A ​vak murmutér 17 csillagozás

Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Parti Nagy Lajos múzsája ezúttal egy vak murmutér. Segítségével – valamint Banga Ferenc zseniális közreműködésével és kétszáz rajzával – az író arra keresi a választ, hogy miként írható le a Föld az elemek szintjén, azaz a föld, a víz, a tűz és a levegő hogyan hatja át a mindenséget. Az író szerint talán olykor nem haszontalan elmolyozgatni a földgolyóbis körül, gurigázni, sártekézni vele, megérteni szavak pontos jelentését, már ha egyáltalán létezik olyan. A „négy elemi szócikk” elolvasása után az olvasó bátran állíthatja: immár többet tud azokról a teremtő és fenntartó folyamatokról, valamint a nyelvben rejlő lehetőségekről, amelyek mentén akár teljes pompájában leírható és megismerhető a világ.

„A világ mint olyan? Hát lehet vajjon azt? Nem lehet. De minekokáért nem lehet, átal- és átaljárá elmémet az édes-rúth motosz, a nyelvi tsáb, mint vak murmutér a maga föld-méllyi járatait, s nyugtom nélkül rágtsállott, hasbeszéllett napestig, mint cafédaráló, kit viheder hajt.”

Eredeti megjelenés éve: 2007

Tartalomjegyzék

>!
Magvető / Népszabadság, Budapest, 2007
170 oldal · ISBN: 9789631426045 · Illusztrálta: Banga Ferenc

Enciklopédia 11

Szereplők népszerűség szerint

Daidalosz · Ikarosz

Helyszínek népszerűség szerint

Alacsony-Tátra


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 16

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

fióka>!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Noha alakult közben a véleményem, azon a megállapításomon sajnos továbbra sem tudok változtatni, hogy ez egy Ráth-Végh könyv, Parti Nagy Lajos interpretációjában.
PNL nyelvi leleményei továbbra is lenyűgöznek és valóban érdekes utazás volt ez szavak és lehetőségek birodalmába. De. Fárasztott a nyelvezet. Hogy meg lehetett-e volna oldani ezt másképpen? Fogalmam sincs. Valószínűleg igen. Mindent meg lehet oldani másképp is. Nyilván így sokkal jobban hatottak a PNL beköpései, mert egy mobiltelefon megjelenítése garantáltan nem azt a hatást éri el egy mai szövegkörnyezetben, mint egy 18-19. századbelire hajazóban – hogy csak egy példát említsek. Ésígytovább. Jó volt, de nem a legjobb. Ha valaki meg szeretne dolgozni a szórakozásáért és közben még némi tudományokkal is gazdagodna, annak igen jó olvasmány.

egy_ember >!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Mit is mondgyak errűl a környvrűl, amice?
Négy elemi szóczik az négy ős-elemrűl, ahogyan azt Aristoteles mester leírta vagyon. Úgymint: az földrűl, az tűzrűl, az vízrűl es az levegőrűl. Horribile dictu: a mindenségrűl.
A miben Parti Nagy Lajos mester vélelmeknek, ösmöreteknek, tsudáknak es szavaknak olly bűverejű öszve-hordását végezte el, hogy még estélli aléltamból is mindig megébresztett, es még az földbűl, vízbűl es tűzbűl (es az utóbbi dekádokban egyes sűtödékben leginkább az levegőbűl) vett kenyír is megakadt a torkomon az röhögéstűl, mikor estebédem alatt olvastam.

latinta P>!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

+ csillagokat neki!
Enciklopédikus mű, melyben PNL – a teljesség igénye nélkül – a régi magyar irodalomnak, a nyelvjárásoknak, népszokásoknak, az antik görög-római-héber-keresztény, továbbá az egzotikus indián kultúrának is szakavatott ismerőjeként csűri-csavarja édes anyanyelvünket az ókortól akár a legtávolabbi jövőbe ívelő mondanivalójával.
Igazi nyelvi csemege – is – volt ez számomra.
Köszönöm.

olvasóbarát>!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Parti Nagy Lajos és Banga Ferenc nagyon jó együttműködés. Ahogyan Parti Nagy Lajos a nyelvet használja az üdítő.

1 hozzászólás
andianhu>!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Hát lenyűgözött. Nehéz volt letenni, máris hiányzik. Mindig élvezettel olvasom más írók nyelvi bravúrjait is, de az valami egészen tsuda élmény, amikor PNL elegánsan beleszövi a szövegbe napjaink szókincsét is, de olly mesterien egybedolgozva, hogy a legtermészetesebbnek tűnik. És ettől úgy érzem, enyém lett a magyar nyelv teljessége, a Halotti Beszédtől egy mai facebook-postig, hanti rokonainktól az összes nyelvjárásig. És ettől roppant élvezetes lett az a műfaj is, amit egyébként halálra unnék a saját nyelvi közegében, keretbe zárva. Seregszemle, aprólékos tudományos leírások, elbűvölő legendák – zseniális nyelven előadva. Ugyanúgy vissza fogok járni ínyenckedni ebbe a könyvbe, ahogy EP írásaiba is. A nyelvújított nyelvújítás.
– Ja, csak úgy mellesleg: a Világegyetemről kapunk alapos, átfogó ismereteket, az négy öszvetevő őselementumon keresztül. Mythologia, religio, néphit, philosophia, tsillagászat, physica – quod demonstrandum est. :)

jozefká>!
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Vicces, nagyon jó nyelven íródott, szuper könyv a 4 elemről. Azért 4 pont csak, mert nagy része összegyűjtött anyag.


Népszerű idézetek

egy_ember >!

A menyasszonynak a háztűznéző alkalmával a falu végin tüzet raknak, azután ugráltatják oda s vissza, hogy a láng megporkolja alfelül, nehogy szőrös maradjon. Hijják eztet depilángnak s depilángozásnak, valamég pörzsölésnek es. Az tűzugrállás megóv általában es sokféle bajtúl, például nem lösz valaki balhás vagy rühös. Jó továbbá törésre, lábfájásra, szeplőre, kelésre és fekélyre.

58-59. oldal

8 hozzászólás
latinta P>!

Igen jeles a Nemere szél, ama mérges szél a székelyeknél, melly még az embert es megöli, s Nemere hegyétől ront alá, ki a székelyek ős atyjárúl vagyon elnevezve, az óriásrúl, az ki más nevin Nimród. Nemerének hideg szele / fú eggy kalászod rétre le / attul rózsám mégsem fázik / sőt inkább megpirosodik, mondgya a nép ajaka. Tót szélnek hínak eggy kárpátoki szelet. A szellő a szélbűl vagyon kitsinyítéssel, szellet szavunk penig a huszita bibliafordítók alkotása a latin spiritus, azaz szellem, lélek megnevezésire. A szelleti e szerént: szellemi, ihletett. Tisztesség ne essék szólván, szél még, Ballagi után mondval, az belekben keletkező könenyféle bűzlég, ki bélgáz, s vagy az torkon fel böfög vagy az alfel nyíláson hangosan s halkan kitódul. Tudni kell, a köneny másik nevin hidrogén. Bútsúznak tűlem a szelek / köhenni se merészelek költé Balassi Bálint. Katona Józsefünknél Királyi széke kárpit / zsinórival beléje fojtom a / szelet. Mikes Kelemen pedig ezt jegyzé föl: Az íródeák ebéd után tánczba viszi a mátkáját, az, ki es a táncz közben örömiben eggy kis szelet talál botsátani.

154-155. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Nemere · szél
egy_ember>!

Midőn az Úr 1999edik esztendejében e munkátskára a Café Bábel folyó-irat fölkért volt éngemet, legelőbb úgy hántam le magamrul, mikép földikutya az kempingnadrágot. És kérdém föl-bújtómat: hát mi nem föld, víz, tűz és levegő, hékám? No ugye? Ha penig minden az, amint tény-való, hogy a kordovány tsudába lehet errul. ergo a bármirűl, horribile dictu: a mindenségrűl írni? Kinek vagyon arra fejül-látása, még ha tán sasmadár es vagy igyenesen Jurij Gagarin? A világ mint olyan? Hát lehet vajjon azt? Nem lehet. De minekokáért nem lehet, által- és általjárá elmémet az édes-rúth motosz, a nyelvi tsáb, mint vak murmutér a maga föld-méllyi járatait, s nyugtom nélkül rágtsállott, hasbeszéllett napestig, mint cafédaráló, kit viheder hajt.

5. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1999 · Jurij Alekszejevics Gagarin
4 hozzászólás
latinta P>!

Az, ki tolja a szelet, az hejábavalóságokval foglalkozik.

156. oldal

1 hozzászólás
latinta P>!

Olyik mesében a szél vára valamelly magos ormon székel. Ez eggy merő kűszál és üvegpánczél. Odabenn tartsa a Szélanya fogdában a küssebb forgószeleket, s ha olykor éhesen kibotsátja őköt, azok, mikép szárnyas égi pitbullok, jól kidörömböznek, s az, ki vélük szembe jön, azt lepotsékezik, alátaszítják a meredekön. Zólyom és Liptó között ilyen szarbúbnak mondták az Ördög menyegzője nevű hegyormot, ki a forgószél örökös hazája híriben állott. Ha nagy szél vagyon, emiatt mondgyák, hogy rosszul húzzák az ördög menyegzőjin. A Szélanya eggy rúsatlan-mosatlan, hörtsökös, hordó vastagságú nő, czilámpás hajzattal, koczkás szoknában, melly riszáltatván furtonég tsak zúg. Ül a sokkapus szirtbarlangja előtt, ahun mahomet fiai, a szelek ki-bejárdoznak. Nízi videjón a világot.

