Párhuzamos ​életrajzok 33 csillagozás

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

A római császárkor elején, az i. sz. 1-2. század fordulóján élt Plutarkhosz ebben a munkájában, mely ötven életrajz-novellát tartalmaz, a görög és római történelem egy-egy kiemelkedő alakját állítja párhuzamba egymással. Izgalmas olvasmányok ezek az életrajzok, ám mégsem egyszerű anekdotagyűjteményről van szó. A szerző a római provinciává lett Görögország és a hódító Róma történelmének összehangolhatóságáról írt bennük. Plutarkhosz hitt abban, hogy a görög és római történelem hősei irtózatos vétkeikkel és óriási erényeikkel az emberi természet határainak felismerésére tanítanak. S ahogyan a reneszánsz is ebből a munkából vette át az emberi nagyság példaképeit, úgy a francia forradalom, Shakespeare, Goethe, sőt még Nietzsche is visszanyúlt hozzá.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Bibliotheca Classica · Helikon klasszikusok · Sapientia Humana Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2005
2120 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633898080 · Fordította: Máthé Elek, Devecseri Gábor, Kárpáthy Csilla
>!
Osiris, Budapest, 2001
2124 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633799090 · Fordította: Máthé Elek
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1978
2322 oldal · ISBN: 9632073975 · Fordította: Máthé Elek

1 további kiadás


Enciklopédia 204

Szereplők népszerűség szerint

Nagy Sándor · Szókratész · Julius Caesar · Alkibiadész · Démoszthenész · Hannibál · Kleopátra · Marcus Iunius Brutus · Arisztotelész · Arkhimédész · Augustus · II. Philipposz · Marcus Licinius Crassus · Marcus Tullius Cicero · Periklész · Themisztoklész · Aiszóposz / Aesopus · Anakharszisz · Apellész · Ariszteidész · Caius Marius · Démétriosz Poliorkétész · Drakón · Fabius Maximus · I. Pürrhosz / Pyrrhus · II. Agészilaosz · III. Dareiosz · Kroiszosz · Lucius Licinius Lucullus · Lucius Sergius Catilina · Lükurgosz · Lüszipposz · Marcus Aemilius Lepidus · Marcus Antonius · Marcus Claudius Marcellus · Marcus Furius Camillus · Marcus Porcius Cato Maior · Marcus Porcius Cato Minor · Nikiasz · Numa Pompilius · Pelopidasz · Phókión · Polübiosz · Pompeius · rómaiak · Romulus · Scipio Aemilianus Africanus · Scipio Africanus · Szolón · Szophoklész · Timoleon · Timón · Titus Quintius Flamininus

Helyszínek népszerűség szerint

Róma · Athén · Görögország · Karthágó · Szicília · Delphoi / Delphi · Spárta


Kedvencelte 15

Most olvassa 14

Várólistára tette 84

Kívánságlistára tette 72

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Első olvasásra öt csillag, és ha (=amikor) újraolvasom, tuti, hogy kedvencelem is.
Okulásomra kezdtem bele, és legnagyobb meglepetésemre szeretetből folytattam.
Egyébként se taszít az ókori irodalom, sőt, de azt tényleg nem vártam, hogy 2016 decemberétől napjainkig munkás délelőttjeim és délutánjaim során rendszeresen eszembe jusson: otthon vár a Párhuzamos életrajzok, és én most tulajdonképpen nagyon szeretnék otthon lenni… :) Azt se, hogy naponta minimum egy életrajz lecsússzon, de néha, hosszabb vonatutak alkalmával több is.
Persze nem állítom, hogy minden sorát maradéktalanul élveztem. Az a nyolcvan oldalnyi Pompeius barokkos túlzás vala. Elég lett vóna abbul negyven is, mester. Azt se feledem, hogy az első kötet végén már majd elaludtam a római köztársaság végóráin, és kissé elkámpicsorodva láttam, hogy a második kötetnek majd' fele is arról fog szólni. Nem igaz, hogy a korábbi időkből összesen három-négy figura volt méltó a megörökítésre! Hol marad Cincinnatus például?! Már csak hogy a Macskafogónál maradjunk. De még ezeken a pontokon se ment négy és fél csillag alá az élmény, és az az úgyszólván szürreális tapasztalat, hogy Cicero életrajza tetszik, rögtön helyrepofozta a csillagozást.

