Platón ​összes művei I–III. 18 csillagozás

Platón: Platón összes művei I–III. Platón: Platón összes művei I–III. Platón: Platón összes művei I–III.

A ​görögség legnagyobb filozófusa, az athéni akadémia alapítója és húsz éven át feje hatalmas – évszázadok gondolkodását meghatározó és ma is elevenen ható – életmüvét voltaképp irodalmi mellékterméknek tekintette fő tevékenysége, az akadémiai tanítás, a lélektől lélekig ható élőszavas közlés mellett. De így is műfajt teremtett: a filozófiai dialógust, amelyről elmondhatjuk, hogy első megjelenése egyszersmind később soha utol nem ért, legművészibb megvalósulása is.
A párbeszédekben Szókratész – Platón mestere és főhőse, az athéniaktól halálra ítélt csodálatos öregember – és beszélgetőtársai egy-egy fogalom definícióját keresik, különböző erényekről vitatkoznak vagy a retorika értékéről – csupa elvont téma. Hogy ebből hogyan lehet nemcsak gondolatilag igényes, hanem olvasmánynak is megnyerő alkotásokat teremteni, ez Platón művészetének a titka.
A titok talán a hanglatnak abban a különös, ellenmondásos kettősségében rejlik, amely átszövi a dialógusokat. Szókratész az… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Bibliotheca Classica Európa, Magyar Helikon


Enciklopédia 1


Kedvencelte 10

Most olvassa 6

Várólistára tette 23

Kívánságlistára tette 60

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

MrDatalogin>!
Platón: Platón összes művei I–III.

Éppen Timaiosz elbeszélését olvasom. Sokan ezt szeretik a legkevésbé, én harmadjára olvasom és egyre jobban tetszik ahogy elmondja Timaiosz az ő meglátása szerinti kozmològiát, az is tetszik hogy lehet „ütközetetni” a korábbi dialògusokban leìrtakkal.

Gulo_gulo P>!
Platón: Platón összes művei I–III.

Becsülettelátrágtam magam rajta, de sosem fogom megbocsátani a fúvós hangszeresekről írtakat és persze a szép számmal előforduló csúsztatással sem kedveltette meg magát…


Népszerű idézetek

aled>!

…amint a szemet a fej nélkül és a fejet a test nélkül nem szabad gyógyítani próbálni, éppen úgy a testet sem a lélek nélkül.

1 hozzászólás
aled>!

SZÓKRATÉSZ
[…] nem egy ember-e külön-külön mindegyikünk, s nem az-e a jellemző rá, hogy egy?

HIPPIASZ
De nagyon is.

SZÓKRATÉSZ
Ha pedig egy, akkor ugye páratlan is mindegyikünk? Vagy nem páratlannak gondolod az egyet?

HIPPIASZ
Dehogynem.

SZÓKRATÉSZ
És vajon együtt is páratlanok leszünk, amikor ketten vagyunk?

3 hozzászólás
aled>!

…ha mindketten együtt két ember vagyunk, szükségképpen két embernek kell lennie külön-külön is mindegyikünknek; másrészt, ha egy ember külön-külön mindegyikünk, szükségképpen egy embernek kell lennie mindkettőnknek együttvéve is, mert hiszen Hippiasznak a lényegről adott bőséges fejtegetése szerint nem is állhat másként a dolog, csak úgy, hogy ami mind a kettő együtt, ugyanaz külön-külön is mindegyik, s ami külön-külön mindegyik, ugyanaz mind a kettő együtt is. Meggyőzve ülök itt immár általad, de előbb vésd az emlékezetembe mégis, Hippiasz: vajon egy ember vagyunk-e én meg te, vagy te is kettő vagy és én is kettő vagyok?

Kapcsolódó szócikkek: egység
aled>!

…csupán az ember mezítelen, sarutlan, takarótlan és védtelen. Pedig már itt van a sorstól rendelt nap, amikor az embernek is ki kell mennie a föld alól a napvilágra.

aled>!

Hiszen nem is ez a nehéz […], megmenekülni a haláltól, sokkal nehezebb megmenekülni a bűntől.

aled>!

…ha például valaki azt állítja, hogy jó fuvolajátékos, vagy hogy bármely más mesterséghez ért, noha nem is konyít hozzá, nevetség tárgya lesz…

aled>!

Nekem azonban mégiscsak az a szokásom, hogy a régieket, akik előbb éltek, mint mi, előbb magasztalom és szívesebben a mostaniaknál…

aled>!

…a prütaniszok közül egyedül én szegültem ellenetek, nehogy törvényelleneset cselekedjetek, és ellenetek is szavaztam. És bár a rétorok készen álltak, hogy följelentsenek és elvezettessenek, és magatok is ezt követeltétek kiabálva, úgy gondolkoztam, hogy inkább a törvény és igazság oldalán várom be a veszélyt, semhogy csak azért, mert a börtöntől vagy a haláltól félek, veletek tartsak, mikor jogtalanságot akartok elkövetni.

1 hozzászólás

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

C. S. Lewis: Csűrcsavar levelei
G. K. Chesterton: A Szökevény Kocsma
G. K. Chesterton: A vándorló kocsma
David Safier: Pocsék karma
Hugo Rahner: A játszó ember
Emmanuil Roidisz: Johanna nőpápa
Marjane Satrapi: Persepolis
Eric-Emmanuel Schmitt: Ibrahim úr és a Korán virágai
Adrian Plass: Kegyes kétbalkezes visszatér
Chris Land: Mindenség lelke – Salawa