követik egymást, de ő továbbra is ott van a politika színpadán, de csak a háttérben. Végigkövethetjük, hogyan viszonyul az első világháború kitöréséhez és nagyon részletesen bepillantást nyerhetünk abba, hogy az ő szemszögéből hogyan zajlott az utolsó magyar király megkoronázása. Külön fejezet szól a háború elvesztésének beismeréséről, majd megismerhetjük a közte és Károlyi Mihály között kialakult ellentétet, amely egy eléggé hosszú és véres párbajhoz vezetett köztük. Megismerhetjük a sikertelen merényleteket és képet kapunk azok elkövetőinek kilétéről is. Miközben eljutunk a kötet elején felvázolt gyilkossághoz, annak is tanúi lehetünk, amint összeomlik az Osztrák-Magyar Monarchia és hatalomra kerül a Károlyi-féle garnitúra. A szerző külön bemutatja milyen tévhitek fogalmazódtak meg Tisza István meggyilkolásával kapcsolatban és külön kitért az emiatt indított büntetőperre is a Horthy-korszakban. A végén pedig megismerjük a kortársak viszonyulását Tisza Istvánhoz és a Horthy-korszak és a szocialista időszak történetírásának Tisza-képét.

A kötet szövege kevésbé olvasmányos, ami egy ismeretterjesztő kötetnél alapkövetelmény lenne, a szerző sokszor az érdekesebb történéseket nagyon szűkszavúan mutatja be, talán ezért is 136 oldal mindössze a könyv. A történetet egy kisebb képmelléklet hozza hozzánk kicsit közelebb. A dualizmus története és azon belül a Tisza István személye iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány!

3 hozzászólás
pwz I>!
Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság

Pont karácsony napján olvasok ilyen „gyilkosságost”? Igen, mert ez nem csak „arról” szól, hanem jóval többről! Nem tudtam nem észrevenni az azonosságokat, hasonlóságokat a 100 évvel ezelőtti és a mai Magyarország között! Obstrukció a parlamentben, az ellenzék „partvonalra” állítása, a saját érdekek arrogáns végigvitele, a panamázó, sikkasztó képviselők, még a „jó öreg” Széll Kálmán is színre lép:) – itt még mint élő ember… Félelmetes…, na és persze ott van a Tisza-gyilkosság, a maga ellentmondásaival, aztán az 1920-21-es koncepciós perekkel. Érdekes betekintés a 19. század végi, 20. század eleji Monarchia végnapjaiba.
Jó könyvet kaptam @ursus-tól :)!

>!
Helikon, Budapest, 1988
136 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632079779

Népszerű idézetek

Alvarando P>!

A felgyorsult történelemben ezután árnyék borult a múltra, elsősorban a kibontakozás útjai kerültek a mindennapok homlokterébe.

11. oldal

Alvarando P>!

Alig akad ismert magyar politikus, akinek tettei, eszméi és egyénisége körül a szenvedélyek még életében oly magasra csaptak volna, mint Tisza István esetében. Évtizedeken át egyfelől rajongás, másfelől gyűlölet övezte. Sokakat felőrült az ilyesfajta centrális szerepkör. Tiszát azonban sem feltétlen hívei, sem ellenfelei nem befolyásolhatták. Kivonta magát a szenvedélyek gyűrűjéből. Mindig a maga útját járta, amit küldetéstudata, eszméibe, tetteibe vetett hite, saját értékének tudata kövezett. Elsősorban innen ered ridegségszámba menő zárkózottsága és egyben a terhesnek érzett népszerűség elhárítása is.

12. oldal

2 hozzászólás
NB14>!

Régi párthíveivel széles körű levelezésbe kezdett, változatlanul a csalhatatlan, tévedhetetlen vezér szerepében maradva. Az ellenzék véleményére ekkor sem volt kíváncsi, az idegen maradt ellentmondást továbbra sem tűrő gondolkodásának zárt világától.

NB14>!

Konfliktusa IV. Károllyal – köztudottan – elsősorban a választójog ügyében keletkezett. Tisza – Nádasdy szerint – a választójog szélesebb kiterjesztését akkor az oroszországi forradalomra hivatkozva ellenezte. Új választásra ugyanakkor a hadbavonultak nagy tömege miatt nem kerülhetett sor. Különös véleményét Károlyiról rögzítette kísérője: „Nem rosszeszű ember az, hanem inkább azt lehet rá mondani, hogy öt kerék van a fejében! Féktelen becsvágy tölti el ezt az embert. Vele még sok baj lesz!” Andrássyról soha nem nyilatkozott.
Családja tagjairól alig-alig beszélt. Fiáról kevés jót mondott, annál többet Kálmán nevű unokájáról, akinek fényes jövőt jósolt.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bókay János: Bohémek és pillangók
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Kubassek János: A Szahara bűvöletében
Balassa Imre: A magyar királytragédia
Földes Péter: A túlsó partról
Stróbl Mihály: A gránitoroszlán
Nemere István: Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete
Huszár Károly: A mi királyi családunk
Gabányi János: József főherceg tábornagy
Gali Máté: Berzeviczy Albert