Elmondani ​az elmondhatatlant 26 csillagozás

a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Magyarország ​II. világháborús történetét a politika- és hadtörténet alaposan feldolgozta már, létezett azonban a hadviselésnek egy olyan része is, amely sokáig láthatatlan és kibeszéletlen maradt. A civil lakosság elleni atrocitások, azon belül is elsősorban a nők ellen elkövetett tömeges nemi erőszak története politikai és személyes okokból is hosszú évtizedeken keresztül tabutémának számított.
Pető Andrea Elmondani az elmondhatatlant című kötete a módszertani és elméleti nehézségeket szem előtt tartva, alaposan és érzékenyen elemzi a kérdést, és a feminizmus fogalomrendszerét segítségül hívva elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen események és elbeszélések formálták a nemi erőszakkal kapcsolatos kollektív emlékezetet, mi alakította ki a hallgatás és az elhallgatás spirálját, és végül hogyan vált a nők elleni erőszak története emlékezetpolitikai csatározások játékszerévé. A környező országokban történt hasonló esetek összehasonlító elemzésével azokat a tényezőket is… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Modern Magyar Történelem Jaffa

>!
Jaffa, Budapest, 2018
278 oldal · ISBN: 9789634751885
>!
Jaffa, Budapest, 2018
278 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634750833

Most olvassa 3

Várólistára tette 100

Kívánságlistára tette 88

Kölcsönkérné 3


Kiemelt értékelések

Zsuzsi_Marta P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Nemrég egy történésszel folytatott rádióbeszélgetést hallgattam meg, melyben feltették neki a kérdést, van-e még a II. világháborúnak kevésbé felderített, kutatásra szoruló területe. Igen, a nemi erőszak – volt a válasza. Ez a leginkább elhallgatott, szégyellt, és tabu téma mindmáig.
Pető Andrea ennek járt utána, írta meg nagy alapossággal és igényesen ezt a könyvét.

Mint az alcím is mutatja, elsősorban a II. világháború során, Magyarországon elkövetett nemi erőszakról, főként a szovjet katonák által elkövetett szól a könyv, de mégsem korlátozódik csupán erre az időszakra, országra, népre, hanem igyekszik rávilágítani úgy általában a nemi erőszak hátterére.

Magyarország lakossága a szovjetek bevonulásakor érzékelte először és leginkább a háborút, szemben pl a lengyelekkel, akiknek a németek kegyetlenkedései után volt összehasonlítási alapjuk. A magyar lakossággal szembeni erőszakoskodás részleteinek felderítése a rendszerváltást megelőzően abszolút tabutémának minősült, a szovjetek mint kenyérosztók, felszabadítók voltak említve, ám a rendszerváltást követően, sőt még napjainkban sem egyszerű a valós tényeket feltárni, dokumentumokat felkutatni, mivel az orosz levéltárak lehetetlenné teszik a történészek számára a kutatómunkát, szigorúan elzárkóznak ez elől. Az internet jóvoltából néhány dokumentum mégis fellelhető, hozzáférhető, ám ez csupán kicsiny része, töredéke a szükséges, és teljes, vagy közel teljes képet nyújtó anyagnak.

Elismerésre és figyelemre méltó az az alaposság és felkészültség, amellyel ez a könyv íródott. Olykor kissé töménynek is tűnt, hiszen rengeteg adat, idézet, hivatkozás, táblázat teszi még érthetőbbé, miként is történhetett mindez, de mégsem vált nehézkessé, unalmassá a könyv, ellenkezőleg. Nagyon tetszett a felépítése, elrendezése, s hogy mennyire gondosan bontja ki a szerző, mi az erőszak oka, háttere nemcsak a háborúban, hanem békeidőben is.