De hagyjuk a személyes élményeket. Miért érdemes Plutarkhoszt olvasni?

Továbbiak a blogon (jó sok mondanivalóm volt róla):
https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/2020/02/27/plutarkhos…

10 hozzászólás
Bla I>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Hatalmas munka és nem is könnyű olvasmány – már akkor sem ha csak a két vastag kötetre gondolok. Az ókor életrajzi lexikonjának is nevezhetnénk, de lexikonnak túl hosszúak az életrajzok, (van, amelyik eléri a 70 oldalt) és lexikoni szempontból nem nevezhető teljesnek. A szerző egy görög és egy római személy életét mutatja be párokban és utána a legtöbb életrajzot össze is veti egymással. Az életrajzok közben pedig a korszak főbb történéseit is ismerteti. Bevallom: nem olvastam el minden életrajzot, csak a számomra érdekeseket. Ezek között is van olyan, ami unalmasra sikerült, de olyan is, amely érdekfeszítően érdekes. Olyanokról olvashatunk, akiktől lényegében egy nép története indult (Thészeusz és Romulus), itt sokszor a mitológiai elemek keverednek a valós tényekkel. De törvényalkotók életét is végigkövethetjük Lükorgosz és Szolón), akiknek tevékenységét a középiskolában is tanultuk és ez előjön az életrajzok olvasása során. De harcosokkal is találkozhatunk, a görög-perzsa háború (Kimón, Themisztoklész és Ariszteidész) és a peloponnészoszi háború résztvevőivel (Alkibiádész, Nikiasz). Nagy formátumú képviselők életrajzait hosszabban írta le. Nagy Sándort és Julius Caesar életrajza rendkívül olvasmányos, az itt leírt történetek később visszaköszönnek Pompeius, Crassus, Cicero és Brutus életrajzában. Sulla és Marius életrajza egy horrorregénybe is beleillene, csakúgy mint a Gracchus-fivérek tevékenysége és Cicero meggyilkolásának leírása. Az ókori görög és római történelmet azonban rendkívül részletesen, több szemszögből is megismerhetjük belőle, így ajánlható azoknak, akik érdeklődnek a történelem e korszaka iránt.

