Euthüphrón ​/ Szókratész védőbeszéde / Kritón 8 csillagozás

Platón: Euthüphrón / Szókratész védőbeszéde / Kritón

„A vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó élet.”

A Szókratész perét, a filozófus perbeli magatartását és érvelését bemutató szövegek a nyugati ember önképének legfontosabb komponensei közé tartoznak. A három Platón-dialógus új, filozófiai, jogtörténeti és nyelvi szempontból megbízható fordítása, a jegyzetek és a kísérő tanulmány Gelenczey-Miháltz Alirán és Mogyoródi Emese munkája.

Platón műveinek kommentált összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

>!
Atlantisz, Budapest, 2005
224 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639165697 · Fordította: Gelenczey-Miháltz Alirán, Mogyoródi Emese

Enciklopédia 5

Szereplők népszerűség szerint

Szókratész


Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Gabber777>!
Platón: Euthüphrón / Szókratész védőbeszéde / Kritón

Rengeteg tudás halmozódik ebben a három Platón írásban. Nekem leginkább az utolsó tetszetta Kritón, mert a védőbeszédet már negyrészt ismertem. (Haumann Péternek külön köszönettel) Szókratész valóban jóval megelőzte a korát, gondolatia nagyban befolyásolták a keresztényi etika kialakulását. Az új fordítás, a rengeteg lábjegyzet és az utólagos értelmezési viták boncolgatása is rendkívül érdekes. A lábjegyzeteket és Szókratész logikai levezetéseit azonban meg kell tanulnom együtt olvasni. Kicsit vagy erre vagy arra tudtam koncentrálni. Ezen még finomítok :)

Frank_Spielmann I>!
Platón: Euthüphrón / Szókratész védőbeszéde / Kritón

Nagy vagány volt ez a Szókratész. Nagyon sirály volt, ahogy megmondta a tutkót a többi fószernak, meg szakadtam is többször, akkora arc volt, betojás, mint a Kinder! Ja meg odáig voltam, hogy a fordítás tökre köznyelvi volt, meg tök modern. LOL! :)

6 hozzászólás

Népszerű idézetek

Frank_Spielmann I>!

Mert bizony, ha valaki fél a haláltól, férfiak, az annyit tesz, hogy bölcsnek véli magát, miközben nem az: hiszen azt hiszi, tud valamit, amit pedig nem tud. Mert senki nem tudja, vajon a halál nem épp a javak legnagyobbikát jelenti-e az ember számára, ellenben úgy félnek tőle, mintha bizonyosan tudnád, hogy a legnagyobb szerencsétlenség.

Szókratész védőbeszéde, XVII., a

Kapcsolódó szócikkek: halál
1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Úgyhogy annak, aki valóban az igazságosságért akar küzdeni, ha csak egy kis ideig is életben kíván maradni, szükségképpen magánemberi minőségben kell tevékenykednie, és nem szabad a közélet porondjára lépnie.

Szókratész védőbeszéde, XIX., e

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

EUTÜPHRÓN: […] No de miféle ügyben emelt vádat ellened?
SZÓKRATÉSZ: Hogy mifélében? Nem éppen semmiségben, azt meg kell hagyni. Olyasmiben, amihez érteni ilyen fiatalon nem kis dolog. Azt állítja ugyanis, hogy ő tudja, mi módon rontják meg az ifjakat és kik a megrontóik. Úgyhogy alighanem valami bölccsel állok szemben, aki észrevette a tudatlanságomat, amivel megrontom a kortársait, s most akárcsak gyermek az anyjához, rohan az államhoz, hogy bevádoljon nála. Úgy látom, ő az egyedüli, aki megfelelő módon fog hozzá a politikai pályához: hiszen ennek az a helyes módja, ha először az ifjakkal törődünk, hogy a lehető legkiválóbbá legyenek –

Eutüphrón

6 hozzászólás
Sli P>!

EUTHÜPHRÓN: Nem tudom követni, amit mondasz, Szókratész.
SZÓKRATÉSZ: Pedig amennyivel bölcsebb vagy nálam, annyival fiatalabb is; csak épp, mondom, elnehezültél önnön bölcsességed súlya alatt. De erőltesd meg magad, áldott lélek.

39. oldal, Euthüphrón (Atlantisz, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Szókratész
Sli P>!

SZÓKRATÉSZ: (…) a vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó élet * (…)

* Ez a szállóigévé vált gondolat tömören foglalja össze Szókratész filozófiai tevékenységének lényegét és célját. A „vizsgálódás nélküli élet”-ként (anexetasztosz biosz) fordított kifejezésben a jelző aktív és passzív értelemben egyaránt értendő, vagyis azt az életet is jelenti, amelyik vizsgálódás nélkül zajlik, és azt is, amelyiket nem vizsgáltak meg. A szókratészi vizsgálódás vagy vizsgálat ugyanis éppannyira irányul a másik, mint önmagunk vizsgálatára.

103-104. oldal, Szókratész védőbeszéde (Atlantisz, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: élet · ember, emberiség · Szókratész
Sli P>!

SZÓKRATÉSZ: (…) Mert nem másban fáradozom, amikor köztetek járok, mint hogy meggyőzzelek benneteket, ifjat, időset egyaránt, hogy se teste, se vagyona ne legyen előbbre való, és senki ne törődjék velük odaadóbban, mint azzal, hogy a lelke miként legyen a lehető legjobbá.

85. oldal, Szókratész védőbeszéde (Atlantisz, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: lélek · Szókratész
adeimantos P>!

„Ne nehezteljetek rám, ha kimondom az igazat: lehetetlen, hogy bárki emberfia életben maradjon, aki akár veletek, akár bármelyik más néphatósággal szembeszegülve, törvényes keretek között próbálkozik megakadályozni azt a sok igazságtalanságot és törvénytelenséget, ami a városban zajlik.”

88. oldal Bp. Atlantisz 2005


Hasonló könyvek címkék alapján

Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Arisztotelész – Pseudo-Xenophon: Az athéni állam
Marcus Tullius Cicero: Cicero válogatott művei
Arisztophanész: Nőuralom
Aristophanes: Aristophanes összes vígjátékai
Sarkady János (szerk.): A demokrácia bölcsője
Demosthenes: Demosthenes beszédei I-II.
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai
Plutarkhosz: Nagy Sándor és Iulius Caesar