Hitler 24 csillagozás

Ormos Mária: Hitler Ormos Mária: Hitler Ormos Mária: Hitler

A legalaposabb Hitler-életrajz, amelyet magyar szerzőírt, de az egyáltalán magyarul olvasható munkák közül is vitathatatlanul az elsők között van. Megismerhetjük belőle Hitler ifjúkorát, a politikust, a kancellárt és a hadvezért, és mindezekből összeáll az erőszakos, hatalmához ragaszkodó diktátor képe, aki az „idegen fajúak” és másként gondolkodók üldözése és kiirtása révén saját népét is a pusztulás szélére sodorta, és ebből a helyzetből csak az öngyilkosság révén tudott kimenekülni.

>!
Kossuth, Budapest, 2018
512 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630991759
>!
Kossuth, Budapest, 2018
512 oldal · ISBN: 9789630992138
>!
Polgár, Budapest, 1997
522 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639002197

1 további kiadás


Enciklopédia 67

Szereplők népszerűség szerint

Oswald Spengler · Paul Joseph Goebbels


Kedvencelte 2

Most olvassa 3

Várólistára tette 27

Kívánságlistára tette 28

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Zsuzsi_Marta P>!
Ormos Mária: Hitler

Egy könyvmoly számára mindig igazi ajándék olyan olvasmányra bukkanni, mely esetében kevésnek véli a maximálisan adható 5 csillagot, annak sokszorosát tartaná méltónak, fejet hajtva a könyv szerzője előtt. Én is így érzem most, mikor Ormos Mária remekművéről írok értékelést.
Az életrajzoktól, mint olvasmánytól általában tartok, feltételezem, hogy túl aprólékosan megírt, sok évszámmal és hivatkozással, száraz, felsorolásszerű, alkalmanként kissé unalmas is.
Nos, ez esetben nem ezt tapasztaltam. Súlyos olvasmány, de csak a könyv témáját, terjedelmét tekintve az. Persze szerepel itt is sok évszám és hivatkozás, de érthetően és kimondottan olvasmányosan tálalva. Mintha Ormos Mária egyik előadásán ültem és hallgattam volna, ahogy utánajár, hogyan is válhatott Hitler, egy tanulatlan, hidegvérű, könyörtelen, fanatikus személy a XX. század történelmi alakjává.
Öt nagy és átfogó fejezetre bontva taglalja Hitler életének fontos momentumait, szakaszait. Milyen családból származott, hol és hogyan éltek, milyen iskolákba járt, kik voltak rá hatással.
Miként vett részt az I. világháborúban, hogyan alakult politikai érdeklődése, majd szerepvállalása a DAP-ban (Német Munkáspárt). Hogyan hatottak rá események Németországban, amely ország – ahogy említik – „Hindenburg halálával 1934. augusztus 2-án elmúlt”. Új korszak kezdődött.
A szerzőnő nagyon érthetően vezeti végig, hogyan tudott Hitler hatalomra jutni, egyáltalán szerephez jutni; mennyi minden együttes jelenléte, megléte volt ehhez fontos. Nagyon tartalmassá teszik az életrajzot a jellemére, szokásaira vonatkozó tények, adatok. A szélsőségesség, színészkedés, pózolás, elszigetelődés, hidegvérűség, manipuláció, kegyetlenség nemcsak politikai pályája, hanem magánélete részét is képezték.
Több idézet is szerepel Hitler könyvéből, a Mein Kampf-ból, a kötet végén jegyzetek, rövidítések magyarázata, valamint névmutató található zárásként.
Nagyon jól felépített, érthetően megírt, könnyen olvasható és értelmezhető könyv, ajánlom mindazok figyelmébe, akiket érdekel, milyen is volt Adolf Hitler.

„Hitler bűnöző óriás volt, törpe szellemiséggel és semmi moralitással.”
(460.oldal)

batyuvitéz>!
Ormos Mária: Hitler

Annyira lekötött: érdekes és megdöbbentő volt, hogy hibás kötés miatt 3 lap hiányzott belőle. Mire kiolvastam visszacseréltem volna, de annyira gyűrött és elhasználódott lett, hogy végül mégsem vittem vissza.

