A ​lélek iskolája 5 csillagozás

Lelkigyakorlatok és ókori filozófia
Pierre Hadot: A lélek iskolája

Pierre ​Hadot:
1939-ben nem hittem volna, hogy életemet a klasszikus ókori gondolkodásnak a tanulmányozásával fogom tölteni. A véletlen és a sorsunkat formáló belső szükségszerűség összjátéka mégis erre az útra vezetett. Kutatásaim során rájöttem, hogy az ókori filozófusok műveihez azért olyan nehéz közel kerülnünk, mert értelmezésünk kétszeresen is anakronisztikus: egyrészt azt hisszük, hogy ezeket a könyveket a legtöbb modern filozófiai értekezéshez hasonlóan azért írták, hogy egy adott fogalomra vonatkozó információt közöljenek velünk, másrészt azt gondoljuk, hogy ezekből az információkból világos következtetésekre juthatunk a szerző szellemiségét és gondolkodását illetően.
Valójában azonban ezek az írások olyan lelkigyakorlatok, amelyeket a szerző is elvégzett, és amelyekre meg akarja tanítani olvasóját is. Kijelentéseiket aszerint kell értelmeznünk, hogy milyen hatást akarnak kiváltani az olvasó lelkében…
Könyvemben ezeket a filozófiai és… (tovább)

>!
Kairosz, Budapest, 2010
388 oldal · ISBN: 9789636623456 · Fordította: Cseke Ákos · Illusztrálta: Őri Kiss István

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 11

Kívánságlistára tette 23

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Daniella78>!
Pierre Hadot: A lélek iskolája

Pierre Hadot: A lélek iskolája Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

A filozófia eredendően életforma – állítja Hadot, és ez leginkább az ókori görög és római filozófiai iskoláknál érhető tetten. Címadó tanulmányában elsősorban az epikureus, a sztoikus és a platonikus iskolák lelkigyakorlatait mutatja be, majd ezek hatását a kereszténységre. Itt sok ókeresztény író iránt keltette fel az érdeklődésem. A kötet számomra legizgalmasabb darabja a Marcus Aureliusról szóló tanulmány, amelyben nemcsak arra derült fény, hogy a filozófuscsászár nem volt pesszimista, de arra is, hogy naplója a sztoikus életgyakorlat iskolapéldája és sokkal jobban megszerkesztett, mint azt elsőre gondolnánk. A Szókrátészről szóló darab szintén egészen meghökkentő nézőpontból (irónia, erotika) elemzi a filozófus viselkedését, amit par excellence filozófikusnak tart. A kötet emellett tartalmaz beszédeket, előszókat, melyek főleg a fenti témát járják körbe, vagyis hogy a filozófia nem más, mint a bölcsességre való törekvés gyakorlata, mely egyben terápia is a léleknek, és nem absztrakt tudomány, annak minden elemével. Érdekes volt a Foucault-val való polémia is arról, hogy az antik gyakorlatok vajon az önkultúra, önmagaság kiművelésének gyakorlatai voltak-e, vagy egy kicsit más irányú praxisnak tekinthető.
A könyv azért nem volt akkora nagy élmény, mert nagyon sok volt benne az önismétlés, ami miatt időnként untam.

4 hozzászólás
Padme>!
Pierre Hadot: A lélek iskolája

Pierre Hadot: A lélek iskolája Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

Azok a jelenségek, amiknek a kritikáját nem találjuk meg Swiftnél, szellemi életünk perifériáját jelentik, gondolkodásunk sokadlagos tárgyai. A kommentátorok és teremtő magvaikat szél- meg lábjegyzetekben nemzés céljából elhintő tudományos népség, kiknek érdeme az eredeti alkotókéhoz képest legfeljebb olyan minőségben válthat ki elismerést, mint egy jól sikerült vasárnapi prédikáció, olyan elegáns hole in one-t kapnak a Gulliverben, hogy azt hinnénk, ez több századra előre elveszi a kedvét bárkinek. A tudást (melynek birtoklását a szókratészi belátást mímelő szent képmutatással ugyanakkor tagadják) persze át kell adni… De mi lehet ennek legközvetlenebb, legtisztább módja, mint maguknak az eredeti forrásoknak tanulmányozása, amit senki nem végezhet el helyettünk?
Az alcímben megjelölt, rizikómentes vezérgondolat – az ókori filozófiai iskolák módszertanának egyébként is sejthető összefüggése a lelkigyakorlatokéval – ugyan nem tett ígéretet arra, hogy kérdéseket fog megválaszolni, netán segítséget nyújtana a most emberének szellemi-lelki útkereséséhez, mégis valami effélét vártam. Aztán a jól bevált hivatkozásgyarapító tevékenységet észlelve, mellyel a szerző saját korábbi műveinek idézeteit tolja elénk kedvére (mint aki a saját viccén röhög), el is ment a kedvem az egésztől. Igaz, a Mit jelent ma filozofálni? című, meghatározhatatlan stílusú írásnál – ami úgy a könyv háromnegyedénél található – erősebbre fogtam a ceruzámat, remélve, hogy lesz mit aláhúzni és később együtt-gondolni, de a pókhálón esőcseppként lecsusszanó végkövetkeztetés lényegében bármely elismert európai filozófiaprofesszor jól párnázott mahagóni karszékében megszülethetett volna, így maga a gondolat is inkább a performatív ellentmondás példája lett, mintsem a bölcseletben valódi perspektívát nyitó cezúra.


