Fenomenológia ​és hermeneutika 0 csillagozás

Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika

Paul ​Ricoeur napjaink legjelentősebb filozófusai közé tartozik. A husserli fenomenológia egyik első francia híve és ismertetője volt, majd rendre jelentek meg önálló, iskolateremtő munkái (az akarat, a bűn, az idő és az elbeszélés stb. témakörökben), amelyek egyúttal azt is jelentették, hogy szerzőjük eltávolodott a klasszikus értelemben vett fenomenológiától és egyre inkább a hermeneutika egyik kezdeményező nagyja lett, Gadamerrel nagyjából egyidőben, ám másféle hangsúlyokkal.
Most megjelent alig félszáz (kis) oldalas traktátusa elsősorban azért rendkívül fontos mű, mert elvégzi benne a nagy leszámolást: állást foglal a hermeneutika mellett, a fenomenológia ellenében. Ha a kötet csak ezt a Ricoeur- értekezést tartalmazná, akkor is igen fontos kiadványként kellene értékelni. A műben azonban megtalálható Husserlnek az a tanulmánya is, amelyben mintegy összefoglalja – végsőkig kicsiszolva – fenomenológiájának lényegét. Ez a Husserl-szöveg is századunk legfontosabb filozófiai… (tovább)

>!
Kossuth, Budapest, 1997
166 oldal · ISBN: 9630938871

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Nyíri Kristóf (szerk.): Filozófia az ezredfordulón
Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása
Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok a fenomenológia és a hermeneutika határvidékén
Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Kiss Andrea-Laura – Bognár László (szerk.): Imagináció a filozófiában
Fehér M. István: Jean-Paul Sartre
Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány
Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen
Vermes Katalin: A test éthosza
Edmund Husserl: Előadások az időről
Tengelyi László: Őstények és világvázlatok