Ghost15>!
Ormos Mária: Hitler

Egy kicsit furcsa az írónő hozzáállása a főszereplőhöz (Hitlerhez), ugyanis sokszor volt az az érzésem, hogy egy bizonyos életrajzírónak a leírását csak akkor vette „igaznak” amikor az negatív dolgot állított Hitlerről, egyébként ugyanannak az életrajzírónak egy semleges vagy pozitív véleménye már szerinte csak kitaláció. Biztos vagyok benne, hogy sok negatív motívum volt az életében, de bármilyen negatív is legyen egy személy azért 1-2 teljesen semleges dolog érthető lenne. A másik érdekes dolog, hogy amikor a politikus fiatalkoráról beszél megemlíti a homoszexuálisokat és szinte egyértelműen kijelenti, hogy Hitler meleg volt, mert szerette a katonaságot, na meg az SS-ben is csak férfiak voltak. Itt én nem látom az összefüggést, hogy egy katonai szervezet, amelyben érthetően csak válogatott férfiak vannak, (ugyanis az SS egy elit alakulat volt) miért lenne a homoszexuálisok keltetője? Az 1900-as évek elején nem sok nőt lehetett látni sem katonaként, sem politikusként, úgyhogy véleményem szerint ez egyértelműen csak azért kerülhetett így bele a könyvbe, hogy mégjobban lealacsonyítsa Hitlert.
A könyv szerkezetéhez annyit, hogy sokszor előfordult benne, hogy az írónő hivatkozik valakire mintha már említve lett volna a neve a könyvben, aztán vagy 10 oldal múlva mutatja be az illetőt, akit már oldalakon keresztül emlegetett, de nem tudtam, hogy mégis ki lehet az. Vagy egy másik hasonló eset amikor csak a könyv végi jegyzeteknél lett feloldva az illető neve/kapcsolata Hitlerrel, de azt sehol nem jelezte az írónő, így nem egyszer volt, hogy vissza kellett olvasnom több oldalt, mert azt hittem elsiklottam felette, de nem, mert az írónő jópár oldal múlva említette meg az illető kapcsolatát és fontosságát az ügyben.
Egyébként a könyv összességében elég részletes életrajzot tesz le az asztalra. Olvasásra ajánlott, magyar nyelven, magyar írótól az egyik legjobb, eltekintve a fenti hibáktól.


Népszerű idézetek

Wiggin77 P>!

Mindent összevéve az utolsó német választásokon a felnőtt lakosság azzal búcsúzott el a véleménynyilvánítás jogától, hogy 56,1%-ban nem a nemzetiszocialistákra és nem Hitlerre szavazott.

203. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
2 hozzászólás
Wiggin77 P>!

Hitler eljutott arra a következtetésre, hogy számukra végeredményben minden kérdést, minden problémát egyetlen alapkérdésre kell visszavezetni. Minden párt és mozgalom, minden propaganda tévedett és téved, amikor egyszerre több okot jelöl meg, vagy több célt tűz ki. "Tudni kell – írja – hogy az embernek ahhoz, hogy egyátalán eredményt érhessen el, már tisztán lelki megfontolásokból kifolyólag sem szabad a tömegeknek soha két vagy több ellenfelet mutatnia, mivel ez a harci erő teljes szétaprózódásához vezet… Minden igazán nagy népvezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa… Egy nagy vezér zsenialitásához hozzátartozik, hogy még egymással ellentétben álló ellenfeleket is úgy jelenítsen meg, mint amelyek egyetlen kategóriához tartoznak, mert különböző ellenségek felismerése a gyenge és bizonytalan kategóriáknál könnyen vezethet ahhoz, hogy kételkedni kezdjenek saját igazukban.'

99. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
2 hozzászólás
Wiggin77 P>!

Hitler számára a legkellemesebb, a német társadalom szempontjából pedig a legszomorúbb valóban az volt, hogy a nácik a hatalomátvételt és az új hatalom megszervezését békésen, ellenállás nélkül és ráadásul a vezető csoportok együttműködése miatt 'legálisan' hajthatták végre.

209. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Wiggin77 P>!

Ebben Hitler tökéletesen elszánt és határozott.
'Minden esetben, azokban is, amelyekben látszólag lehetetlen követelmények vagy feladatok teljesítéséről van szó, egy nép teljes figyelmét csak erre az egy kérdésre kell irányítani, úgy, mintha annak megoldásától tényleg a lét vagy nemlét függene.'

110. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Wiggin77 P>!

Hitler az alsó és a középső néprétegeknek semmit sem ígért Németország felemelésén kívül.

150. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Németország
Wiggin77 P>!

