Csalódás ​Istenben 12 csillagozás

Philip Yancey: Csalódás Istenben Philip Yancey: Csalódás Istenben

Három ​kérdés, amelyeket senki sem mond ki hangosan

Isten igazságtalan?
Isten hallgat?
Isten elrejtőzött?

Mi, emberek, néha végletekben gondolkodunk. Vagy dacosan hátat fordítunk Istennek, ha fájdalom ér, s többet hallani sem akarunk róla, vagy makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy Istenben nem lehet csalódni, az igazi hit minden problémát megold. De szembe kell néznünk a ténnyel: ez a Föld, ahol élünk, nem az igazságosság, a jólét és a béke birodalma, hanem tele van igazságtalansággal, nyomorúsággal és küszködéssel.
De vajon Isten miért hagyja, hogy így legyen? Miért tűnik úgy, hogy elrejtőzik, amikor épp a legnagyobb szükségünk lenne rá? „Igen, Isten közbe tud lépni – írja a könyv –, de miért nem bizonyítja ezt gyakrabban? Miért korlátozza magát őszinte kételkedők között, akik szeretnének hinni, ha látnának valamilyen jelet? Miért engedi meg az igazságtalanság és a szenvedés elburjánzását a földön? Isten beavatkozásai miért csodák és miért nem… (tovább)

>!
Harmat, Budapest, 2018
300 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639390454
>!
256 oldal · ISBN: 9789639390454

Kedvencelte 4

Most olvassa 2

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

>!
lizzizi
Philip Yancey: Csalódás Istenben

Nyilván a kérdések engem is foglalkoztatnak sokszor… Jó volt olvasni más megvilágításban az Isten és ember közötti kapcsolatot. :)

>!
mszanita
Philip Yancey: Csalódás Istenben

Nekem annyira nem tetszett. Bár gyakorlati problémát és kérdéseket dolgoz fel, viszont kevésbé gyakorlati módon.

>!
kannababa
Philip Yancey: Csalódás Istenben

Ezt a könyvet már réges régen megvettem, azonban csak most télen került a kezembe, gyakorlatilag 6 hónapon át rágtam át rajta magamat, de megérte. Egy új megvilágításban ír Istenről, emberről, a kettő közti kapcsolatról és az abban bekövetkezett törésről, törésekről. Szerintem egy olyan könyv, amibe mindenkinek legalább egyszer bele kéne lapoznia, hiszen tényleg olyan dolgokkal foglalkozik, amik mindenkit foglalkoztatnak.
Ami pedig a legjobban tetszett az a csendes, szelíd, megértő, mégis határozott hangnem, amit az író használ. Néha olyan volt, mint balzsam a fáradt lelkemnek.


Népszerű idézetek

>!
Viki77

Jób bűnbánó beszédét azelőtt tartotta, mielőtt bármit is visszakapott volna. Még mindig sebektől borítva, meztelenül ült egy szeméthalmon, és ilyen körülmények között tanulta meg dicsérni Istent. Csak egy dolog változott: Isten Jóbnak egy pillantást engedett a nagy képre…
Amint Jób egyetlen pillantást vetett a láthatatlan világra, minden sürgető kérdése szertefoszlott.

236. oldal, 29. fejezet - Miért halt meg Jób boldog emberként?

>!
Viki77

Király, aki nem szolgai alázatot, hanem szeretetet akar. Ezért ahelyett, hogy letarolná Jeruzsálemet, Rómát és minden más világi hatalmat, testet ölt, a szeretet és a halál lassú, nehezebb útját választja. Belülről akar meghódítani.

109. oldal, 15. fejezet - A félénk Isten

>!
Viki77

Jézus jól tudta, milyen sekélyes hatása volt a csodáknak Mózes és Illés korában. Természetesen tömegeket vonzottak, de ritkán jártak hosszan tartó hűséggel. Jézus egy kemény üzenetet hozott engedelmességről és áldozatról, nem pedig mellékműsort ügyefogyottaknak és szenzációhajhászóknak.