Kapcsolódó szócikkek: Alacsony-Tátra · szél
5 hozzászólás
egy_ember >!

A föld továbbá úgy es értve föld, hogy magyar föld, angol föld, román föld, szlovák föld, szerb, horvát föld, etc. Czigány. Zsidó. Kurd. Palesztin. Tuszi. Hutu. Hottentotta: Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. köv.

15. oldal

egy_ember >!

S mondgyák még az szerelem fészkit kemenczének, katlannak, kályhának. Innent vagyon ama találós kérdés: Fekete küsasszony hófehér szobába vékonyat vastagot dugnak a lukába? S erre felelet, hogy hát a kályha. A folklore-ban kinek meggyullad a pendele, az legének után jár. Vasban úgy mondják a tűzre tevést: a tüzet megbagzani. Máshon a tüzet megpirkálják, megkurdálják…

51. oldal

latinta P>!

A meláncholicusra jól hajaz a potsla üdőnek komorsága őszvel, valamég a fekete epe, a testi lép, az ólomnak színe, etc.

14. oldal

latinta P>!

Hát így lött a földvel, bevégezhetetlenül. Pergettem, tapasztéroztam, símogattam, de akarhunnét fogtam, tsak ment ki a markomból, mikép a rossz gölöntsérnek, s nem leve korsó. Viszontag maradt az agyag, a gyámbászkodás abban, hisz vagyon-é jobb, mint el molyolni eggy porhanyó szócikkben? Mert ugyan igaz, hogy ha minden az, akkor semmi sem az, de vica versa detto. Az én ciceróném tsak beszéllett az gyomromban, bárgyongott, akar a motolla, nem volt néki drága semmi. Eccő este lett, eccő reggel lett. Rám dűlt eggy nehány szótár. Azután hallottam: halkul a hangja s kornyad, nagyon el vagyon töltekeződve. Annyit torkoskodtam, pajtásom, mint az vizi hüvelvény, és eltöltem mikép a hold. Még rúg-kapált nehányat, mi után nem szóla többet. Hé, ráztam vóna föl, hé, most meg itt hagyol? De hejába. Hadd aluggyon monta, s lehajtotta elülső lábaira a fejezetit.

27-28. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cicerone
latinta P>!

A mennyei seregek az angyalok. Swedenborg, ki vélök bizonítottan beszélt, úgy mondgya, hogy termetükre nézve szakasztott emberek, arczuk, szemük, fülük, mellük, karuk, kezük, lábuk vagyon. Mundérjok nintsen, az saját kedvök és belátásuk szerént öltöznek, tsupán a legbelsőbb menny angyalai ruhátlanok. Egész seregletöket Dionüszüsz Areiopagitész számlálta meg 500 körül Krisztus után és szortérozta chorus szerént. Innét tudni, hogy kilencz kórus, háromszor három angyaltsoportozat azaz három triád veszi körbe az Úr lakhelyit. Ott vagynak többek között az kerúbok és szeráfok, azután a hét arkangyal, közöttök Gábriel, Mihály és az őrangyal Ráfáel. S ottan pesegnek az temérdek angyalok, megannyi selempóstás, kik az voltaképeni hírvivők, s kikvel az fődi ember legelébb találkozhatand. Őkelmék már az 4. századtól ditsfény és szárnyak által vannak övezve, kezükben kürt, hírnökpálcza, lángpallos, liliom, mobiltelefon, pálmaág. Mondgyák, minden gyereknek megvagyon az maga angyala az égben, tán ebbül jön, hogy szeretnek gyermek képiben ábrázoltatni magok es, melly ábrázat az barokk puttóban nyerte volt el végleges formáját, amaz sütnivaló, kövér ötsikében, ki pedofilok kedvencze. Mondgyák még Heródes-puszinak es.

147-148. oldal

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Yuval Noah Harari – David Vandermeulen – Daniel Casanave: Sapiens: Rajzolt történelem – Az emberiség születése
Giulia Enders: Bélügyek
Mark Forsyth: A részegség rövid története
Fördős Zé: Okos receptek A-tól Zé-ig
Jorge Cham – Daniel Whiteson: Az Univerzum – gyakran ismételt kérdések és válaszok
Ládonyi János: Stellala
Animal Cannibals: Minden változik, a lényeg nem
Hevesi Krisztina: Szex
Mund Katalin (szerk.): Galaktika 374 XL
Saul Austerlitz: A Jóbarátok-generáció