Magyar ​gyümölcsnevek 0 csillagozás

Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek

A ​könyv a magyar nyelvtörténeti kutatásoknak egy jól kirajzolódó vonulatához, a szótörténeti vizsgálatokhoz kapcsolódik, de a téma jellegéből adódóan szaknyelvi-terminológiai és művelődéstörténeti kérdéseket is érint. A gyümölcsnevek a szókincsnek jól körülhatárolható rétegét képezik. Történeti forrásokból a legkorábbi szórványemlékektől kezdve gazdagon dokumentálhatók, igen nagy változatosságban élnek a népnyelvben és a szaknyelvi nómenklatúrában.

A kötet bevezető részében a gyümölcsnév meghatározásának kérdéseiről olvashatunk, melyben központi szerepet kapott az a probléma, hogy a gyümölcsfajtanevek köznévnek vagy tulajdonnévnek tekinthetők-e. Külön fejezet tárgyalja a témához szorosabban kapcsolódó korábbi kutatások módszereit és eredményeit. A könyv törzsét képező fejezet elején a szerző az általa alkalmazott elemzési modellt mutatja be, majd a gyümölcsnevek átfogó nyelvi elemzését végzi el, bemutatva a nevek szemantikai, szintaktikai és morfológiai jellegzetességeit.… (tovább)

>!
Tinta, 2018
154 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634091516


Hasonló könyvek címkék alapján

Pusztay János: Az „ugor-török háború” után
Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink
O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Grétsy László (szerk.): Anyanyelvi kaleidoszkóp
Erdélyi István: Sumér rokonság?
Nyomárkay István: Szláv szomszédaink
Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány
Róna-Tas András: A nyelvrokonság
Kovács Szilvia: Vadgyümölcsök a kertben és ültetvényekben
Czakó Gábor: Beavatás a magyar észjárásba