A nemi erőszak nem a férfiszexualitás megnyilvánulása elsősorban, hanem a hadviselés része. Birtokló, leigázó, büntető funkciót tölt be. Nemi erőszakkal az egymással szembenálló, harcoló felek egymás tulajdonát rombolják. És nem csupán a szovjet katonák, hanem a német és magyar katonák által elkövetett erőszakról is említést tesz könyvében.
A II. világháborúban nemcsak a civil lakosság, hanem a katonanők, férfiak, valamint fogoly- és koncentrációs táborokban levők is a nemi erőszak áldozatai voltak. Ez utóbbiban éppen Himmler ötlete alapján nyitottak bordélyházakat. Ravensbrückből, a legnagyobb női KZ Lagerből minteg 35 ezer foglyot vittek különböző táborok bordélyaiba, ahol rendszeres erőszakot követtek el rajtuk. A Wehrmacht ún. „Einsatzfrauen” utazó bordélyházzal elégítette ki katonái nemi vágyait, igyekezve ezzel faj- és nemzetvédő funkciót betölteni, ettől függetlenül azonban zsidó nőkkel szemben is elkövettek erőszakot.
Az áldozatok hallgatása elsősorban szégyenből fakad, félve egyrészt a stigmatizálástól, hogy csökkent értékűnek tartják őket, és az áldozathibáztatástól ("miért nem vigyáztál magadra?"…)- s ez nemcsak a háború vége után volt így, hanem még ma is jellemző. A háború alatt megerőszakoltak visszaemlékezése is többnyire a másokkal megesett , nekem szerencsém volt említésként szól a szörnyűségről.
A szerző nem csupán az áldozatok, hanem a szemtanúk, valamint az elkövetők visszaemlékezéseit is felkutatta, és ismerteti. Részletesen kitér a nemi erőszak következményeire, a jogszabályokra nemzetközi és hazai szinten egyaránt, valamint a történelmi szembenézéssel, ill. annak hiányosságával.

Nagyon fontos könyvnek tartom, tetszett az ítéletmentessége, s hogy több aspektusból közelít a témához. Elismerésre és megismerésre méltó munka!

2 hozzászólás
Ibanez P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Témáját tekintve rendkívül fontos kötet, a kivitelezést azonban nagyon száraznak éreztem, sokszor úgy tűnt, mintha ugyanazt olvasnám, amit korábban már leírt – és amit esetleg mindenki, önmagától is tud. Azt hiszem, érdemes a kötet előtt megnézni a kötetben emlegetett pár filmet (persze olvasás előtt honnan is tudnánk, melyek azok), vagy legalábbis elolvasni Polcz Alaine Asszony a fronton c. könyvét, hogy tudjuk, „miről” is beszél pontosan. Szerencsére én Alaine könyvét olvastam, így megvoltak a pontos háttérinformációk, mit is éltek át ezek az asszonyok. A szerző nem a „szaftos sztorikra” ment rá, hanem a rendelkezésre álló dokumentumok és elmondások alapján próbálta meg felvázolni, mi miért és hogyan történt, milyen következményekkel járt.

Nagyon tetszett, hogy helyet kapott a terhességmegszakítás, az erőszakból született gyerekek helyzete, az öngyilkosságok. Külön tetszett, hogy azokra a tettekre is kitért, amelyek esetleg a „jó” oldalon állók bűntelenségét tagadta: az amerikai és francia katonák által tett erőszakot (amelyről szerintem még nem született mű), a német és az orosz civilekkel szembeni erőszakjának összehasonlítását, a magyarok tetteit külhonban. Amire nem tett kitérőt, noha említette, az a férfiakkal – férfiak által – elkövetett erőszak volt és kevésnek éreztem a szovjet katonanőket érintő részt is, persze érthető, hiszen nincs nyitott adat erről, csak feltevések vannak. Összességében egy hiánypótló mű, de sajnos nem valami gördülékeny az olvasása, néha egy-egy „könnyedebb” résszel talán emészthetőbbé lehetett volna tenni, így több emberhez is eljutna talán. Mindenesetre sok könyvet kijegyzeteltem olvasásra a kötet alapján.

2 hozzászólás
Hellena_Drosanne P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

A teljes értékelés olvasható a blogomon:
https://thedeathgoddess.blogspot.com/2020/05/19het2-pet…

Ennek a könyvnek nem a borítója, hanem a címe tetszett meg. Kényes téma, amiről nem sokat és nem szívesen beszélnek – épp ezért keltette fel az érdeklődésemet.

Nem igazán tudom, mit vártam ettől a kötettől, mindenesetre valamiért azt gondoltam, hogy kevésbé lesz száraz és tényszerű. Az volt a benyomásom, mintha egy nagyon hosszú szakdolgozatot olvasnék. Ezt az érzetet erősítette a forrásmegjelölés, majd azok felsorolása 40 oldalban.

A nemi erőszak kérdését nagyon részletesen, minden oldalról megvizsgálja. Először kapunk egy történeti áttekintést a Magyarországot megszálló csapatokról; ezeket össze is hasonlítja. Ezt követően beszél magáról a nemi erőszakról. Típusokba sorolja és magyarázza őket; teszi ezt olyan megvilágításban, amilyenről eddig még nem hallottam.

Tárgyalja a nemi erőszak következményeit is: a nem kívánt terhességeket, az ezeket követő abortuszokat, illetve megszületett gyerekeket, és a nemi betegségeket is, amennyire lehet, számszerűsítve. Ezután az elmondás/elhallgatás problémájával szembesít minket: melyik területen milyen arányban volt lehetőségük a nőknek az őket ért atrocitásokról beszámolni

Végezetül betekintést nyerünk a másik oldal helyzetébe is – ugyanis mindennek két oldala van, akkor is, ha egyértelmű, melyik is a helyes.

Nem bántam meg, hogy elolvastam ezt a tanulmányt, mert sok új információval gazdagodtam, és némiképp a látóköröm is szélesedett a témában. Ilyen gyorsan viszont nem érdemes olvasni; nagyon tömör és száraz, ami megterheli az agyat – nem is tudtam vele gyorsan haladni. A sok szakkifejezés is nehezíti az olvasást, és ugyan egyet-egyet zárójelben megmagyaráz, jobb lenne a többihez is egy lábjegyzet, hogy laikus olvasók számára is érthetőbb legyen.

Azt hiszem, egy időre most elég lesz a tényfeltáró irodalomból.

4 hozzászólás
Pajorka>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Nagyon régóta szerettem volna elolvasni a könyvet és nagyon vártam. Számomra kevés személyes történet volt a könyvben és ami volt azt is csak említés szinten. A téma nagyon érdekelt, viszont a könyvet nem teljesen ilyennek képzeltem el.

Alvarando P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

A legtöbb második világháborút tárgyaló kötet elkezdődik azzal, hogy Hitler megtámadta Lengyelországot, majd kilyukadunk ott, hogy az USA és a Szovjetunió együttesen legyőzte a szövetségeseivel együtt. Ez a kötet a háború egy olyan részéről szól, ami nemrégiben kapott nagyobb figyelmet. Megszokhattuk azt a sémát, hogy Hitler megtámadta a Szovjetuniót, majd azok visszatámadtak és Berlinig meg sem álltak. Arról már kevésbé esett szó a szakirodalomban, hogy a felszabadítónak is mondott Vörös Hadsereg hogyan viselkedett egyed területeken a lakossággal, főleg a nőkkel. A teljes képhez a szerző ad némi kitekintést is, bemutatja a kutatást, annak történetírását és a második világháború előtti megszállásokat. A fő téma a szovjet csapatok magyarországi tevékenysége, de képet kaphatunk arról is, hogyan viselkedtek a felszabadító vagy megszálló csapatok más országokban a nőkkel. A magyarországi tevékenységet minden szempontból bemutatja, megszólaltat olyanokat is, akik áldozattá váltak, majd a következményekről (tömeges abortusz, nemi betegségek, megszületett gyermekek) is beszámol. Bemutatja hogyan őrződött meg az emberek emlékezetében az elhallgatott történet, és láthatjuk hogyan segített ennek felszínre hozásában a rendszerváltozás, illetve az Internet megjelenése. Természetesen felvázolja, hogy az elkövetőket is meg lehetne szólaltatni, csak éppen a mai Oroszországban ez a téma szintén nagyon el van hallgattatva. Nem egy vidám olvasmány, de ajánlható bárkinek, akit érdekel a második világháború eddig kevésbé bemutatott résztörténete!

RitaMoly P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Nagyon vártam ezt a könyvet, mert – részben – pont témámba vág, amennyiben megszálló csapatok és helyi nők viszonyát tárgyalja. (Közben meg érzem, hogy egy kicsit morbid is a témája miatt nagyon lelkesedni a könyvért.) A kötet a magyarországi nemi erőszak történetét dolgozza fel a II. világháború alatt/körül, elsősorban a Vörös Hadsereg tevékenységével összefüggésben. A német megszállásról is szó esik ugyan, azonban Magyarország sajátos történelmi helyzetéből adódóan erről nincsenek annyira részletes információink, mint a szovjetek által elkövetett erőszakról. Nagyon tetszett, hogy Pető Andrea nemzetközi kontextusba helyezi a kérdést, összehasonlítva a hasonló időszakban más országokban tapasztaltakkal, illetve a későbbi háborús konfliktusok során tanúsított viselkedéssel, ezzel rávilágítva a lehetséges magyarázó okokra és eltérésekre.

Számomra meglepő, hogy mennyire nehéz a „másik oldal”, az oroszok szempontjából bemutatni a kérdést: a katonák által elkövetett nemi erőszakra vonatkozó levéltári források még mindig nem hozzáférhető a kutatók számára, néhány, véletlenszerűen kiválasztott, internetre felkerült dokumentum alapján pedig nem lehet messzemenő következtetéseket levonni arról, hogy kaptak-e, és ha igen, milyen büntetést az elkövetők. Ami nagyon érdekes volt a könyvben, az az emlékezetpolitikai dimenzió, az, hogy mennyire nehéz, sőt esetenként lehetetlen az otthon hősként ünnepelt, Európáért véráldozatot hozó katonákról bármi negatívat említeni, mert ez egyszerűen nem illik bele a nemzetösszetartó közös mítoszba. (Ami nem egyedi vonás, a magyar katonák által Ukrajnában elkövetett atrocitásokról sem beszélünk…) Valamiféle elmozdulás érzékelhető a témában, a kérdés az, hogy a jövőben lehet-e majd úgy beszélni erről, hogy ne az éppen aktuális geopolitikai célokat szolgálja, és hagyja szóhoz jutni az áldozatot is. A könyv egyetlen szépséghibája, hogy ráfért volna egy éberebb olvasószerkesztő, maradt benne pár elütés.

>!
Jaffa, Budapest, 2018
278 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634750833
2 hozzászólás
szikszai_2 P>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Nehéz erről a témáról objektíven véleményt írni. Kicsit elnagyoltnak érzem a munkát, az irodalomjegyzékhez képest elég sok elméleti fejtegetést tartalmaz. Két film és két könyv alapján tényfeltáró könyvet írni, szerintem bátorság kell.
Igazából többet nem tudtam meg a témáról, mint nagyszüleim elbeszélése. A nemi erőszak háborús fegyver volt minden fronton a második világháborúban. Elég a nankingi mészárlásra gondolni.

robcsy>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Nekem tetszett a könyv. Történész szemmel is nagyon izgalmas és nagyon sokrétű információk. Andrea teljesen körbejárta a témát, még a modern internetes és filmes megjelenésekkel is külön foglalkozik. Külön érdekes volt számomra az orosz nézőpont hiánya, hozzáállása. Aki szaftos sztorikat keres benne az csalódni fog, mivel ez egy jól megírt szakkönyv nem a Tv2 esti híradója…..:) :) :) :)
Ajánlom minden történelmet szerető könyvmolynak.

lakatoszoltan>!
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Tetszett is meg nem is. Mivel ez egy hosszú, összefüggő tanulmány, ezért szépen felépítve, egy szálon halad. De a bajom, hogy 200 oldalban azt tudjuk meg, hogy ezt a témát valójában a kevés eredeti dokumentum és statisztika, és a kevés későbbi lejegyzéósek és kutatások miatt érdemben igazából nem lehet megfelelően tárgyalni. Amit meg mégis lehet tárgyalni, az az, hogy háborúban mindent szabad, de mégsem.
Nem arra vágytam, hogy a nemi erőszak tanúvallomásokban taglalt legyen a könyvben folyton, de alapvetően semmilyen támpontot nem találtam a könyvben, ami özelebb hozott volna a témához. A feltáró munka, ami a kövben bemutatkozik, az biztosan nagyon-nagyon szerteágazó és mélyreható. De összesen ezt tudom felhozni erősségnek.


