Hazatalálás 3 csillagozás

Művelődéstörténeti írások
Pap Gábor: Hazatalálás Pap Gábor: Hazatalálás

Amikor ​ilyen horderejű vállalkozásba fog az ember, mint amilyennek mi most elébe nézünk, egyszeriben teljes mélységében átérzi, milyen igazuk volt a nagy íróelődöknek, amikor hasonló helyzetekben felsőbb hatalmak segítségéhez folyamodtak. Szívesen hárítanám át én is a felvállalt „édes tehernek” legalább egy részét valamely jótékony ügyünk irányában kegyesnek mutatkozó védszellem vállára, hiszen a maradék is éppen elég lehet ahhoz, hogy összeroskadjam alatta, mielőtt célba segíteném. Túlzás nélkül előlegezhetem: nem mindennapi kalandra csábítom az Olvasót, amikor arra buzdítom, tartson velem, fedezzük fel együtt műveltségünk legősibb, ám egyben legholnapibb mélyrétegének néhány eleddig felkutatlan vagy legfeljebb felületes (és nem is mindig káros elfogultságoktól mentes) helyzetjelentésekkel jellemzett rejtekét. nem veszélytelen ez a vállalkozás. Olyan területeken kell majd eligazodnunk, amelyekről nem áll rendelkezésünkre megbízható útikalauz, és olyan kérdésekben kell állást… (tovább)

>!
Hatodik Elem, Solymár, 2013
150 oldal · ISBN: 9789630623766
>!
Püski, Budapest, 1999
574 oldal · ISBN: 9639188441

Kedvencelte 4

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 8


Népszerű idézetek

Qedrák P>!

Emese szaggatottan, gyorsan, lihegve beszél a körülötte tolongókhoz. Ezek élén férje, Ügyek vezér tűnik fel.
– … És akkor belépett, végtelen fényár ölelte körül és szólott hozzá,.
– Kicsoda? Ki járt itt?
– … És akkor úgy éreztem, hogy lehull rólam minden földi gönc, és emelkedem, emelkedem… Ragadnak fölfelé, a fénybe… Egy hatalmas koronás madár…
– A Turul!…
Gyors vágás: a sátor előtt a turulos zászlót lobogtatja a szél.
Napfelkelte.

15. oldal

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

4 hozzászólás
Qedrák P>!

Hazatalálás. Eredetileg egy készülő filmnek lett volna ez a címe, végül egy irodalmi műé lett, amely tulajdonképpen kinyomtatott és ilyenformán kézbe vehető irodalmi forgatókönyv.

111. oldal Az utószó jogán

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

Qedrák P>!

Ennek a hadműveletnek volt része az a két film is, amelyről az imént szó esett. Mindenesetre régi jó szokás szerint úgy tettek a hangadók, mintha a kettő egymással szemben állna. Mintha egyik bevallottan és meghirdetetten magyarellenes koncepciót képviselne, ez a Bereményi-féle, a másik pedig „hú de nagyon magyar” lenne, ez pedig a Koltay-féle. Miután nekem mindkettőt volt alkalmam elolvasni forgatókönyv-állapotban, elárulhatom: alig van különbség a kettő között, pontosan a magyarellenesség szempontjából.

112. oldal Az utószó jogán

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

5 hozzászólás
Qedrák P>!

Íróasztal mögött görnyedve, adatokat könyvekből kimásolgatva termelékeny lehetett a szerző, egy letűnt régi kort megidézni azonban így nem lehet. Az ismeri az őseit, aki meg tudja rajzolni az arcvonásaikat, aki fel tudja öltöztetni őket, aki be tudja rendezni a házaikat, aki maga előtt látja az egykori tájat, aki fogalmat tud alkotni gondolkodásukról, aki sejti imájukat és maga is hiszi a mindenkori Istent, aki végig tudna menni – lóháton! – Vereckétől Kordováig, aki tudja, hogy egy népet nem az jellemez, amit róla ilyen-olyan idegenek hamisan-hazugan feljegyeztek, hanem amit magáról tart, és amit magában megtart, amit szent hagyományként őriz és ápol.

6. oldal Bakay Kornél: A honalapítás történetisége

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

Qedrák P>!

Hihetünk-e olyan tudósoknak, akiknek nincs képzeletük, s egyáltalán, érdemes-e hinnünk nekik? Lehet-e bizalmunkra érdemes az a kutató, aki távfűtéses dolgozószobájában arról írogat, hogy őseink a Kászpi-tótól a Kárpát-medencébe úgy jutottak el, hogy a 20-30 fokos hidegben sátoros szekereken és sátrakban kuporogtak, de ahelyett hogy megfagytak volna, mindenkit legyőztek, bár maguk is „szakadatlanul menekültek”? El lehet-e hinni, hogy a szkítáknak, a világbíró Attila húnjainak, az Európát hódoltató avaroknak és nekik, magyaroknak ne lettek volna fűthető, kényelmes házaink?

6. oldal Bakay Kornél: A honalapítás történetisége

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

2 hozzászólás
Qedrák P>!

A kazár kagán udvarában. Maga a kagán beszél. Az arcán aranyos maszk.
– Turul? Az meg mi az Isten csudája?
Kaftános tanácsadó válaszolgat.
– Szó se essék róla, Kagánom!
– De mégis, mi lehet az?
– Amiről nem esik szó, az nincs, Kagánom.
– S ha mégis? Ha én úgy akarom?
– Parancsodra. A Turul – legyen átkozott az is, aki a szájára veszi a nevét! – a szittyák szent madara. Zavaros meséik szerint még első ősük, Nimród, a nagy vadász – legyen átkozott a neve! – tette királyi jelvényévé, és Atilla – legyen átkozott az ő emléke is! – a Kínai Nagy Faltól a Nyugati Óceánig röptette diadalmas zászlain…
– Ejha!…
– De neked, Uram, gyűlölnöd kell őt! A te ősöd, mióta az Egyedül Igaz Isten tiszteletére tértél, és udvarnépeddel együtt körülmetéltetted magad, immár Ábrahám. Tudnod kell, hogy Nimród – legyen átkozott a neve! – a mi atyánkat, Ábrahámot, tüzes kemencébe vetette.

16. oldal

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 1.
Pentelényi László (szerk.): Arcok iskolája
Zalán Vince (szerk.): Michelangelo Antonioni
Bódy Gábor: Tüzes angyal / Psychotechnikum azaz Gulliver mindenekelőtti utazása Digitáliában
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Lichter Péter – Kránicz Bence – Roboz Gábor: „Empty Horses”
Grunwalsky Ferenc – Hernádi Gyula: Vörös rekviem
Bódy Gábor: Végtelen kép
Örsi Ferenc: Zrínyi
Kákosy László: Ré fiai