Szöveg ​és stílus 1 csillagozás

Szabó Zoltán köszöntése
Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus

A kolozsvári nyelvészeti iskola még a szakmai köztudatban is úgy él, mint a táji és történeti nyelvi hagyományok hiteles megörökítője és vizsgálója. Az előző nemzedék néhány kimagasló egyénisége nyelvtörténeti és dialektológiai kutatásaival szerzett elismerést és hírnevet. Szabó Zoltán is ebben a szakmai környezetben vált nyelvésszé. Alapvető monográfiái, tanulmányai vannak a nyelvtörténet, a nyelvjárástan és a nyelvi kölcsönhatás köréből. Hosszú időn át nyelvtörténetet is oktatott. Több évtizede mégis új kutatási területek úttörő művelőjeként vált ismertté a hazai és a nemzetközi tudományos életben, tanítványait is – akiknek seregnyi hada önálló iskolaként tömörül körülötte – a modern és elméleti témák felé terelte. A stilisztika és a stílustörténet, az irodalmi nyelv története, a szemiotika és a szövegtan voltak ezek az ígéretes új területek, röviden ami a kötet címében is ki van emelve: Szöveg és stílus.

Eredeti megjelenés éve: 1997

A művek szerzői: Péntek János, Kiss Dénes, Máté Jakab, Ajtay-Horváth Magda, Alberti Gábor, Balázs Géza, Békési Imre, Bencze Lóránt, Bernáth Árpád, Bitskey István, Bura László, Büky László, Danyi Magdolna, Demény István Pál, P. Dombi Erzsébet, Domokos Johanna, B. Fejes Katalin, Gaal György, Galgóczi László, Hajdú Mihály, Horváth Katalin, Jenei Teréz, Kabán Annamária, Kemény Gábor, Keszeg Vilmos, Kocsány Piroska, Kósa Ferenc, Kozma Dezső, Lőrinczy Huba, Málnási Ferenc, R. Molnár Emma, Mózes Huba, Murvai Olga, Nagy L. János, Nyirkos István, Pethő Ágnes, Poszler György, Rohonyi Zoltán, Szikszainé Nagy Irma, Szili József, Tánczos Vilmos, Terts István, Tolcsvai Nagy Gábor, Vass László, Wacha Imre

Tartalomjegyzék

>!
466 oldal · puhatáblás · ISBN: 9739261418

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szilágyi Györgyi – Gidai Erzsébet (szerk.): Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás
Vyacheslav Kotigorosko: Mala Kopanya
Szalai Béla: Iconographia Locorum Transsylvaniae
Visky András: Tompa Gábor színházi világa / Tompa Gábor Viziuni scenice / Tompa Gábor Theatrical Visions
Györe Balázs – Kukorelly Endre – Márton László – Németh Gábor (szerk.): A ’84-es kijárat
Szilágyi Domokos: Válogatott versek és műfordítások / Kortársunk, Arany János
Berényi Mária: Mesélő házak
Könczey Elemér: Fejadag
Dezső László: Erdély / Transilvania / Siebenbürgen / Transylvania
Judeţul Mures