Az ​eplényi mangánérc 0 csillagozás

Polgári Márta – Bíró Lóránt – Szabó Imre: Az eplényi mangánérc

Mangánércekkel ​kapcsolatos kutatásaim során az úrkúti Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. munkatársain,Dr. Szabó Zoltánon (ny. főgeológus-főmérnök), és Vigh Tamáson (okl. bányamérnök, felelősműszaki vezető) kívül Szabóné Drubina Magda, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugdíjas munkatársa és férje, Szabó Imre az, akikre mestereimként tekintek. Szabóné Drubina Magdával az 1990-es évek végén vettem fel a személyes kapcsolatot, és az azóta eltelt időszakban terepi bejárások, mintaelemzések, szakmai viták
járultak hozzá kutatási eredményeim kiteljesítéséhez. Szakmai megbeszéléseink során az eplényi mangánércesedés is szóba került, és mivel Magda az 1950-es években a bányában dolgozott, megmutatta akkor készült jegyzeteit is. Ezek adták az ötletet a most közreadott rendhagyó kötet elkészítéséhez, ugyanis az akkori dokumentálási lehetőségek igen korlátozottak voltak, fényképes megjelenítésre nem volt lehetőség, azonban Magda méretarányos, pontos, eredeti rajzai alapján,… (tovább)

>!
Geolitera, 2012
144 oldal · ISBN: 9789633061244

Kívánságlistára tette 4


Hasonló könyvek címkék alapján

Benkő Ferenc – Konrád Ödön (szerk.): Ásványkutatás és bányaföldtan
Papp Károly: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete
Jantsky Béla: Geológus kalapáccsal az ércek nyomában
Pál-Molnár Elemér: Medencefejlődés és geológiai erőforrások
Kókay József: A Herend-márkói barnakőszénterület földtani és őslénytani vizsgálata
Szakáll Sándor – Fehér Béla (szerk.): A polgárdi Szár-hegy ásványai
Szakáll Sándor – Gatter István – Szendrei Géza: A magyarországi ásványfajok
Toborffy Zoltán: A csillámok
Olaf Medenbach – Cornelia Sussieck-Fornefeld: Ásványok
Nemecz Ernő: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban