Ítélet ​a gonosz felett 16 csillagozás

Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért
Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett

Ez a kötet a politikailag még élete alkonyán is aktív Ferencz 100. születésnapján, 2020. március 11-én jelent meg először. Philipp Gut a Magyarországon született, családjával az Egyesült Államokba emigrált Ferencz egész életútját végigkíséri a New York-i Hell’s Kitchen-i gyerekkorától kezdve a holokauszt-túlélők kártalanításában játszott fontos szerepéig.
A Harvard jogi karán végzett Ferencz, miközben háborús bűnösök után nyomozott, felfedezte az SS-halálbrigádok által vezetett gyilkossági dokumentumokat, majd alig 27 évesen főügyészként végigvitte a nürnbergi pert.

„Harcoló katonaként és háborús bűnösöket üldöző nyomozóként elképzelhetetlen horrornak voltam tanúja. Megtanultam, hogy a háború egyébként normális emberekből tömeggyilkosokat képes csinálni. Jelszavam – Törvénykezz, ne háborúzz! – egy emberibb és békésebb világ felé mutat, és remélem, hogy az olvasók mindenekelőtt ezt tartják majd szem előtt, miután elolvasták a könyvet.”
Benjamin Ferencz

Tartalomjegyzék

>!
Európa, Budapest, 2020
408 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789635043514 · Fordította: Mesés Péter

Most olvassa 1

Várólistára tette 25

Kívánságlistára tette 24


Kiemelt értékelések

Rune>!
Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Egy nagyon inspiráló és impresszív életutat ismerhetünk meg a kötetben.
A magyar származású Ben Ferencz először a II. világháború után, nürnbergi főügyészként írt történelmet az Einsatzgruppe-perek kapcsán. De életét innentől fogva, az igazságtétel, a jóvátétel és végső soron a világbéke jogi úton történő biztosításának szentelte. Minden területen fáradhatatlanul, nem a saját, hanem a szenvedők, a károsultak érdekeit szem előtt tartva harcolt, sokszor a fennálló a hatalommal szemben is. Nem ismert kompromisszumot egy nemzetközi büntető bíróság megalapításának szükségességével kapcsolatban, mely megfelelő eszközökkel biztosítaná, hogy elkerülhetőek legyenek a háborúk, és azok a szörnyűségek és szélsőséges, amelyeket az ilyen idők az emberekből kiváltanak.
Így tehát nem csoda, hogy egy élet munkájának gyümölcsének tekintette a hágai Nemzetközi Bíróság létrejöttét. De még 100 évesen, a jelen kötet elkészültekor is úgy gondolta, hogy tudna még mit tenni egy jobb világért.
Legutóbb Hitler lovainál éreztem hasonlóan. Jó volt a II.világháborúval kapcsolatos történelmi események olyan oldalait megismerni, amelyről viszonylag ritkán esik szó. Ismét érdekes és főleg döbbenetes információkkal gazdagodtam a témát illetően (mind a világháborús rémtettek, mind a nemzetközi zsidó szervezetek törekvéseire vonatkozóan a jóvátételek kiharcolása kapcsán, a német állam(ok) és közvélemény hozzáállásáról a felelősségről, illetve a 70-80-90-es évek munkafolyamatát az ENSZ hatékonyabbá tételét illetően, és a hágai bíróság kapcsán).
Ajánlom a könyvet, mindenkinek, aki a téma iránt érdeklődik. Azt hiszem be is szerzem majd a saját könyvtáramba is.

mojo68>!
Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

„Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért”
Az alcím tökéletesen leírja a kis-nagy ember életét.

Párpi>!
Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Ennél tökéletesebb alcímet nehéz lenne találni. A könyv konkrétan arról szól, amit ígér – de bónuszként annyi kínos mocskosságot megtudunk a háború utáni időszakról, amire gyanútlan sokadgenerációsként nem gondolnánk. A német nagyvállalatok vs jóvátételi kötelezettségvállalás… Gyomros könyv, és nagyon-nagyon érdekes.


Népszerű idézetek

Tündérke P>!

Kis számológépen adtam össze, hol hány embert gyilkoltak meg. Amikor elértem az egymilliót, abbahagytam a számolást.

121. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Rune>!

