Edmund ​Burke és kritikusai 0 csillagozás

Egy XVIII. századi politikai elmélet esztétikája
Pető Zoltán: Edmund Burke és kritikusai

A ​tanulmány az ízlés politikáját – a politikai esztétikának nevezett beszédmódot – vizsgálja a Dicsőséges Forradalom utáni brit társadalomban, és arra keres választ, hogyan kapcsolódott össze az ízlés és a politika az ancien régime-ben. Az elemzés a kor egyik legjelesebb brit gondolkodója, Edmund Burke esztétikai és politikai nézeteinek összefüggéseit feltárva közelíti meg a kérdést. Kiemelt figyelmet fordít a politikai autoritás esztétikai megalapozhatóságára, majd a Burke által védelmezett arisztokratikus politika- és társadalomfelfogást szembeállítja az ízlés kritikusainak, a kor radikális és demokrata íróinak – köztük Thomas Paine, Mary Wollstonecraft és James Mackintosh – nézeteivel.

Pető Zoltán (1986) az ELTE BTK-n szerzett történelem és esztétika szakos diplomát 2012-ben. 2014-től a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíjas kutatója, 2015-től a PPKE BTK politikaelméleti doktori iskolájának hallgatója. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás története,… (tovább)

>!
108 oldal · ISBN: 9789634141884

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Horkay Hörcher Ferenc – Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás
Joseph de Maistre: Elmélkedések
Kontler László: Az állam rejtelmei
Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa
Denis Diderot: Esztétika, filozófia, politika
Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély
Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika
Johann Wolfgang Goethe: Antik és modern
Johann Wolfgang Goethe: A műalkotások igazságáról és valószerűségéről
Johann Wolfgang Goethe: Polaritás