Nem tudni, hogy mi indította Hitlert éppen ebben a pillanatban arra, hogy kirohanást rendezzen a kisállamok ellen. Kijelentette, hogy ezeket a 'Dreckstaat'-okat (szemét vagy szar államok) le kell törölni a térképről. A megbeszélésről fennmaradó jegyzőkönyvtöredék szerint névvel csak Hollandiát és Magyarországot említette, mint olyanokat, amelyek csak azért léteznek, 'mert néhány európai hatalom nem tud megegyezni felfalásukról'.

454. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Hollandia · Magyarország
1 hozzászólás
Wiggin77 P>!

A tömeg megnyerése érdekében az ellenséggel nem szabad vitatkozni: az ellenséget ütni kell.

111. oldal

9 hozzászólás
LNB>!

A gyengébbek kedvéért Hitler ismertette az általa jónak vélt propaganda módszertanát is.
„A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, az értelem kicsi, ezzel szemben a feledékenység nagy. E tényekből kifolyólag minden hatékony propagandának csak nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen oly sokáig használnia, amíg csak a legutolsó is képes egy ilyen szóval kapcsolatban maga elé idézni azt, amit akarunk.” […] „Minden esetben, azokban is, amelyekben látszólag lehetetlen követelmények vagy feladatok teljesítéséről van szó, egy nép teljes figyelmét csak erre az egyetlen kérdésre kell irányítani, úgy, mintha annak megoldásától tényleg a lét vagy a nemlét függne.”

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
LNB>!

Az 1942–1943-as téli szovjet offenzíva során a Wehrmachtot az egész déli szakaszon visszanyomták, mintegy 480.000 négyzetkilométer (kb. öt magyarországnyi) területet kivontak ellenőrzése alól, és kilátástalanná tették, hogy valaha is eljusson az olajmezőkre. Emellett, és talán ez a legfontosabb, a kezdeményezést a szovjet hadvezetőség kicsavarta a németek kezéből. A Wehrmacht oldalán harcoló magyar, olasz és román erők java része szétmorzsolódott.
Az amerikaiak által a Csendes-óceán térségében aratott első sikerek, Montgomery áttörése Észak-Afrikában, és a szovjet hadsereg nekilendülése nagy pszichológiai és politikai hatást fejtett ki. Megtört a Wehrmacht és a hármas szövetség verhetetlenségének híre, és ez hatással volt mindkét fél katonáinak lelkivilágára. A németek önbizalma többé nem fényeskedett úgy, mint a nagy győzelmek idején, és a szövetséges katonák érezni kezdték, hogy győzhetnek. Sztálingrád után megroppant a Németország mellett álló szövetséges tábor is. Helsinkiben, Bukarestben és Budapesten a felelős politikusok keresni kezdték annak útját, hogy országukat kivezessék a már kilátástalannak látszó háborúból. Még a legfőbb barát, Mussolini is politikai megoldáson törte a fejét ebben az időben.

Kapcsolódó szócikkek: Budapest · Bukarest · Helsinki · Wehrmacht
LNB>!

„Zsidó fajról nyelvi könnyebbség kedvéért beszélünk, mert a szó igazi értelmében és genetikai szempontból nincs zsidó faj.” Ezzel szemben létezik egy „spirituálisan homogén” zsidó közösség. „A zsidó faj mindenekelőtt mentális faj.” És – tette hozzá – „egy mentális faj, ez valami szilárdabb és tartósabb, mint egyszerűen egy faj”.
Még Bormann is megkérdezhette volna, hogy akkor valójában kik voltak azok a milliók, akik nem mentális, hanem „biológiai” fajiságuk miatt koncentrációs táborokban elpusztultak.

Kapcsolódó szócikkek: Martin Bormann · zsidók

Népszerű triviák

Milán>!

A Független Hírügynökségnek Ormos Mária azt mondta, azért támogatta, hogy Hitlerről szóló könyvét a Kossuth Kiadó ismét megjelentesse, mert a világban erősödő populizmus újra a hatalom csúcsára repít diktátorokat, akikről népük még csak nem is sejti, hogy azok.

[24.hu]

Kapcsolódó könyvek: Ormos Mária: Hitler

Ormos Mária: Hitler

Kapcsolódó alkotók: Ormos Mária


Hasonló könyvek címkék alapján

Michael Hesemann: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel
Stephen E. Ambrose: Az elit alakulat
Hans Hellmut Kirst: Tisztgyár
Rupert Butler: A Gestapo története
Rupert Butler: A Gestapo
Szokolay Katalin: És a varsói gettó felkelt…
Budai-S Balázs: Kun Páter – a reverendás gyilkos
Vécsey Olivér: A Horthy-család története
Karl-Dietrich Wolff: A III. Birodalom bűvöletében
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG