A ​vak murmutér 14 csillagozás

Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Parti Nagy Lajos múzsája ezúttal egy vak murmutér. Segítségével – valamint Banga Ferenc zseniális közreműködésével és kétszáz rajzával – az író arra keresi a választ, hogy miként írható le a Föld az elemek szintjén, azaz a föld, a víz, a tűz és a levegő hogyan hatja át a mindenséget. Az író szerint talán olykor nem haszontalan elmolyozgatni a földgolyóbis körül, gurigázni, sártekézni vele, megérteni szavak pontos jelentését, már ha egyáltalán létezik olyan. A „négy elemi szócikk” elolvasása után az olvasó bátran állíthatja: immár többet tud azokról a teremtő és fenntartó folyamatokról, valamint a nyelvben rejlő lehetőségekről, amelyek mentén akár teljes pompájában leírható és megismerhető a világ.

„A világ mint olyan? Hát lehet vajjon azt? Nem lehet. De minekokáért nem lehet, átal- és átaljárá elmémet az édes-rúth motosz, a nyelvi tsáb, mint vak murmutér a maga föld-méllyi járatait, s nyugtom nélkül rágtsállott, hasbeszéllett napestig, mint cafédaráló, kit viheder hajt.”

Eredeti megjelenés éve: 2007

>!
Magvető / Népszabadság, Budapest, 2007
170 oldal · ISBN: 9789631426045 · Illusztrálta: Banga Ferenc

Enciklopédia 9

Szereplők népszerűség szerint

Daidalosz · Ikarosz

Helyszínek népszerűség szerint

Alacsony-Tátra


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 17

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
fióka P
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Noha alakult közben a véleményem, azon a megállapításomon sajnos továbbra sem tudok változtatni, hogy ez egy Ráth-Végh könyv, Parti Nagy Lajos interpretációjában.
PNL nyelvi leleményei továbbra is lenyűgöznek és valóban érdekes utazás volt ez szavak és lehetőségek birodalmába. De. Fárasztott a nyelvezet. Hogy meg lehetett-e volna oldani ezt másképpen? Fogalmam sincs. Valószínűleg igen. Mindent meg lehet oldani másképp is. Nyilván így sokkal jobban hatottak a PNL beköpései, mert egy mobiltelefon megjelenítése garantáltan nem azt a hatást éri el egy mai szövegkörnyezetben, mint egy 18-19. századbelire hajazóban – hogy csak egy példát említsek. Ésígytovább. Jó volt, de nem a legjobb. Ha valaki meg szeretne dolgozni a szórakozásáért és közben még némi tudományokkal is gazdagodna, annak igen jó olvasmány.

>!
egy_ember
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Mit is mondgyak errűl a környvrűl, amice?
Négy elemi szóczik az négy ős-elemrűl, ahogyan azt Aristoteles mester leírta vagyon. Úgymint: az földrűl, az tűzrűl, az vízrűl es az levegőrűl. Horribile dictu: a mindenségrűl.
A miben Parti Nagy Lajos mester vélelmeknek, ösmöreteknek, tsudáknak es szavaknak olly bűverejű öszve-hordását végezte el, hogy még estélli aléltamból is mindig megébresztett, es még az földbűl, vízbűl es tűzbűl (es az utóbbi dekádokban egyes sűtödékben leginkább az levegőbűl) vett kenyír is megakadt a torkomon az röhögéstűl, mikor estebédem alatt olvastam.

>!
latinta SP
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

+ csillagokat neki!
Enciklopédikus mű, melyben PNL – a teljesség igénye nélkül – a régi magyar irodalomnak, a nyelvjárásoknak, népszokásoknak, az antik görög-római-héber-keresztény, továbbá az egzotikus indián kultúrának is szakavatott ismerőjeként csűri-csavarja édes anyanyelvünket az ókortól akár a legtávolabbi jövőbe ívelő mondanivalójával.
Igazi nyelvi csemege – is – volt ez számomra.
Köszönöm.

>!
olvasóbarát P
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Parti Nagy Lajos és Banga Ferenc nagyon jó együttműködés. Ahogyan Parti Nagy Lajos a nyelvet használja az üdítő.

1 hozzászólás
>!
ervinke73
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Fura, hogy mennyi olyan dolog vesz körbe minket, amiknek a létezéséről oly ritkán merengünk el. Ilyen a négy őselem, és ilyen minden ősi bennünk, minden alapvető, egyetemes. Többet kellene ezekkel foglalkozni, az egyszerű felé venni az irányt, és úgy gondolni az életre és a bennünket körülvevő világra, hogy rettenetes bonyolultsága mögött megtaláljuk mindazt, ami érthetővé és élhetővé teszi.

>!
jozefká
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér

Vicces, nagyon jó nyelven íródott, szuper könyv a 4 elemről. Azért 4 pont csak, mert nagy része összegyűjtött anyag.


Népszerű idézetek

>!
egy_ember

A menyasszonynak a háztűznéző alkalmával a falu végin tüzet raknak, azután ugráltatják oda s vissza, hogy a láng megporkolja alfelül, nehogy szőrös maradjon. Hijják eztet depilángnak s depilángozásnak, valamég pörzsölésnek es. Az tűzugrállás megóv általában es sokféle bajtúl, például nem lösz valaki balhás vagy rühös. Jó továbbá törésre, lábfájásra, szeplőre, kelésre és fekélyre.

