A ​magyar nyelv regionalitása és a köznevelés 0 csillagozás

Tények, problémák, javaslatok
Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés

A ​kultúraváltás, a globalizációs és mobilizációs folyamatok a magyar nyelv életében is változásokhoz vezettek. A korábban helyhez kötöttebben élő, homogénebb közösségek ma már vegyesebb képet mutatnak. Az urbanizációval és a tömegkommunikáció elterjedésével nagyrészt általánossá vált a köznyelv ismerete, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a regionális sokszínűség ne éreztethetné hatását a beszélőközösség tagjainak a nyelvhasználatán is.
A kötet számos, több ízben országos léptékű empirikus vizsgálat eredményein keresztül, továbbá a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával járja körül a regionális színezetű nyelvhasználat néhány kérdését. A könyvben bemutatott, a szerző által elvégzett kutatások között szerepelnek dialektológiai jellegűek, amelyek fiatal beszélők szóban és írásban előforduló regionalizmusait, tájszóismeretét elemzik, és szociolingvisztikai jellegűek, amelyek fiatalok és idősebbek, pedagógusok, valamint közösségimédia-használók nyelvjárási… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2020
136 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634092438

Hasonló könyvek címkék alapján

Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet
Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről
Hernádi Miklós: Közhelyszótár
Tótfalusi István: Vademecum
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár