Rézkor 5 csillagozás

Passuth László: Rézkor

Az ​az évtized (1923-1933), melyet a Rézkor-ban próbálok felidézni, sokrétű, nehéz kor. Elejét még a háborúvég perzseli; merényletekkel, inflációval. A vége már nagy-európai korszak, hazai neobarokkunk tükröződésében, sajátos konszolidációval s ugyanakkor frankperrel, pusztító gazdasági válságszelekkel, melyek megérlelik a bankzárlatot. Egy Kolozsvárról a nagyvilágba sodródott fiú jegyváltása volt a latin civilizációval az Olaszországban töltött két esztendő. Amikor visszakerültem Budapestre, magammal hoztam vágyakozásomat a nagyvilág után. Ha lehetett, minden évben, kora őszi szelekben keltem útra, állomásaim: Párizs, majd London, újból Itália, spanyol partok, Provence, skandináv városok, az utolsó weimari éveit élő Berlin. Mindig vissza-visszatérek, pedig Párizsban szeretnék maradni.

Tíz év hazai – s világtörténelmében tévelyeg az az ember, akiről írok: problematikusan fejlődő, tragikus kettősségének tudatában él – prózai kenyérkereset s vágyaknál alig készebb irodalmi… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1969

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1969
648 oldal

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
Bla IP
Passuth László: Rézkor

A hatvanas évek második felétől kezdte el írni Passuth László önéletrajzát, melynek eddig három kötete jelent meg (Kutatóárok; Rézkor; Gyilokjáró. Én most a közbülsőt olvastam a kihívás miatt.) Aprólékos, részletes, hihetetlenül információ-gazdag képét adja benne a Horthy-rendszer polgárosodó ellenforradalmi korának. Az események középpontjában természetesen ő maga áll, s az a folyamat, ahogy fokról fokra és évről évre közelebb kerül az irodalomhoz. Sokat, érzékletes plaszticitással ír utazásairól, melyek majdnem mindig egy később megírandó témával, gazdag művészettörténeti ismeretekkel gyarapították. S a személyes életrajz felszínén ott forr és habzik az ellentmondásokban bővelkedő, izgalmas kor, melynek egy-egy szeletét: pl. a vitézi rend keletkezését, a korona devalválódása elleni küzdelmet, az osztálytársadalmi rétegződést, s az ebben is létező nyomort, de a megnyilvánuló emberséget is pontosan, hitelesen mutatja be. Az őt megérintő érzelmi viszonyok, barátságok, szerelmek is megjelennek a lapokon. Mindenkinek nagyon ajánlom!

>!
acsferi
Passuth László: Rézkor

Passuth László életrajzi regényfolyamának második kötete a mű, mely egy évtized eseményeit öleli föl. Nagyszerű korrajz, egy letűnt kor mindennapjai elevenednek meg az író személyes élményein, az akkori politikai eseményeken, kulturális történéseken keresztül. A bethleni konszolidáció mindennapjaitól egészen a náci hatalomátvételig követhetjük nyomon a szerző életét. Banktisztviselőként munkálkodva keresi kenyerét, de a kezdeti szárnypróbálgatásainak is tanúi lehetünk, ahogy a versek helyett a próza felé fordul. Nagyon érdekes volt, hogy egy-egy műnek milyen előzménye volt, milyen véletlenek vezettek a megíráshoz. A mű csúcspontjait talán mindig a külföldi utakról szóló beszámolók jelentik, melyek tágabb perspektívát villantanak fel a korabeli európai városokról, de az akkori magyar közéletet foglalkoztató események is megjelennek a regény lapjain, mint a frank hamisítási botrány, a gazdasági világválság hatásai, a biatorbágyi merénylet. Teljesen át tudtam élni a kor hangulatát, várom a folytatást a Gyilokjáró című könyvében.

4 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
Bla IP

Az 1920. évi I. törvénycikk, mely az"ideiglenes" államrendet szabályozta és megszabta a kormányzó jogkörét, úgy intézkedett(nyilván a legitimisták sugalmazására), hogy az új államfő „nem adhat nemességet”…Ezt a megkötést…igyekezett megkerülni vagy ellensúlyozni a vitézek intézménye: örökletes, vitézi birtokokkal megkötött, újfajta köznemességet teremtett, a XX. század második évtizedében.Húsz éven át a vitézek kiemelt helyzetben voltak állások betöltésénél, igazgatósági tagságoknál, egyetemi felvételeknél, tiszti, altiszti iskolákban….A vitézeknek magyar nevet kellett hordaniuk. Így száz-, s később ezerszámra változtatták meg nevüket Drégelyhalmyra, Alsóbánságrévyre, s hasonlókra…A közéletet fokozatosan ellepték a kifogástalan pedigrével rendelkező nemzetes urak.

59. oldal

>!
Bla IP

Mint szúette, kortalan táblaképet – úgy vettem magamhoz újra Márta emlékét.

69. oldal

>!
Bla IP

1924 január 22-én a lapok közlik Lenin halálhírét. Mindenütt nekrológok tükrében az orosz sors metamorfózisai. Lenin alakja a nagyon óvatosan fogalmazott cikkekben is – monumentálisan hat.

29. oldal

>!
Bla IP

Huszonnégy éves lettem. Ebben a világban különösen jelentős a „teljes korúság” dátuma. Házasodhatnék már szülői engedély nélkül, „elidegeníthetek” ingatlant, jogérvénnyel írhatok váltót alá s néhány hasonló privilégium.

52. oldal

>!
Bla IP

Ezekben az években kezdődött az a világmozgalom, melynek még nem adták a turisztika nevet.

63. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Joseph Joffo: Egy marék játékgolyó
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Fekete István: Ballagó idő
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
Morsányi Bernadett: A sehány éves kisfiú és más (unalmas) történetek
Székely Mózes: Egy régi udvarház árnyékában / A térkép
Tatay Sándor: Lődörgések kora
Kodolányi János: Tavaszi fagy
Kodolányi János: Süllyedő világ
Asperján György: Vádak és gyónások