Gyűjteményszervezés 3 csillagozás

Papné Angyal Ágnes: Gyűjteményszervezés

Mióta ​az ember birtokolja a tudás rögzítésének, az információk hosszú távú megőrzésének tudományát, azóta él benne a késztetés, hogy e rögzített információkat (ismerethordozókat) összegyűjtse, biztosítva ezáltal a tudás felhalmozódását és generációról generációra történő áthagyományozását. A könyvtár, a könyvtári gyűjtemény nem más, mint e törekvés tárgyiasult eredménye. Tudjuk, hogy könyvtárak már az ókorban is léteztek, s az akkori gyűjtemények igen kevéssé hasonlítottak a maiakhoz. A cseréptáblák, papirusz-, majd pergamentekercsek kezelése azonban már akkor is ugyanazzal a céllal történt, mint napjainkban. Az idők folyamán tovább változtak az információk hordozói, s a névadó dokumentum, a könyv mellett dokumentumtípusok egész sorát fogadták gyűjteményeikbe a könyvtárak: metszeteket, térképeket, majd az ún. nem hagyományos dokumentumokat (kép- és hanghordozókat, s ma már az elektronikus forrásokat is). Az információhordozók változása a könyvtári munka folyamatára és módszereire… (tovább)

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2001
40 oldal · ISBN: 9632013379

Hasonló könyvek címkék alapján

Barátné Hajdu Ágnes (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás I.
Barátné Hajdu Ágnes (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás II.
Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai
Ládi László – Környei Márta (szerk.): Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére
Barátné Hajdu Ágnes – Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába
Babiczky Béla – Schneller Károly (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás 2.
Babiczky Béla – Schneller Károly (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás 1.
Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 1. – Alapvetés
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem