A ​modernség alakzatai 0 csillagozás

Palkó Gábor: A modernség alakzatai

A vizsgált művek (a romantikus lírától Szabó Lőrincen át Esterházyig) és a vizsgálat szempontjai (a hermeneutikától a feminizmuson át a dekonstrukcióig) egyaránt olyan szóródást mutatnak, amely jól beláthatóan áll ellen bármifajta egységesítő törekvésnek. A cím többes száma ennyiben nem a modernség egysége felől értelmezendő, éppen ellenkezőleg. Az alakzatok ebben az összefüggésben – legyen szó a modernség korszakolásának vagy a művek szövegének alakzatairól – olyan felforgtó erővel rendelkeznek, ami a cím szavainak viszonyába a kölcsönös kizárás lehetőségét is beírja. Ennyiben a kötet szövegeinek teljesítménye azon mérhető, hogy érdemben rá tudnak-e mutatni az alakzatok egyszerre állító/alapító és romboló működésére.

Palkó Gábor (Budapest, 1973) irodalomtörténész, kritikus.
Az ELTE magyar szakán végzett, ugyanott szerzett PhD fokozatot 2002-ben.
Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom.
Ez az első önálló kötete.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: JAK-füzetek

>!
József Attila Kör / Ulpius-ház, Budapest, 2004
288 oldal · ISBN: 963960254X

Hasonló könyvek címkék alapján

Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd
Benedek Marcell: Kis könyv a drámáról
Csúri Károly: Lehetséges világok
Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell
Kiss Tamás: A lírai mű megközelítése
Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka
Umberto Eco: La Mancha és Bábel között
Kovács Endre – Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
Szegedy-Maszák Mihály: „A regény, amint írja önmagát”