Petz György (szerk.)

A ​korai román és a román stílus (A művészet története) 2 csillagozás

Petz György (szerk.): A korai román és a román stílus

Könyvünk ​a középkor legizgalmasabb időszakának művészetével foglalkozik. Ezt az időszakot szokás volt a „sötét középkor” jelzővel illetni. Hogy ez mennyire nem igaz, bizonyítja a könyvünkben bemutatott Karoling- és Ottó-kori művészet. A Kr. u. 8-10. század Nagy Károly frank király által életre hívott művészetét kulturális reneszánsznak is nevezik. Az Ottó-kori művészet pedig a Karoling-művészetet keverte a kora keresztény és a bizánci elemekkel. Így tehát a 12. század végéig a mai Francia- és Németország területén a római korstílus után is folyamatosan egymásra épültek, ötvöződtek a különböző művészeti stílusok.
A könyv által bemutatott másik nagy korszak a román. Középpontjába könyvünk a Cluny által uralt nyugati világ egyedi és erőteljesen szimbolikus művészetét helyezi. A clunyi apátság fantasztikus építészeti alkotás, amely tükrözi a Benedek-rendi szerzetesek egyedülálló művészetét. De a cisztercita rend kolostorai és templomai is fémjelzik ezt a korszakot,… (tovább)

>!
Magyar Könyvklub, Budapest, 2000
200 oldal · ISBN: 9635470819

Kiemelt értékelések

>!
Kooczka
Petz György (szerk.): A korai román és a román stílus

Nagyon szépek a képek, de a tartalommal nem voltam kibékülve. A téma bemutatásában az arányok jók: legnagyobb része az építészetről szól, majd a kor festészete következik, végül az egyéb luxus és liturgikus tárgyak bemutatásának is jut hely.
De sokszor túl részletesen ír olyan, a kor jellegzetes stíluselemeit amúgy jól szemléltető épületekről, amiket fényképek, illusztrációk híján, csak a leírást olvasva kell(ene) elképzelni. A különböző építészeti „iskolák” jellemzői sem mindig voltak számomra nyilvánvalóak a szöveg alapján, és csak intenzív internethasználattal tisztult a kép. Szerintem szerencsésebb lett volna vagy kevesebb épület leíró részletezése, vagy az anyag további képekkel, ábrákkal való bővítése.
Illetve feltételezve, hogy nem csak a tárgykör szakértői olvassák e művet, hasznosnak tartottam volna egy szómagyarázatot a kötet végére, ahol pár szóval megmagyarázza az egyes – gyakran vagy ritkábban előforduló – szakkifejezéseket, még ha az olyan ismert(ebb) is, mint például az apszis, vagy talán kevésbé köztudott, mint pl.: narthex, ambulatórium, vagy a lesena. (Mondjuk simán lehet, hogy csak én vagyok nagyon tájékozatlan…)
Érdemes elolvasni, de nem ez a könyv a legalkalmasabb a témakörrel való első ismerkedésre.


Népszerű idézetek

>!
Kooczka

Minden új építészeti megoldás, minden új felfedezés a tér elrendezésével kapcsolatban első pillantásra egy egyszerű technikai vagy esztétikai ötlet kivitelezésének látszik, de valójában konkrét szükségletet elégít ki, amely nem csupán liturgiai, de társadalmi jellege is van, összhangban a rendről, a hierarchiáról és a politikai vagy gazdasági hatalomról vallott nézetekkel, valamint egy meghatározott hitrendszerrel.

81. oldal

>!
Kooczka

Maga Szent Bernát sem tudta, „mire szolgálhat a nevetséges szörnyalakok ilyetén sokasága” (…) A cisztercita egyházférfi így ír a továbbiakban: „Láthatsz egy fej alatt sok testet, vagy egy testen sok fejet. Emitt egy kígyófarkú, négylábú lény ötlik a szemedbe, amott egy hal, amelynek a feje négylábú állaté. Az egyik sarokban egy olyan lény áll, amelynek ló az eleje, a háta meg kecske; a másikban szarvai vannak egy hátsó fertályán lónak látszó állatnak… Vajon kinek válhatnak hasznára ezek a majmok, vérszomjas oroszlánok, kentaur formájú szörnyetegek, félig ember-félig állat lények, ezek a tarka rajzolatú tigrisek, ezek a fegyverüket forgató harcosok? Istenem! Ha az emberek nem szégyenkeznek e balgaságok és őrültségek láttán, miért nem szégyenkeznek legalább a költségeken?”

118-119. oldal

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Aradi Nóra (szerk.): A korai középkor
Georges Duby: A katedrálisok kora
Szilágyi András: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai
Marosi Ernő: A román kor művészete
Marosi Ernő: A romanika Magyarországon
Pozdora Zsuzsa (szerk.): Mit kell tudni a román korról?
Rolf Toman – Birgit Beyer – Angelika Gundermann (szerk.): Román stílus
Dercsényi Dezső: Magyar művészettörténet – Románkor
Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete
Imrehné Sebestyén Márta: A képzelet világa – 6. évfolyam