spinakker>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Plutarkhosz meglepően jó történelmi munkát végez. Nyilván csak a sztereotípiáimnak mond ellent, mert fogalmam nincsen, hogy a történelemírás hogyan változott az idők során, mindenesetre ő elég gyakran utal másokra, ha kell, forráskritikával él, vagy más változatokat is bemutat. Persze azért olvastam, hogy nem mindig megbízható, így a párhuzamos életrajzokban hajlik a két választott ember közötti párhuzamokat kidomborítani. Én ezt nem vettem észre, sőt, Nagy Sándor – vagy ahogyan ő nevezi, Alexandrosz –, és Julius Caesar között inkább a különbségek a feltűnőek számomra.
Ami a két ember között párhuzam, hogy mind a ketten óriási becsvágyúak voltak már fiatal korukban, adakozóak és nagylelkűek, valamint viszonylag műveltek, legalább is érdeklődtek a filozófia vagy a művészetek iránt. Az egyik kedvenc részletem Alexandrosszal kapcsolatban az, hogy mindig nála volt az Iliász mestere, Arisztotelész jegyzeteivel ellátott példánya (reménytelen, hogy ez előkerüljön, de ha megtörténne, az lenne talán minden idők legnagyobb lelete).
Itt viszont vége is van. A két ember két különböző korban élt, két különböző világban (legalább is számomra így tűnik, nyilván a történelemírók is korukban megfelelően írtak róluk). Alexandrosz még kicsit a hellenisztikus hősies korban élt, amikor is egy férfinak, főleg egy katonai-állami vezetőnek bátornak, hősiesnek, vakmerőnek kellett lennie, és akivel szemben el lehetett nézni, hogy jóslatok alapján döntsön (esetleg azoknak ellent mondjon), hogy nagyságát mai szemmel értelmetlen tettekkel bizonyítsa (gordiuszi csomó), vagy hogy dühében lándzsával keresztül szúrja egyik emberét, aki teljesen jogos kritikát fogalmazott meg vele szemben. Ezekre az emberekre az is jellemző, hogy olyan nagy, frappáns egysorosokat dobáljon, amik instant klasszikusokká válnak, és amelyek azonnal rávilágítanak a beszélőjének nagyságára és nemességére, pl. amikor Alexandrosz a királyi javadalmakat és birtokokat szétosztotta, valaki megkérdezte tőle, hogy saját magának mit hagy, mire ő mondta, hogy a reményt, amire persze hadvezére kijelentette, hogy ezzel ők mindannyian is ezt választják részüknek, és hadba szálnak vele. Végső soron azonban ez gesztus, és ilyenre ma már nem lehet alapozni
És itt jön be az a figyelmeztetés, amire a mai olvasónak nem árt figyelnie. Sokáig úgy gondoltak a nagy emberekre, hogy róluk minden tekintetben példát lehet venni, sőt, sokszor, főleg a populáris írásokban ma is így gondolkodunk: Einstein minden szava örök érvényű bölcsesség, Machiavelli írása komoly politikatudományi és vezetéselméleti szakirodalom, Steve Jobs minden húzása zseniális marketing megoldás. Pedig azért a komoly tudomány nem egyes példákból vezet vissza igazságokat, hanem mintákat figyel meg. Így pedig lehet tudni, hogy ugyan Alexandrosz biztosan tudott valamit, katonai stratégának biztosan kiváló, de úgy általában nagyon rossz vezető, és inkább nem kéne róla példát venni.
Ott kezdődik, hogy kritikát nem tudott elfogadni, kicsinyes, impulzív volt, a gesztusokat többre értékelte, mint a valódi tetteket vagy a gondos tervezést – hiszen történetében vakmerőség és a szerencse mindig inkább meghozza saját gyümölcsét, mint a józan ész. Kivéve, amikor a kifáradt, elégedetlen seregét túlhajtotta, saját maga meg annyira gondtalanul fejest vetette magát egy idegen ország klímájába és kultúrájába, hogy belehalt (még akár az is lehet, hogy megmérgezték), utána pedig birodalma azonnal darabokra esik. Ahogyan egyik tanácsadója is megmondta, le kéne telepednie, de legalább is a birodalma közepéről menedzselnie kicsit – meg úgy általában, menedzselnie kellett volna a birodalmát, nem csak hódítani.
Ezzel szemben Caesar nem csak kiváló katonai stratéga és hódító volt, hanem jó uralkodó is. Már magán a hagyatékán is meglátszik: a Római Birodalmon. Ő is szinte túlhajszolta seregét a hódításokkal, ugyanakkor figyelt arra, hogy zsákmányból jó nagy részt hazaküldjön, hogy Róma polgárait megnyerje magának. Így még ha nem volt is Rómában, erős társadalmi bázist tudott kiépíteni magának – annyira, hogy őnélküle is akár vérre menően küzdjenek érte.
A két ember különbségét úgy tudnám jellemezni mai szemmel, hogy míg Nagy Sándor történetét kb. a 300 c. filmmel lehetne jól bemutatni (macsó, epikus, komikus túlzásokba eső, és végeredményben a mi korunkban alkalmazhatatlan), addig Cézárét a Róma c. sorozattal (kissé unalmas, rengeteg politikai machináció, ugyanakkor akár máig érvényes tanulságokkal). De mindez persze semmit nem mond arról, hogy élveztem ezt a könyvet: nagyon. Hát hogyne élvezném, amikor az antik világról, a kedvenc korszakomról olvashattam?