Gyakran kérdezték tőle, milyen érzés találkozni ilyen „szörnyetegekkel”. Józan válasza így hangzik: „A tettesek nem szörnyetegek voltak, hanem teljesen normális emberek.” A többségük bizonyára szerető családapa volt, szépen bántak a kutyáikkal vagy macskáikkal. Meggyőződése, hogy a „háború csinál tisztességes emberekből tömeggyilkost.” Ez minden korban így volt, és nincs köze Németországhoz vagy a németek valamilyen különös hajlamához. „Ameddig a konfliktusokat háborúkkal oldjuk meg, és megszüntetjük a társadalmi kontrollt, addig ölni fogunk.”

148. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

mojo68>!

Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy az emberiség számára sokkal szebb dolog élni, mint valami uralkodó vagy szekta magasabb becsületéért meghalni.

Küldemény Reagannek és Gorbacsovnak

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

mojo68>!

    Az egyik, mind a mai napig nem megoldott vitás kérdés az önrendelkezés joga. Ben ebben látta „a jelenlegi élet egyik legnagyobb dilemmáját”. Egyrészt arról van szó, hogy korlátozzák a fegyveres erőszakot, másrészt néhány nép arra törekedett, hogy megszabaduljon olyan kényszerektől, amelyeket elnyomónak ítélt meg. Erről ez volt a véleménye: „Teljességgel független állam, amelyik szabadon dönthet a sorsáról, a mai világban nem létezik. Az összes ember kölcsönös összefonódása egyre nagyobb, és egyre inkább elismert tény. Ez nem jelenti azt, hogy a kulturális, nyelvi, vallási vagy világnézeti különbségeknek, amelyek az emberi szellemet olyannyira kielégítik, el kell tűnniük. Azt implikálja, hogy ezek az értékek viszonylagosak, és a világméretű interakció és szerveződés növekvő struktúrája részeiként kell őket tekintenünk.” Mindenkinek, aki önrendelkezésre törekszik, el kell ismernie, hogy ennek a koncepciónak megvannak a maga korlátai, miközben azoknak, akik a hatalmat gyakorolják, be kell látniuk, hogy ők a felelősek azért, hogy a hatalmukkal ne éljenek vissza. Kiemelte a megegyezés jelentőségét, amennyiben ezt hangsúlyozta: „Ha nem élhetünk a masszív erőszaktól való félelemtől mentesen, az megterhel és lerombol minden más emberi értéket”. Emlékeztette az államok közösségét, hogy mindenkinek érdekében áll önkéntesen alávetnie magát a törvénynek, ami az ő jogait is védi.

„Mister Aggression” az ENSZ-nél

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Tündérke P>!

Az életedet kockára tenni könnyű. Gondolkodni nehéz.

43. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Rune>!

A nürnbergi törvényszéknek soha nem állt más a szándékában, mint a legnagyobb náci bűnözők kis csoportját elítélje. „Igazságos volt?”, tette fel a kérdést, amit meg is válaszolt. „Kiválasztottam huszonnégy gyanúsítottat, akiket vád alá helyeztem. Háromezer tettest is elítélhettem volna. Hol van itt az igazságosság? Ez nem volt az. Ez egy válogatás volt, egy mintavétel, hogy megmutassuk a világnak, mi történt, és néhány felelőst elszámoltassunk.” Az igazságosság sajnos soha nem lehet teljes.

125. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Rune>!

Mindegyik vádlott esetében három vádpont létezett: emberiesség elleni bűncselekmény, háborús bűncselekmény és bűnözői szervezetben való részvétel. A vádlottakat megkérdezték, hogy a vádpontokat tudomásul vették és megértették-e – valamint hogy „bűnösnek” vagy „nem bűnösnek” érzik-e magukat. Noha a terhelő bizonyítékok nyomasztóak voltak, mindegyikük azt válaszolta, hogy a vád értelmében nem bűnös.

130. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

Rune>!

Széles körben elterjedt a nézet, hogy a tettesek csupán a kötelességüket teljesítették, és az ellenükben felhozott ítéletek önkényesek. Ráadásul embertelen, hogy a halálraítélteket ilyen sokáig várakoztatják. Sokan hitték, hogy a beismerések megengedhetetlen nyomás, vagy kínzás hatására születtek. A tanúk szavahihetőségét kétségbe vonták, szidalmazták őket. A háború utáni német társadalomból gyakorlatilag teljesen hiányzott a nemzetiszocialista uralom alatt elkövetett bűncselekmények igazságtalan voltának a tudata, emlékszik vissza Ben. A tíz év alatt, amit 1945 után az országban töltött, egyetlen némettel sem találkozott, aki azt mondta volna, hogy nagyon sajnálja, ami történt. Soha senki nem kért bocsánatot. A hangulat a német nép széles köreiben a tettesek, és nem az áldozatok irányában volt szolidáris.

