A ​növényi sejt 0 csillagozás

Papp Mária: A növényi sejt Papp Mária: A növényi sejt

Az ​első éves biológiát tanuló egyetemi hallgatók számára a növényszervezettan kötelező tárgy. Az utóbbi évtizedekben csökkentett óraszáma ellenére, a kurzus a növényvilág nagyobb taxonjainak szervezeti felépítésétől nem tekinthet el. A telepszerveződést, a szövetek és a szervek általános sajátosságait, és azoknak a valóságban megfigyelhető sokféleségét kell hogy bemutassa mind filogéniai mind ontogéniai aspektusokból. Ennek teljesítése nem lehetséges alapvető sejttani ismeretek nélkül. Ezért szerepel a növényi sejttan a kurzus bevezető előadásain és kerül innentől jegyzet formájában is a hallgatóság kezébe. Nem titkoljuk azt a tapasztalatunkat sem, hogy a későbbi sejtekkel kapcsolatos kurzusokon a növényi sejtstruktúrák háttérben maradnak. A sejtekkel kapcsolatos ismeretanyagunk az utóbbi évtizedekben óriásit változott. Az elektronmikroszkópia és az ultracentrifuga biológiai alkalmazása megsokszorozta a tudásanyagot. A sejtben lejátszódó biológiai folyamatok is új megvilágításba… (tovább)

>!
Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2010
130 oldal · ISBN: 9789634732419
>!
130 oldal
>!
Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2002
120 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Kovács János: Összehasonlító anatómiai előadások I. – Sejttan
Szalai István: Növényélettan
Horváth Ferenc – Wodala Barnabás (szerk.): Fotoszintézis gyakorlatok
Kincsek Irén: A növénytan alapjai
Láng Ferenc: Növényélettan – A növényi anyagcsere I-II.
Gyurján István: Növényszervezettan
Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan
Géczy Barnabás: Ősnövénytan
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia
Kopper László – Tímár József: Molekuláris onkológia