2 hozzászólás
Chöpp P>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

IULIUS CAESAR:

Nem emlékszem, hogy konkrétan Caesart olvastam-e valaha belőle. Talán igen. Most feltűnt, hogy Plutarkhosz jóval nagyobb hangsúlyt fektet Caesar hadjárataira és praetori és hadvezéri tevékenységére, mint reformeri, vagy államszervező tevékenységére. Érdekes!
Mindazonáltal túl rövid volt. Éppen csak kezdtem belelendülni, amikor vége lett.

Gabber777>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Plutarkhosz Párhuzamos életrajzai az egyetlen olyan könyv melyet évente előveszek az olvasottak felfrissítése érdekében. A szerző abban hitben veszi számba a legkitűnőbb görögöket és rómaiakat, hogy azok erkölcsi nagyságából tanulhassunk. Igen, ezek az emberek is rengeteget hibáztak, sőt gyakran kegyetlenül, törtetően élték életüket, de törekednünk kell rá, hogy Plutarkhosz nyomán megtaláljuk azon tulajdonságaikat, melyek a mai életben is példának tekinthetünk, férfiasságban, emberiségben, becsületben. Plutarkhoszt olvasva teljesen belemelegedtem az ókori történelemírásba és jóval szárazabb műveken is végigrágtam magam, hogy még több betekintésem legyen az ókor világába. A könyvespolcaimat az ő nyomára telítette meg Hérodotosz, Livius, Tacitus, Xenophon és sokan mások.

Alvarando P>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Monumentális munka és kissé nehéz olvasmány egyszerre. Az ókor életrajzi lexikonjának is nevezhetnénk, de lexikonnak túl hosszúak az életrajzok, van, amelyik eléri a 70 oldalt. A szerző egy görög és egy római személy életét mutatja be párokban és utána a legtöbb életrajzot össze is veti egymással. Az életrajzok közben pedig a korszak főbb történéseit is ismerteti. Jómagam nem olvastam el minden életrajzot, csak a számomra érdekeseket. Ezek között is van olyan, amit teljesen unalmasra sikerült, de olyan is, amelyet nem lehet szinte letenni. Olyanokról olvashatunk, akiktől lényegében egy nép története indult (Thészeusz és Romulus), itt sokszor a mitológiai elemek keverednek a valós tényekkel. De törvényalkotók életét is végigkövethetjük Lükorgosz és Szolón), akiknek tevékenységét a középiskolában is tanultuk és ez előjön az életrajzok olvasása során. De harcosokkal is találkozhatunk, a görög-perzsa háború (Kimón, Themisztoklész és Ariszteidész) és a peloponnészoszi háború résztvetőivel (Alkibiádész, Nikiasz). Nagy formátumú képviselők életrajzait hosszabban írta le. Nagy Sándort sosem kedveltem, Plutarkhosz életrajza se szerettette meg velem. Ellenben Julius Caesar életrajza rendkívül olvasmányos, az itt leírt történetek később visszaköszönnek Pompeius, Crassus, Cicero és Brutus életrajzában. Sulla és Marius életrajza egy horrorregénybe is beleillene, csakúgy mint a Gracchus-fivérek tevékenysége és Cicero meggyilkolásának leírása. Sokszor egyes életrajzoknál kissé csapongva mutatja be az adott életrajzot, így sajnos unalmas is lehet az olvasó számára. Ami még érdekes volt, az Periklész életrajza. A tankönyvekben az ő korszakát mondják az athéni demokrácia fénykorának, azonban az életrajzban egy diktatúrára törekvő embert ismerünk meg, ami egy kicsit más mint amit tanulmányaink során megszoktunk. Az ókori görög és római történelmet azonban rendkívül részletesen, több szemszögből is megismerhetjük belőle, így ajánlható azoknak, akik érdeklődnek a történelem e korszaka iránt.

