Magyarország ​története 1526 – 1686 I-II. 2 csillagozás

Pach Zsigmond – R. Várkonyi Ágnes: Magyarország története 1526 – 1686 I-II.

A ​sorozat két részre tagolt 3. kötete a mohácsi vésztől Buda visszafoglalásáig terjedő 160 év történetét tárja az olvasó elé. Átfogó egyetemes történeti bevezető után részletesen bontja ki a kor hazai politikai eseménysorozatának fő motívumait: a középkori magyar államot megdöntő török hódítókkal vívott harcok és a Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmek menetét, a magyar etnikum és államiság hányattatásait a két nagyhatalom szorításában, a három részre szakadt ország újraegyesítésének meg-megújuló kísérleteit. A szerzők széles nemzetközi keretbe illesztve kísérik nyomon az ország gazdasági-társadalmi viszonyainak alakulását, a nyugat-európai fejlődéstől való elkanyarodását, a késő feudális földesúri-jobbágyi rend létrejöttét és megszilárdulását. Sokrétűen mutatják be művelődéstörténetének e nyomasztó politikai és társadalmi viszonyok közepette is termékeny és fontos periódusát, a nemzettudat korabeli formáit, a reformáció befogadását, az ország magyar és nem magyar lakosságának… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1985
930 oldal · ISBN: 9630540975

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Arató Endre – Benda Kálmán – Mérei Gyula – Spira György – Varga Zoltán: Magyarország története 1790–1849
Illés György: Fel, fel, vitézek!
Helméczy Mátyás: Történelem 7.
Nemere István: Történetek az újkorból
Paul Patrick: Napóleon
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Hahner Péter: A régi rend alkonya
Bernard Cornwell: Sharpe trófeája
Victor Hugo: A nevető ember
Bernard Cornwell: A szimpatizáns