Lágerek ​népe 33 csillagozás

Örkény István: Lágerek népe Örkény István: Lágerek népe

"Ez a könyv egy hadifogolytáborban íródott, a fogság mostoha körülményei között. Ez annyit jelent, hogy a kérdéseket sohasem szemlélhettem kívülről, hanem mindig csak belülről, a drótok közül. Ezáltal az ítéleteim alkalmasint kevésbé objektívak; de talán éppen ezért hívebbek, jellemzőbbek. Csalnom nem lehetett. Több százezer ügyész fürkészi szómat. Iparkodtam mindvégig az igazat írni: az élő emberek valódi nevükön szerepelnek, egy-két kivétellel, mikor „álnevet” adtam, kíméletből vagy kénytelenségből. De ha mindig a valóságról szólottam is, a valóság rendjét már én csoportosítottam; s ezért, ha az igazság szenvedett általa, a felelős én vagyok, s nem a valóság, nem az élet."

Amig idejutottunk… címmel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 1946

Tartalomjegyzék

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
338 oldal · ISBN: 9631525252
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1981
334 oldal · ISBN: 9631517683
>!
190 oldal · keménytáblás

Enciklopédia 33


Kedvencelte 3

Most olvassa 3

Várólistára tette 49

Kívánságlistára tette 25


Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Örkény István: Lágerek népe

Az elkényeztetett gyermekkor után a pályakezdő, egykötetes Örkény István – aki első kötetét alapvetően csak a képzeletére támaszkodva írta – eltűnik a háborús munkaszolgálatban, s megtapasztalja a valóságot. S a háború, mint a legintenzívebb alapélmény életművében, meghatározója a katasztrófákból nyerhető öntudatnak. Az én általam olvasott kötet, egy 1984-es Szépirodalmi kiadás három részből áll.
A Lágerek népe – ha az ötéves háborút és fogságot tanulási folyamatnak fogjuk fel – eljuttatja a szerzőt a „munka” és a „szolidaritás”, mint legfontosabb értékek felismeréséhez. Előbb azonban a foglyok át kell éljék az éhséget, s az ettől való rettegés állapotát is, amelybe több, mint 50%-uk belepusztul. De a Szovjetunió, – mint a II.VH-ban megtámadott ország –, használni akarja – váratlanul nagyszámú – hadifoglyait. Ehhez – körülményeinek megfelelően – biztosította a feltételeket is. A munka kényszerének szakasza következik, ami sokakat a lógáshoz, feketézéshez visz. De idővel sokan rájönnek, hogy a munkában megtalálhatják az alkotás örömét is – a szerző számos pozitív példát hoz. Kétségtelen – ma úgy tűnik – hogy sokan lényegesen feketébb emlékeiket hangsúlyozták a „malenkij robot” kapcsán.
A kötet második része az Emlékezők, a háború előtti Magyarország életének bemutatása 10 ember sorsán keresztül. A Horthy korszak viszonyai ez emberek sorsában, élettapasztalataikban szegénységről, nyomorúságról, igazságtalanságról, antiszemitizmusról és korrupcióról árulkodnak.
A kötet harmadik részében interjúk, vallomások, dokumentumok kaptak helyet. Az 1947-ben megjelent munka jelentős vitákat váltott ki, Örkény magyarázkodásra kényszerült. Vallomása a fővárosról, amelyet fogságból való visszatérte után, 1947 januárjában fogalmazott meg – megindító.
Összességében – bevallott szubjektivitása ellenére – úgy vélem nagyon sok aktualitást hordoz ez a mű, bátran nevezném időtlennek. A háború és a fogság borzalmainak megtapasztalása – a halál és az élet azonos pillanatban fellépő valósága és jelenléte az emberek életében – olyan átértékeléseket, gondolatmeneteket indít, s olyan értékeket, álláspontokat eredményez, amelyből a mai olvasó is tanulhat. A mű méltatlanul szorult háttérbe. Ajánlom!

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
338 oldal · ISBN: 9631525252
ppeva P>!
Örkény István: Lágerek népe

Fogság.
Ez volt az a szó, amivel tinédzser koromban ki lehetett volna kergetni a világból. Mihelyt meghallottam az asztalnál (legtöbbször ott kezdődött, székéhez ragasztva minden szerencsétlen vendéget), azonnal felpattantam, kivittem-behoztam a tányérokat, lázasan elfoglaltam magam a vendéglátás körül (lehetetlen volt neveletlenül felállni, és csak úgy kisétálni, pedig mennyire vágytam rá!), és nem volt az a házimunka, ami vonzóbb ne lett volna, mint ott ülni, és hallgatni az újra és újra felhangzó fogság-történeteket. Édesapám nem volt beszédes ember, el tudott hallgatni naphosszat, de ha bármi alkalom adódott, azonnal rákezdte a fogságot… És nem volt vége, úgy fogta a hallgatókat, mint pók a legyet. :) Ráadásul minél többet hallgattuk, annál inkább változtak a történetek, és végül azon kuncogtunk a bátyámmal, hogy egyre inkább úgy tűnik, Édesapánk egyedül nyerte meg a második világháborút.
Először talán a Fekete kolostor volt az a könyv, ahol mélyebben bele tudtam gondolni Édesapám francia fogságélményeibe. És megértettem, amit Édesanyánk mondott, hogy Édesapánknak ez volt életében a legjelentősebb, legnagyobb élmény, meghatározó a további életére, hát persze, hogy ezt meséli folyton-folyvást.
Most ugyanezt éreztem Örkénynél is. A háború kibillentette korábbi életükből – egyhangú, unalmas vagy akár bonyolult, érdekes, de mindenképpen békebeli életükből – az embereket, és olyan körülmények közé vetette őket, ami semmi korábbihoz sem hasonlítható. Háború, éhezés, sebesülés, körülöttük csapkodó halál, hadifogság. Mély nyomot hagynak, sosem múló nyomot.

5 hozzászólás
latinta P>!
Örkény István: Lágerek népe

Már nagyon régóta szemeztem vele. Ott állt a polcomon, várva, hogy elolvassam. Nem is baj, hogy ennyit várt, mert így talán felelősebben tudtam gondolkodni az egyes sorsokon.
Örkény így vallott Szekrényessy Júliának a Magyar Hírlap 1970. január 14-i számában megjelent cikkben:
– A valóságnak ebben a sűrű közegében tájékozódni próbáltam. Rendet úgy sikerült teremtenem, hogy a valóságot először a maga nyers formájában ábrázoltam. Az Amíg ide jutottunk tíz ember vallomását tartalmazta. Mást nem tettem, mint hagytam őket beszélni, az írói munka pusztán az volt, hogy éppen ezt a tízet választottam ki. Egyébként nagyon keveset változtattam azon, amit mondtak. Később ebből az anyagból próbáltam meg általánosítani, még mindig a közvetlen tapasztalat talaján állva. Így született meg a hadifogolytábor szociográfiája, melynek a Lágerek népe címet adtam. Csak amikor már mindent elrendeztem, azaz élményeimről pontos térképet készítettem, akkor nyúltam íróként az anyaghoz. Ekkor született első drámám, a Voronyezs, amely magán viseli a próbálkozás, a drámaírói gyakorlatlanság, ügyetlenkedés nyomait. Egy csomó egyidejűleg készült novella is e témakörből merít.
– Pályáján továbbra is elkísérte a háború élménye?
– Bizony, a háborúban és hadifogságban töltött idő tapasztalata végigkísérte életemet. Sokat írtam természetesen másról is, de novelláim jó része oda kötődik, többek közt a három évvel ezelőtt először kisregényként megszületett Tóték is.
– Ma hogyan tekint vissza háború utáni első könyvére?
– Úgy, mint a sokkhatásból ébredő szervezet első, óvatos mozdulataira. Ez volt az a könyv, amelyben felmértem a világot, amelyben élni fogok. Abból kiindulva, hogy megismertem azokat az embereket, akik között élnem kell, és akiket társaimnak kell tekintenem.

1 hozzászólás
pupsegal>!
Örkény István: Lágerek népe

Bár Örkénytől eddig a csak a Tótékat, illetve az Egyperces novellákat (mindkettő kötelező olvasmány volt gimiben) olvastam, tehát mint író nem volt ismeretlen, mégsem tudtam, mire is számítsak ennél a műnél. Egyrészről érdekes volt, ahogyan áthatja az egész háború utáni korszellem, maga a szocializmus, másrészről a szubjektivitás miatt, amit Örkény is elismer, nem tudom teljes mértékben igaz történetként nézni. Nagyon hiányoltam, hogy a másik oldal történeteit, a nyilasok vagy a fasiszták, szemszögéből is bemutassa a hadifogságot, nemcsak a Szovjetunióval szimpatizálókkal. Mai szemmel viszont a leírtak, még ha esetleg figyelembe vesszük a tényt, amit egyébként Örkény is többször kiemel, hogy a lágerekben sok volt a mesélő, így nem feltétlenül a teljes igazság olvasható, elég elképzelhetetlennek tűnik, csak abból kiindulva, hogy akár a dédszüleim, akár a nagyszüleim által ismertem csak ezt a világot, amit szerencsére én a saját bőrömön nem tapasztaltam és remélhetőleg nem is fogok. Az elejét néhol elég vontatottnak éreztem, bár mindenképp érdekes volt a lágerek társadalmi felépítését olvasni, mégis inkább a személyes elbeszélések, a „névtelenek” történeteit sokkal izgalmasabbnak, olvasmányosabbnak éreztem. Egy olvasást mindenképp megért.