3 hozzászólás
bfg3 P>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Hát, azt hiszem, nem. Legalábbis nem így, hogy egyszerűen csak nekiülök és elolvasom. Inkább megszerezni kéne, és afféle kézikönyvnek használni: ha belefutok egy utalásba mondjuk Jókaiban ("beszélt hozzájuk, mint Coriolan a volskusokhoz"), azaz abból a korból, amikor minden gimnazista ezt használta olvasókönyvnek a görög nyelvhez, na akkor szépen felütöm, és megtudhatom belőle, hogy ki a fene az a fickó akiről, mégis, hogy nem esett egy szó se történelemórán ?
Aztán lehet, hogy ha sok ilyen előfordul, kedvet kapok majd ezt-azt még elolvasni belőle.

Thanatos>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Olvasmányos, görög (részben), sokszor izgalmas, érdekes (számomra), néhol még vicces is, kellett a szakdolgozatomhoz, de szeretem. Persze jobb lett volna nem ahhoz olvasni (bár lehet, hogy akkor sosem olvasom el így egészben…). Személyes kedvenc életrajzaim páldául: Aristeidés, Periklés stb. :D

SignorFormica>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

A nagy hősök a görög szerint: a lényeg: a párhuzamok sokkal fontosabbak, mint a különbségek. A nagyság folyamatosan jelen van és a nagy férfi tartja a történelmet, alakítja forgatja maga körül. Róma a nagy görögök méltó örököse, hiszen hősei nem maradnak el a régiek mögött.

Mennyi kiváló történet, mennyi bölcsesség, micsoda kényelem az elbeszélésekben!

Orbantorgyan>!
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Évekig olvasgattam este Plutarkosz életrajzait. Szerencsére volt lehetőségem, hogy történelem tanárként sokat mesélhessek ez alapján a nagy görög és római hősökről. Olyan alapmű, amelyhez minden tanárnak oda kell járulnia. Amikor elkezdtem a töri szakot akkor lehetett újra új kiadásban olvasni. Azóta harminc évnél több elmúlt, de mindig közel van hozzám ez a két kötet a könyvespolcomon. Vannak nagy kedvenceim a könyvből: természetesen Caesar és Alexandrosz, de Brutust, Periklészt Lucullust és a többieket is nagyon kedvelem.


Népszerű idézetek

Timár_Krisztina I>!

A fegyverek beszerzése nem járt nehézséggel, mert abban az időben úgyszólván mindenki tolvajlásból és rablásból élt.

941. oldal, II. kötet, Aratosz (Magyar Helikon, 1978)

12 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Mások Euripidésznek köszönhették menekvésüket; úgy látszik ugyanis, hogy a Görögországtól távol élő görögök közül főként a szicíliaiak rajongtak Euripidész költői műveiért. Ha utasemberektől kis részleteket, inkább csak ízelítőt hallottak műveiből, boldogan megtanulták, és megtanították másoknak is. Hazájába visszatérve, mint mondják, sok volt fogoly boldogan és hálásan mesélte el Euripidésznek, hogy azért bocsátották szabadon, mert elmondott néhány Euripidész-verssort, amire visszaemlékezett, sőt olyanok is akadtak, akik a csata után menekülve ételt és italt kaptak, amikor Euripidész egy-egy kardalát elénekelték.

866. oldal, I. kötet, Nikiasz (Magyar Helikon, 1978)

Kapcsolódó szócikkek: Euripidész
1 hozzászólás
Sli P>!