Népszerű idézetek

RitaMoly P>!

N. Gy.-nét a bejárónője jelentette fel, amiért pocskondiázta a szovjeteket. A vádlottat a hosszú kihallgatás után felmentették, miután a tárgyalás során kiderült, hogy korábban a lakásába katonák törtek be, megerőszakolták, és erről orvosi papírja is volt. A bíróság ennek alapján úgy döntött, hogy nem lehetett elvárni tőle a szovjetek kritikátlan szeretetét.

15. oldal (Jaffa, 2018)

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

TLD I>!

A családon belüli erőszak elleni küzdelem céljából alakult magyar civil szervezetek nem tekintették feladatuknak a kérdés történeti elemzését. Már csak azért sem, mert az 1989 után újrainduló nőmozgalom összekapcsolódott az antifasiszta, baloldali diskurzussal, amely azzal a ténnyel, hogy a felszabadító Vörös Hadsereg háborús nemierőszak-esetek tömegét követte el, nem tudott érdemben mit kezdeni. Ugyanakkor az antikommunizmus, amelynek keretében a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakról beszélni kezdtek, annak a jobboldalnak az alapideológiája lett, amely egyben a társadalmi nemek egyenlősége ellen, a hagyományos családmodellért küzdött.

34-35. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Hellena_Drosanne P>!

A leírásban az „özvegyek és árvák” éppen olyan elbeszélési fordulat, mint később a „nők és gyerekek”: láthatatlanná és személytelenné teszi az áldozatokat, de egyben elítélendővé teszi a cselekedetet.

55. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Zsófia_Horváth_2 P>!

Az interneten zajló emlékezetpolitikai háború a biztonságpolitikai diskurzusnak is része. Magyarországon ez komplex módon zajlik. Egyrészt a Fidesz-KDNP ideológiája az antikommunizmus alapján áll, és a napi politikai küzdelmekben nem haboznak az ellenzék ellen felhasználni. Ugyanakkor a kormány oroszbarátsága miatt a témát – vagyis a szovjet katonák magyarországi tevékenységét – elsősorban a korábbi szélsőjobb tematizálja. Bonyolítja a dolgot, hogy ez utóbbi ugyancsak fontos politikai szálakkal kötődik a jelenlegi orosz vezetéshez.

171. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Amapola P>!

Míg a külföldi egyetemek történeti tanszékein a specializációk sokszínűségével vonzzák a diákokat (és a kutatási pénzeket), Magyarországon ez nem így történik, és a tanszékek szinte ugyanazt tanítják minden egyetemen.

39. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Amapola P>!

Magyarországon a kortársak megítélését szükségszerűen a második világháború előtti, feudális-patriarchális értékrendszer határozta meg, ezért a nemi erőszakot a legtöbben a magyar férfiasság „kudarcaként" élték meg, és „férfiszégyennek" tekintették. Mindez hozzájárult az esetek korabeli elhallgatásához, a „csend összeesküvéséhez” is.

62. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt

Amapola P>!

A népbíróság olyan ügyekkel is foglalkozott, mint hogy P. J. balassagyarmati lakos a feleségét „oroszok kurvájának” nevezte, mivel annak állítólag viszonya volt egy orosz katonával. A testületnek azt kellett vizsgálnia, hogy ez az amúgy magántermészetűnek tűnő kijelentés a népbírósági törvény alapján háborús bűntettnek minősül-e. Az úgy 1947. június 25-én felmentéssel végződött, mivel a vádlott kijelentése csak a felesége szexuális szokásaira vonatkozott, nem pedig a Magyarországon állomásozó Vörös Hadsereg egészére.

15. oldal

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt


Hasonló könyvek címkék alapján

Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete
Lundy Bancroft: Mi jár a bántalmazó fejében?
B. Szabó János – Sudár Balázs: Honfoglalás
Gasparovich László: A rettegés ötven napja
Kiss Árpád: Az ezerjó hazájában
Kovács Bálint: Puszild meg
Vécsey Aurél: A II. világháború legnagyobb csatái Magyarországon
Vörös Károly: Egy világváros születése
Erich Fromm: A rombolás anatómiája