Népszerű idézetek

unveiling_scarlet>!

Aki megtanult meghalni, megszűnt szolga lenni.

40. oldal

Pierre Hadot: A lélek iskolája Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

unveiling_scarlet>!

„Zénon szerint álmaiból mindenki megtudhatja, hogy a lelki fejlődés melyik pontján áll. Valóságos fejlődésről beszélhetünk, ha álmunkban nem az szerepel, hogy egy szégyenletes szenvedély magával ragadott bennünket vagy hogy beleegyeztünk valami igazságtalan és rossz dologba és hogy akár meg is tettük őket, hanem a lélek érzelmi képessége és képzelőereje, amelyeket az értelem megnyugtatott, úgy ragyog, akár az áttetsző óceán, amelynek derűs felszínét egyetlen hullám sem zavarja meg.”

[Plutarkhosz: Quomodo quis sent. prof. virt. § 12.]

Pierre Hadot: A lélek iskolája Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

unveiling_scarlet>!

Megtanulni meghalni annyit tesz, mint megtanulni meghalni a magunk individualitása számára, kioltani szenvedélyeinket annak érdekében, hogy objektív és egyetemes szemszögből lássuk a dolgokat. Ebben a gyakorlatban a gondolkodás tárgya elsősorban önmaga: meditációs gyakorlatról, belső dialógusról van szó. Platón is utal erre az Államban, az egyéni szenvedélyek zsarnoksága kapcsán. A vágy zsarnoksága, mondja Platón, különös erővel tör fel álmainkban: "a lélek állatias, vad része… nem átáll képzeletben még az anyjával sem szeretkezni, de akármely más emberrel, istennel vagy állattal sem, magát bármely gyilkossággal beszennyezni, s nincs étel, amitől megtartóztatná magát, egyszóval: semmiféle őrültségtől vagy szemérmetlenségtől nem riad vissza."* Ahhoz, hogy kikerüljünk e vágyak uralma alól, a Phaidónban leírt lelkigyakorlatra emlékeztető megoldáshoz kell folyamodnunk: "Ha ellenben valaki egészségesen és józanul él, s úgy hajtja álomra a fejét, hogy lelkének a gondolkodó részét előbb felébreszti, jól tartja szép gondolatokkal és elmélkedésekkel, s így tisztába jön önmagával… s ha az illető ugyanígy az indulatos lélekrészt is lecsendesíti; e két lélekrészt tehát megnyugtatja, ama harmadikat pedig, amelyben a gondolkozás lakozik, megmozgatja, s úgy tér nyugovóra: ekkor tudja a lélek az igazságot a legjobban megragadni."**

* Állam 571c (Szabó Miklós fordítása)
** Phaidón 571d–572a (Kerényi Grácia fordítása)

Pierre Hadot: A lélek iskolája Lelkigyakorlatok és ókori filozófia


Hasonló könyvek címkék alapján

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása
Arisztotelész – Quintus Horatius Flaccus – Nicolas Boileau: Poétikák
Platón: Szókratész védőbeszéde / Kritón
Georges Minois: Az életfájdalom története
Montaigne: Esszék
René Guénon: Szellemi tekintély és időbeli hatalom
Laurent Gounelle: A nap, amikor megtaláltam a boldogságot
René Guénon: Metafizikai írások II.
Roland Barthes: Beszédtöredékek a szerelemről
Jean-Paul Sartre: Drámák I-II.