Caesar ugyanis törékeny alkatú férfiú volt, bőre sima és fehér; gyakran fejfájás és epileptikus rohamok gyötörték. Az első ilyen rohamot állítólag Cordubában kapta. Gyenge egészségi állapotát nemhogy ürügyül használta volna a kényelmes, elpuhult életre, hanem ellenkezőleg, a hadviselést tekintette a legkitűnőbb gyógymódnak. A hosszú utazásokat, az egyszerű táplálkozást, a szabadban való alvást és a minden kényelmet nélkülöző életmódot vélte a legalkalmasabb eszköznek a betegség távol tartására, így edzette magát epilepsziás rohamai ellen.

619. oldal, Első kötet - Iulius Caesar (Osiris, 2005)

discipula_magistri>!

Ha az „ismerd meg önmagadat” elvére minden ember ügyelne, nem vált volna belőle isteni parancs.

Sli P>!

Zénón azt mondta, hogy a filozófusnak értelmébe kell előbb belemártania szavait, mielőtt száján kijönnének (…)

437. oldal, Második kötet - Phókión (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: értelem · filozófus · szó
1 hozzászólás
Sli P>!

Egyik leányának két kérője volt, s ő a becsületeset választotta a gazdag helyett, mondván, hogy inkább férfit akar pénz nélkül, mint pénzt férfi nélkül.

238. oldal, Első kötet - Themisztoklész (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: becsület · férfiak · gazdagság · pénz · Themisztoklész
Sli P>!

Egy alkalommal, midőn egy Delphoiból hozott jóslatot olvastak fel arról, hogy amikor minden athéni egyetért, egyetlen férfiú mond csak ellent a városnak, Phókión előlépett és kijelentette, hogy ne keressék, ki az, bizonyosan róla van szó, mert ő az egyedüli, akinek nem tetszik egyetlen intézkedésük sem. Más alkalommal egy népnek tetsző indítványt tett, s amikor látta, hogy érvelését mindenki elfogadja, barátaihoz fordult, és így szólt: „Talán valami rosszat mondtam, és nem vettem észre?”

439-440. oldal, Második kötet - Phókión (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: athéni · Delphoi / Delphi · jóslat · Phókión
1 hozzászólás
Sli P>!

Azt szokta mondani, hogy aki megüti feleségét vagy gyermekeit, kegyeletsértő módon a legszentebb dolgokra emel kezet. Nagyobb dicsőségnek tartotta, ha valaki jó férj, mint ha nagy senator.

511. oldal, Első kötet - Marcus Cato (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: bántalmazás · feleség · férj · gyermek · Marcus Porcius Cato Maior · senator
Sli P>!

Közéleti szereplésében ő maga sem maradt sértetlen, mert ha a legcsekélyebb alkalmat szolgáltatta is ellenségeinek, rögtön bíróság elé állították, így állandó veszélyben forgott. Állítólag csaknem ötven alkalommal került bíróság elé, utoljára nyolcvanhat esztendős korában. Ekkor mondta azokat az emlékezetes szavakat, hogy olyannak, aki más idők emberei közt élte le életét, nehéz dolog egy új nemzedék emberei előtt védekeznie.

506. oldal, Első kötet - Marcus Cato (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: bíróság · Marcus Porcius Cato Maior
Sli P>!

„Görögnek" és „Könyvmolynak" nevezték; és ez a műveletlen római köznép körében megvető gúnynevet jelentett.

333. oldal, Második kötet - Cicero (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: könyvmoly · Marcus Tullius Cicero

Említett könyvek


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Publius Cornelius Tacitus: Julius Agricolának életéről és erkölcseiről
Publius Cornelius Tacitus: Agricola élete
Publius Cornelius Tacitus: Iulius Agricola életrajza / De vita et moribus Iulii Agricolae
Adrian Goldsworthy: Caesar
Robert Graves: Én, Claudius
Michael Grant: Róma császárai
A. H. M. Jones: Augustus
Aleksander Krawczuk: Nagy Konstantin
Grüll Tibor: Pontius Pilatus
Gaius Suetonius Tranquillus: Császárok életrajzai