Ortutay Gyula (szerk.) · Kovács Ágnes (szerk.) · Dégh Linda (szerk.)

Magyar ​népmesék 0 csillagozás

Ortutay Gyula – Kovács Ágnes – Dégh Linda (szerk.): Magyar népmesék Ortutay Gyula – Kovács Ágnes – Dégh Linda (szerk.): Magyar népmesék

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Tartalomjegyzék

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1960
2860 oldal · keménytáblás

Enciklopédia 1


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 8


Népszerű idézetek

>!
Macsfecs

Amint megy egy rengeteg erdőn keresztül, nagy sivalkodást hall. Arra indul hogy megnézze, mi is lehet az? Hát lelkem teremtette, hallák-e, egy tűz mellett három ördögfióka viaskodik úgy, hogy még a tüzet is mind szétpallták nagy viaskodásukban. Közéjük toppant, hogy ugyan minek csinálnak olyan nagy zsinatot ilyen késő éjjel? Mutatják az ördögök, hogy mi maradott rájuk az apjuktól örökségül: olyan bocskor, kit ha akárki is felköt, olyan palást, kit ha akárki is felvesz, olyan ostor, kit ha akárki is megsuhintott, ott lesz vele ahová magát gondolja, hát most azt osztották maguk között, úgy ahogy lehetett.
Azt mondja akkor Becsáros:
– Na! Hát most éjjel van, aludni kell. Reggel én majd igazságot teszek, mert én királyfi vagyok, ismerem a törvényt.
Csak annyi, hogy az ördögfiókák belényugodtak.
Reggelre virradva azt mondja Becsáros:
– Látjátok tova azt a hegyet? Arra felmentek, s amelyik onnan hamarább visszaér, azé lesz a három örökség.
Hát jól van. Az ördögfiókák neki is indultak a hegynek. Hanem Becsáros is hozzáfogott magára szedni a fiókák örökségét. Csakhogy nem azért ördög az ördög, hogy kifogni lehessen rajta. Észrevették, hogy mit akar, visszamentek, s úgy helybenhagyták ahajt, hogy istenesen. Na csak annyi! Volt, ahogy volt elkeseredve eddig a hitvány fiú, de elkeseredett úgy erre az újabb esetre, hogy kardot rántott maga ellen, hogy ő többet egyet se él ezen a világon, tudja meg az Isten, mikor ő olyan szerencsétlen.

544-545. oldal, I. kötet, 38. Becsáros (Szépirodalmi, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: három ördögfi

Hasonló könyvek címkék alapján

Arany László: Magyar népmesék
Benedek Elek: A kék liliom
Ágh István (szerk.): Parazsat evő paripa
Gaura Ágnes: Túlontúl
T. Aszódi Éva (szerk.): Minden napra egy mese
Az elrabolt királykisasszony
Timaffy László (szerk.): A Tündértó titka
A fortélyos öreg
Luzsi Margó (szerk.): Mesélj nekem elvarázsolt emberekről
Arany László – Benedek Elek – Illyés Gyula: Fehérlófia