Finn ​nyelvtan 1 csillagozás

Papp István: Finn nyelvtan

    A ​finn nyelvvel való foglalkozás közben tudatosulnak bennünk legjobban anyanyelvünk tősgyökeres sajátosságai, s mennél messzebre megyünk vissza nyelvünk és a rokon finn nyelv történetében, annál kézzelfoghatóbbá és megggyőzőbbé válik a közös eredet gondolata.
    Az egyetemi finn nyelvoktatás nem szorítkozhatik pusztán a finn nyelv mai szerkezetének ismertetésére: itt-ott elengedhetetlenné válik betekintést nyújtani annak történetébe is. A gyakorlati igényeknek kívánunk azonban elget tenni azzal, hogy a nyelvtörténeti magyarázatokat apró betűs szedéssel elkülönítettük az első tájékozódás számára legfontosabb leíró nyelvtani, szinkronikus ismeretektől. Így ez a könyv talán az egyetem falain kívül is szolgálhatja a finn-magyar testvéri kapcsolatok elmélyítését.
    A névszók egyes alanyesete mellett már kezdettől fogva megadjuk zárójelben az egyes genitivus-alakot, az igék főnévi igenévi alapformája mellett pedig a jelen idő egyes első személyű alakját. A nyelvtani… (tovább)

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1956
176 oldal

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Papp István: A finn nyelv alapelemei
Rónai Béla – Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika
B. A. Szerebrennyikov: Általános nyelvészet
Antal László: A hatodik mondatrész
Miklós József: Európai nyelvek
H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző
Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
Czakó Gábor: A szabir titok
Orsós Anna – Kálmán László: Beás nyelvtan