Magyar ​gyümölcsnevek 0 csillagozás

Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek

A ​könyv a magyar nyelvtörténeti kutatásoknak egy jól kirajzolódó vonulatához, a szótörténeti vizsgálatokhoz kapcsolódik, de a téma jellegéből adódóan szaknyelvi-terminológiai és művelődéstörténeti kérdéseket is érint. A gyümölcsnevek a szókincsnek jól körülhatárolható rétegét képezik. Történeti forrásokból a legkorábbi szórványemlékektől kezdve gazdagon dokumentálhatók, igen nagy változatosságban élnek a népnyelvben és a szaknyelvi nómenklatúrában.

A kötet bevezető részében a gyümölcsnév meghatározásának kérdéseiről olvashatunk, melyben központi szerepet kapott az a probléma, hogy a gyümölcsfajtanevek köznévnek vagy tulajdonnévnek tekinthetők-e. Külön fejezet tárgyalja a témához szorosabban kapcsolódó korábbi kutatások módszereit és eredményeit. A könyv törzsét képező fejezet elején a szerző az általa alkalmazott elemzési modellt mutatja be, majd a gyümölcsnevek átfogó nyelvi elemzését végzi el, bemutatva a nevek szemantikai, szintaktikai és morfológiai jellegzetességeit.… (tovább)

>!
Tinta, 2018
154 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634091516

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink
O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Kovács Szilvia: Vadgyümölcsök a kertben és ültetvényekben
Czakó Gábor: Beavatás a magyar észjárásba
David Crystal: A nyelv enciklopédiája
Bernard Comrie – Stephen Matthews – Maria Polinsky: A nyelvek világatlasza
Marék Veronika: Hol terem a sok gyümölcs?
Adrian Bailey (szerk.): A főzés alapanyagai
Velich István: 88 színes oldal a déligyümölcsökről
J. Z. Novák: Ismered-e már a fákat?