189. oldal

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

mojo68>!

A végén az egykori zsidó kényszermunkások még valamivel többet is kaptak, mint huszonhétmillió márkát; a többlet a kezelési költségek levonása utáni kamatokból keletkezett. Negyvenkét ország jogosultjai kaptak támogatást. A legnagyobb összegek Izraelbe, az Egyesült Államokba, Franciaországba, Kanadába, Nyugat-Németországba, Magyarországra és Csehszlovákiába kerültek. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik visszautasították a kártérítést. Egy jámbor zsidó 1963. december 23-án írta a Kompensations-Treuhandgesellschaftnak, hogy az összes rokonát, mind az ötvenhat embert meggyilkolták Auschwitzban. Ő egyedül élte túl valamilyen „isteni csoda” folytán. A nehéz cementes zsákok cipelése közben eltörtek a bordái, a német felügyelők kiverték a szájából az aranykoronákat. Nagyon tiszteli azt a fáradságos munkát, amit az ő érdekében is végeztek, de ragaszkodik ahhoz, „hogy szadistáktól ne fogadjon el pénzt”.

Megsemmisítés a munka által: I. C. Farben, a precedens

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért

mojo68>!

    A jóvátételi egyezmény ünnepélyes aláírására 1952. szeptember 10-én reggel került sor a luxemburgi városházán. Történelmi felvételeken látható, ahogyan a német és a zsidó-izraeli küldöttség helyet foglal egy virágcsokorral díszített, kristály hamutartókkal megterített pompás asztal mellett. Ben Goldmann mellett ül, srégen szembe vele Adenauer. Először a német kancellárnak kellett aláírnia, de megállapította, hogy töltőtollából kifogyott a tinta. „Rossz előjel?”, gondolta Ben. Lélekjelenlétét megőrizve adta oda Goldmann-nak a saját töltőtollát, aki az asztalon átnyúlva továbbította a kancellárnak. Megtiszteltetés, ha Adenauer az „ő” tollával írja alá a szerződést, mondta. A kancellár az úttörő dokumentumot valóban Ben írószerszámával írta alá.
    Ennek különös háttere volt. A Waterman töltőtollat 1943-ban kapta Gertrude-tól, amikor végzett a Harvardon, „életfogytiglani garanciával”. Úgy gondolta, amulettként vigye magával a háborúba, ahová éppen akkor indult. Az ajándékhoz azt ígérte, hogy épségben hozza majd vissza. „Mindegyik csatában velem volt.” És most, mindazon szörnyűségek után, amiket a németek által kirobbantott világháborúval és a holokauszttal kapcsolatban megtapasztalt, a német kormányfő az ő talizmánjával írta alá a zsidókkal való megbékélés dokumentumát. Olyan történet ez, amit tényleg csak „a szélsőségek kora” (Eric Hobsbawm) produkálhatott.
    Az egyezményben a Német Szövetségi Köztársaság kötelezettséget vállalt, hogy hárommilliárd német márkát fizet Izraelnek. De mivel a fiatal német államnak meglehetősen üres volt a kasszája, abban állapodtak meg, hogy az elkövetkezendő tizenkét évben a német ipar termékeit szállítják Izraelbe. „Ironikus fordulata a történelemnek, hogy mozdonyok, taxik és egyéb használati tárgyak, javak abból az országból érkeztek az első zsidó államba, amelyik ki akarta irtani a zsidókat”, jegyezte meg Ben a Stories-ban.

Jóvátétel Ben amulettjével

Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett Ben Ferencz – A nürnbergi főügyész rendkívüli élete és szenvedélyes harca az igazságért


Hasonló könyvek címkék alapján

Szvetlana Alekszijevics: Utolsó tanúk
Böszörményi Gyula: Ármány és kézfogó
Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Fahidi Éva: A Dolgok Lelke
Szvetlana Alekszijevics: Nők a tűzvonalban
Art Spiegelman: A teljes Maus
Kristin Hannah: Fülemüle
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág
Szabó Magda: Abigél
Jeffrey Archer: Majd az idő eldönti