Az ​indiai civilizáció 2 csillagozás

Philip Rawson: Az indiai civilizáció

Az ​indiai civilizációról sokan úgy gondolják, hogy az csupán az indiai szubkontinens háromszög formájú földdarabján bontakozott ki és teremtette meg a máig élő vallások, filozófiai áramlatok sokféleségét, a varázsos irodalmat, a páratlan szépségű templomépítészetet és képzőművészetet. Philip Rawson arra vállalkozott, hogy a régészet legújabb eredményeit felhasználva nyomon kövesse az indiai civilizáció elterjedését egész Ázsiában. Könyvéből az olvasó előtt több mint másfél ezer esztendő, az i. e. 500 és i. sz. 1200 közötti időszak története bontakozik ki Európánál sokkalta nagyobb területen: Tibettől egészen Jáváig, a Dél-kínai-tengertől Perzsiáig. Az indiai civilizáció kétszáz színes és fekete-fehér fotójával páratlan élményt kínál. Azokat a műkincseket, templomokat, barlangfestményeket, szoborkolosszusokat vagy kecses bronzszobrocskákat mutatja be, amelyek e civilizáció hajdani ragyogásának bizonyságaként mindmáig fennmaradtak. Philip Raswon könyve az európai ember számára… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A múlt születése Helikon

>!
Helikon, Budapest, 1983
158 oldal · ISBN: 9632078268 · Fordította: Gáthy Vera

Enciklopédia 1


Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Philip Rawson: Az indiai civilizáció

Bennem kicsit oszlott a homály, amely jóindulatúan fedi keleti ismereteim fehér foltjait. Most már kicsit többet tudok a védákról, a Gupta-dinasztiáról, a Buddhizmusról, Asokáról, vagy Pagan-ról, ahol volt szerencsém személyesen is körbe nézni 2006-ban. Csak azért nem jutottam el személyesen Indiába, mert ügyesen elszakítottam az Achilles-inam, s miután így „inamba szállt a bátorságom”, nem láthattam a Konarak-i templom Jackie Kennedy érdeklődését is felkeltő, szerelmes jeleneteket ábrázoló szobrait, s nem érzékelhettem közvetlenül az árják hatását a mai művészetre.
Mindenesetre tanulságos, hogy Európa mennyire nem értette meg, ill. kezdte késve becsülni, azt a magas szintű, de másfajta kultúrát, amelyet az indiai civilizáció kifejlesztett ezredéveken át, s melyet még most is töredékesen és homályosan ismerünk itt Európában. Van mit bepótolni.
A ’80-as években a Múlt születése sorozatban megjelent kötet kissé csökkenti a hiányokat.


Népszerű idézetek

Bla IP>!

Az európai kultúrában ma nincsenek sokan, akik igazán értik, hogy a világon még mindig milyen óriási történelmi és kultúrális szerepet játszik a szanszkrit.

19. oldal

Kapcsolódó szócikkek: szanszkrit
Bla IP>!

Az indiai múlt iránti komoly érdeklődés a XVIII. század során alakult ki.

30. oldal

Bla IP>!

…hogyan ítélték meg az európaiak az indiai művészeti örökséget a 19. század kései évtizedeiben. „Durvaság”, „csúfság”, „állatias”, „közönséges” – csupán néhány azon szavak közül, amelyekkel jellemezték.Már kezdték elismerni az indiai irodalom értékeit, de még kevesen voltak, akik becsülni tudták e civilizáció műalkotásait is, még az Indiában dolgozó tisztviselők sem igen lelkesedtek annak a művészetnek tartalma iránt, amelynek tanulmányozásával foglalkoztak.

48. oldal

Bla IP>!

Kevés forrás bizonyítja, hogy az indiai kultúra kapcsolatban állott a Földközi-tenger keleti medencéjének korai civilizációival, de néhány általánosan elfogadott feltevés. Az Elő-Ázsia és az Indus-völgy között az I.e. 3. és 2. évezredben kialakult tengeri kereskedelem, ha megszakításokkal is, de feltételezhetően a klasszikus korig fennmaradt. Hiram türoszi királyról tudjuk, hogy az i.e. 975-ben egzotikus állatokat – majmokat és pávákat – meg elefántcsontot hozatott minden bizonnyal Nyugat-Indiából.

31. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Buzás Gergely: A királyok Visegrádja
Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón
Aradi Éva: Indoszkíták
Göran Burenhult (szerk.): Óvilági kultúrák
Alekszandar Fol – Ivan Marazov: Thrákia és a thrákok
Hatházi Gábor: Sírok, kincsek, rejtélyek
Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11-12. századi falusi temetője
Michael Roaf: A mezopotámiai világ atlasza
C. W. Ceram: A hettiták regénye