110. oldal, 15. fejezet - A félénk Isten

>!
Viki77

A kereszt látványa – Jézus életének legnyilvánosabb eseménye – napvilágra hozza az óriási különbséget egy olyan isten között, aki hatalommal bizonyítja magát, és a között az Isten között, aki szeretetével bizonyítja létét. Más istenek, például a rómaiak kikényszerítették az imádatot: Jézus életében is voltak zsidók, akiket azért gyilkoltak le, mert nem hajoltak meg a császár előtt. Jézus Krisztus azonban senkit sem kényszerített arra, hogy higgyen benne. Inkább kérésre cselekedett, az embereket arra késztette, hogy lépjenek ki önmagukból és induljanak el felé.

116. oldal, 16. fejezet - Az elhalasztott csoda

>!
Viki77

Izrael prófétái mély csalódásukat fejezték ki Istenben, azzal vádolták, hogy öntelten, nemtörődöm módon cselekszik, és hallgat. Amikor azonban az Úr megszólalt, kiöntötte évszázadokon át felgyülemlett érzéseit. És nem Izrael, hanem Ő volt a csalódott fél.
„Mi mást tehetnék?” Isten lényegre törő kérdése Jeremiás felé a mindenható Isten dilemmáját mutatja, aki teret engedett a szabadságnak.

89. oldal, 11. fejezet - A megsebzett szerelmes

>!
Viki77

Ez a könyv a hitről szól, de a hitet a kételkedők szemével vizsgálja.

11. oldal - Előszó

>!
Viki77

Egy egészen más, Istenről alkotott képpel jöttem el Coloradóból. Kétheti bibliatanulmányozás után erősen élt bennem a tudat, hogy Istent nem nagyon érdekli, mennyit elemezzük. Mindenekelőtt azt akarja, hogy szeressük.

49. oldal, 5. fejezet - A forrás

>!
Viki77

Tudtam, hogy valahogy fel kell fedeznem a kapcsolatot a szenvedélyes Isten – aki sóvárog népe szeretetére – és a népe között. Az Istenben való csalódás érzése ennek a kapcsolatnak a megszakadására vezethető vissza. Ekkor elhatároztam, hogy megkeresem a választ egy olyan kérdésre, amelyre korábban sosem gondoltam: milyen érzés Istennek lenni?

49. oldal, 5. fejezet - A forrás

>!
Viki77

Amikor Isten teremtett, alkotás közben találta fel a közeget, és egy szavára létrejött mindaz, ami addig csak a képzeletében létezett, ám minden szabad választásával együtt járt a korlátozás is. Az idő és a tér világát választotta, egy különös korlátokkal járó „közeget”: először jön az A, aztán a B, majd a C. Isten, aki egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, úgy választotta ki a folyamatos időt, mint a festő választja ki a vásznat és a palettát, és választása olyan korlátokkal járt, amelyek között a mai napig élünk.

56. oldal, 6. fejezet - Kockázatos üzlet

>!
Viki77

A Biblia olvasásakor nem ködös párával, hanem valódi személlyel találkoztam. Egy olyan személlyel, aki éppen olyan egyéni, senkivel össze nem téveszthető és színes, mint bárki más, akit ismerek. Istennek mély érzelmei vannak; gyönyörűséget, bosszúságot és haragot érez. A Prófétáknál sír és fájdalmában felnyög, sőt a vajúdó asszonyhoz hasonlítja magát: „Zihálva nyögök és lihegek.” Istent újra és újra megrázza az emberek viselkedése. (…)
Amikor panaszosan megkérdezi: „mit tehetnék még”, megmagyarázza a büntetés elkerülhetetlenségét. Tudom, tudom, mindezeket az emberi tulajdonságokat az „antropomorfizmus” szóval magyarázzuk. Ám azok a képek, amelyeket Isten az ember tapasztalatából „vesz kölcsön”, egy sokkal ténylegesebb valóságra utalnak.

48. oldal, 5. fejezet - A forrás


Hasonló könyvek címkék alapján

Biblia
Szentírás
Gyökössy Endre: Isten elfelejtett nyelve, az álom
C. S. Lewis: Az öröm vonzásában
Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága
Jim Cymbala – Dean Merrill: Friss szél, friss tűz
Joni Eareckson – Joe Musser: Joni
Gyökössy Endre: Megújulás
Gyökössy Endre: Megnyílt szemek
François Garagnon: Jázmin és az élet szent rejtelmei