Letagadott ​eleink a szkíták 1 csillagozás

Pápai Szabó György (szerk.): Letagadott eleink a szkíták

Szkíta ​olvasókönyvünk egy nagy múltú, hős népnek állít emléket, amelyik ott bábáskodott az emberi civilizáció és kultúra bölcsőjénél. Krónikáink, gesztáink, régi történetíróink vallották az úgynevezett „szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot”, vagyis közös eredetünket e titokzatos, s ősi múltunkhoz ezer szállal kötődő, velünk letagadhatatlan fizikai-lelki-szellemi kapcsolatban lévő néppel. Ezt a dicső, ősi múltat kellett hát eltakarítani az útból, s ezt a mítoszok és héroszok koráig nyúló nemzeti gyökérzetet elvágni, hogy a magyarellenes politikai tényezők a több ezer éves, nemzedékről nemzedékre átörökített eredettudattól megfosszanak bennünket a halszagú finnugor rokonság érdekében.

A jeles közéleti férfiú, politikus, Werbőczy István (1458 körül-1541) híres „Hármaskönyvében” írja:

“Az erdélyi scíthákról, a kiket székelyeknek hívunk
Ezenkívül vannak az erdélyi részekben a scíthák, kiváltságos nemesek, a kik a scítha néptől, ennek Pannoniába való első… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyarságtudományi Füzetek

>!
ISBN: 9789637014437

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok
Obrusánszky Borbála: Szkíta-magyar múltunk ragyogása
Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Emberek Aranyban
Obrusánszky Borbála: Szkíta tájon pata dobog
Czeglédi Katalin: A Magyar és a szkíta-hun nyelvviszony 1-2.
Obrusánszky Borbála: Szkíták, hunok, magyarok