Törvények 2 csillagozás

Platón: Törvények

Életünket mindvégig azzal kell töltenünk, hogy mi emberek, férfiak és nők, a legszebb játékokat játsszuk…
A Törvények, Platón hatalmas jogfilozófiai műve nemcsak jogalkotás, hanem a bűn lélektanának történetében is fordulatot jelent.
Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

>!
Atlantisz, Budapest, 2008
638 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639165960 · Fordította: Bolonyai Gábor, Kövendi Dénes

Enciklopédia 25


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 4


Népszerű idézetek

>!
Sli SP

ATHÉNI: De egy királyság, vagy egyáltalán valamely uralom, Zeuszra, tönkremehet-e, és ment-e tönkre valaha is más okból, mint saját magában rejlő okokból?

98. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: bukás · királyság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) Mert nem szabad, hogy egy államban kiemelkedő tisztségeket nyerhessen valaki, azon az alapon, hogy gazdagságával kiemelkedik – ahogy általában akkor sem, ha gyorsaságával, szépségével vagy testi erejével válik ki –, de erény nélkül; sőt még az erény sem lehet jogcím, ha hiányzik belőle a józan ész.

117. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: állam · erény · józan ész
>!
Sli SP

MEGILLOSZ: (…) nem azért kell imádkozni és nem arra kell törekedni, hogy minden a kívánságunk szerint történjék, hanem hogy kívánságunk kövesse eszünket (…)

104. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: ész · kívánság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) az életben csakis a lélek tesz mindegyikünket azzá, amik vagyunk, semmi más; a test csupán mint tünemény követ bennünket (…)

480. oldal, Tizenkettedik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: élet · emberi test · lélek
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) semmiféle önkényes erőszakra ne ragadtassuk magunkat házi szolgáinkkal szemben (…) Mert az, hogy ki tiszteli természettől fogva és nemcsak színleg a jogot és igazságot, és ki gyűlöli valóban az igazságtalanságot, itt derül ki, az ilyen emberekkel szemben, akik ellen könnyebb igazságtalanságot elkövetni.

231. oldal, Hatodik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: igazság · igazságtalanság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) a spártaiak szűkszavúak és a krétaiak is inkább az eszüket járatják, mint a szájukat.

42-43. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: spártai
>!
Sli SP

ATHÉNI: Márpedig a legjobb nem a háború és nem a polgárháború – sőt könyörögnünk kell, hogy sohase jussunk ilyen kényszerhelyzetbe –, hanem az egymással való békesség és őszinte barátság. (…) az igazi jót a győzelemmel azonosítani olyan volna, mintha valaki azt gondolná, hogy akkor van a legjobb állapotban a test, ha betegségét megszüntették az orvosok, s az eszébe sem jutna, hogy van olyan test is, amely egyáltalán nem szorul gyógyításra. Aki tehát így gondolkozik az állam vagy az egyén boldogságáról, nem lehet sem jó politikus, ha csupán és elsősorban a kívülről fenyegető háborúkat tartja szem előtt, sem tökéletes törvényhozó, ha nem inkább a béke kedvéért szabályozza a háborús viszonyokat, semmint a háború kedvéért a békés viszonyokat.

23. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: béke · győzelem · háború
>!
Sli SP

KLEINIASZ: Legyőzni önmagunkat, barátom, minden győzelem között az első és legszebb (…)

20. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: győzelem
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) az igazságos emberek, még ha testük esetleg csúnya is, éppen az igazságos jellemüknél fogva különösen szépek (…)

338-339. oldal, Kilencedik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: emberi test · igazságosság · jellem · szépség
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) hiszen az ifjaknak nevelése nem a dorgálás, hanem az, ha egész életünkben azt cselekedjük, amit intésül másoknak mondunk.

162. oldal, Ötödik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: nevelés

Hasonló könyvek címkék alapján

Arisztotelész: Politika
Epiktétosz: Kézikönyvecske
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Plutarkhosz: Szókratész daimónja
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Arisztotelész: A lélekről
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
Arisztotelész: Hermeneutika
Arisztotelész: Kategóriák
Plutarkhosz: Morálfilozófiai értekezések