58-59. oldal

8 hozzászólás
>!
latinta SP

Igen jeles a Nemere szél, ama mérges szél a székelyeknél, melly még az embert es megöli, s Nemere hegyétől ront alá, ki a székelyek ős atyjárúl vagyon elnevezve, az óriásrúl, az ki más nevin Nimród. Nemerének hideg szele / fú eggy kalászod rétre le / attul rózsám mégsem fázik / sőt inkább megpirosodik, mondgya a nép ajaka. Tót szélnek hínak eggy kárpátoki szelet. A szellő a szélbűl vagyon kitsinyítéssel, szellet szavunk penig a huszita bibliafordítók alkotása a latin spiritus, azaz szellem, lélek megnevezésire. A szelleti e szerént: szellemi, ihletett. Tisztesség ne essék szólván, szél még, Ballagi után mondval, az belekben keletkező könenyféle bűzlég, ki bélgáz, s vagy az torkon fel böfög vagy az alfel nyíláson hangosan s halkan kitódul. Tudni kell, a köneny másik nevin hidrogén. Bútsúznak tűlem a szelek / köhenni se merészelek költé Balassi Bálint. Katona Józsefünknél Királyi széke kárpit / zsinórival beléje fojtom a / szelet. Mikes Kelemen pedig ezt jegyzé föl: Az íródeák ebéd után tánczba viszi a mátkáját, az, ki es a táncz közben örömiben eggy kis szelet talál botsátani.

154-155. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Nemere · szél
>!
egy_ember

Midőn az Úr 1999edik esztendejében e munkátskára a Café Bábel folyó-irat fölkért volt éngemet, legelőbb úgy hántam le magamrul, mikép földikutya az kempingnadrágot. És kérdém föl-bújtómat: hát mi nem föld, víz, tűz és levegő, hékám? No ugye? Ha penig minden az, amint tény-való, hogy a kordovány tsudába lehet errul. ergo a bármirűl, horribile dictu: a mindenségrűl írni? Kinek vagyon arra fejül-látása, még ha tán sasmadár es vagy igyenesen Jurij Gagarin? A világ mint olyan? Hát lehet vajjon azt? Nem lehet. De minekokáért nem lehet, által- és általjárá elmémet az édes-rúth motosz, a nyelvi tsáb, mint vak murmutér a maga föld-méllyi járatait, s nyugtom nélkül rágtsállott, hasbeszéllett napestig, mint cafédaráló, kit viheder hajt.

5. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Gagarin
4 hozzászólás
>!
latinta SP

Az, ki tolja a szelet, az hejábavalóságokval foglalkozik.

156. oldal

1 hozzászólás
>!
latinta SP

Olyik mesében a szél vára valamelly magos ormon székel. Ez eggy merő kűszál és üvegpánczél. Odabenn tartsa a Szélanya fogdában a küssebb forgószeleket, s ha olykor éhesen kibotsátja őköt, azok, mikép szárnyas égi pitbullok, jól kidörömböznek, s az, ki vélük szembe jön, azt lepotsékezik, alátaszítják a meredekön. Zólyom és Liptó között ilyen szarbúbnak mondták az Ördög menyegzője nevű hegyormot, ki a forgószél örökös hazája híriben állott. Ha nagy szél vagyon, emiatt mondgyák, hogy rosszul húzzák az ördög menyegzőjin. A Szélanya eggy rúsatlan-mosatlan, hörtsökös, hordó vastagságú nő, czilámpás hajzattal, koczkás szoknában, melly riszáltatván furtonég tsak zúg. Ül a sokkapus szirtbarlangja előtt, ahun mahomet fiai, a szelek ki-bejárdoznak. Nízi videjón a világot.

Kapcsolódó szócikkek: Alacsony-Tátra · szél
5 hozzászólás
>!
egy_ember

A föld továbbá úgy es értve föld, hogy magyar föld, angol föld, román föld, szlovák föld, szerb, horvát föld, etc. Czigány. Zsidó. Kurd. Palesztin. Tuszi. Hutu. Hottentotta: Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. köv.

15. oldal

>!
Meara P

S eppen ettül, hogy ha minden tűz és semmi se tűz, hogy ha minden én vagyok, akkor mi es vagyok én, ettül az ember halk lészen és kitsinke.

29. oldal

>!
egy_ember

Hildegard von Bingen úgy tudgya, amaz agyagos, sáros földbűl maga a lélek tüze főszte vót ki mindama hús-vért, az ki az ember. S ha emez ember sokat fortyong és vulkant utóbb, hát arrul nem es tehet: tsak a tüzes bendő horgand fölnek benne, az áll jót-rosszat magáért, hahogy dühiben és suppadásában, le azt nem ránthatván, oda-odakap szülő anyjának abroszához, e lapos és rongyos szerzethöz, ki gömbölű. Oda kap, hogysem a harapós murmutér.

11-12. oldal

>!
egy_ember

S mondgyák még az szerelem fészkit kemenczének, katlannak, kályhának. Innent vagyon ama találós kérdés: Fekete küsasszony hófehér szobába vékonyat vastagot dugnak a lukába? S erre felelet, hogy hát a kályha. A folklore-ban kinek meggyullad a pendele, az legének után jár. Vasban úgy mondják a tűzre tevést: a tüzet megbagzani. Máshon a tüzet megpirkálják, megkurdálják…

51. oldal

>!
latinta SP

A meláncholicusra jól hajaz a potsla üdőnek komorsága őszvel, valamég a fekete epe, a testi lép, az ólomnak színe, etc.

14. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Greg Behrendt – Liz Tuccillo: Majd hívlak, Baby!
Terry Deary: Vérfagyasztó vikingek
Alan Macdonald: Oliver Cromwell szőröstül, bőröstül
Farley Mowat: Ne féljünk a farkastól!
Larry Gonick – Mark Wheelis: Képregén
Gerald Durrell: Életem értelme
Gerald Durrell: Vadállatok bolondja
Gerald Durrell: Fogjál nekem kolóbuszt!
Gerald Durrell: Hogyan lőjünk amatőr természetbúvárt?
Vlagyimir Ljovsin: Nullácska a tengeren