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
338 oldal · ISBN: 9631525252
szökött_csincsilla>!
Örkény István: Lágerek népe

Röviden: A teljes, két világháború közti korszak társadalmi keresztmetszete, társadalom-kórtani lázlapja is lehetne ez a könyv!
Örkény, fiatal íróként olyan megállapításokat tesz, csuklóból, amit a mai történészek évtizedes kutatómunka után, óvatosan.
Nem vagyok nagy híve a kötelező-olvasmány intézményének, de ajánlani mindenképp ajánlanám a fiatal, sokszor megvezetett most felnövekvő generációnak. Nemzetünk szinte összes nyomorúsága és átka benne van a lágerlakók beszámolóiban, visszaemlékezéseiben. A legsötétebb feudalizmus eleven kövületeként vegetáló ország, a vidéki, kilátástalan nyomor, az igazságtalanságok és visszaélések miatt megkeseredett parasztság, és városi munkásság. A mindent átszövő tekintélyalapú korrupció, és intézményesült antiszemitizmus.
Megindító és erős történeteket magában foglaló, nehezen emészthető könyv, melynek lapjait vastagon átitatja a szerző irigylésre méltó magyarságtudata, és egyetemes humanizmusa.

fióka >!
Örkény István: Lágerek népe

Érdekes, nyilván bizonyos mértékben szubjektív, néhány elemében összevág más hadifogság-regényekkel. Ami sajnálatos, az az, hogy a „korszellem” elég nagy mértékben végiglépdelt rajta. Az most már lényegtelen – és nem is fogok utánanézni –, hogy külső vagy belső nyomásra történt-e ez, bár nem hiszem, hogy ’45-ben, Moszkvában oly nagyon kényszergette volna Örkényt a honi szocializmus bármilyen formája. Az viszont már nevettető, hogyan alakulgat a véleménye – szintén a korszellemnek megfelelően? ez már saját? ki tudja – saját könyvéről a köv. cca. 25 év folyamán. Már csak az elvtársazás hiányzott a képből, úgy sokkal „eredetibb” lett volna. Mentegetőzik. Hm.
Más, amit még furcsállva olvasgattam: a zsidó-magyar, magyar zsidó, nem magyar zsidó, miért zsidó és miért nem magyar, hogy is képzelik ezt, szeparatizmus, ahh, szóval ez a mozzanat nekem személy szerint nem volt ínyemre. Gondolom, ízlés dolga, az enyém ilyesmi.
Összességében meglepett. Nem kellett volna? Lehet. De ez egy olyan oldala a valamennyire ismerős Örkénynek, ami valahogy váratlan volt. Pont ezt nem vártam volna (miért nem? várható volt).
Négy csillagot kap azért, mert Örkény és mert szeretem Örkényt. Máskülönben – az amúgy megragadó vallomások ellenére – nem kapna háromnál többet. Kicsivel kevesebb agitációs munka többet használt volna a könyvnek.

emotive>!
Örkény István: Lágerek népe

Nem olvastam még ilyen jellegű könyvet, de azt meg kell jegyeznem, hogy szociológiai és lélektani szempontból is ez egy nagyon érdekes téma, amivel érdemes volt foglalkozni. Igen, nagyon szörnyű, hogy ezeket az embereket évekre elzárták a családjuktól, még csak nem is hallottak felőlük, de látványos, ahogyan fokozatosan magukra találtak, hogy rájöttek arra, hogy van lehetőségük jobb körülményeket teremteni maguknak még ebben a szituációban is. Dédnagypapám is volt orosz fogságban, de megszökött, én nem is tudom, hogyan sikerült neki, dédimamám ezt már nem mesélte el, de most, hogy ezt a könyvet olvastam, még inkább csodálom bátorságát és leleményességét, mert a legtöbbjüknek nem sikerült hazajutni, csak évekkel később.

evol>!
Örkény István: Lágerek népe

Bár a keresett idézetet nem találtam benne, tetszett. Egyszerre jobb és rosszabb képet festett a hadifogságról, ahhoz képest amit korábban gondoltam róla.


Népszerű idézetek

Bla IP>!

Fogolynak kellett lennem, hosszú esztendőkig fogolynak, amíg megtanultam, hogy a szabadság nem az a nyegle kötetlenség, aminek hittem, hanem valami más. Hogy a nép nem szorzat, és nem összeg. A nép nem tízmillió darab, amit össze lehet szedni, hanem egy darab, amit millió cserépre lehet törni.. .Ma vajon mi szunnyad a lelkekben?

Medvetáncoltatás 177.o.

Bla IP>!

Előbb utóbb az lesz a főnök, aki a jó cipőt csinálja, s nem az, aki a jó üzletet, ez az élet öntisztulásának veleje. Az idő erején nem fog ki semmi emberi ravaszság.

103. oldal

3 hozzászólás
latinta P>!

Kialakult tehát itt egy felszínes közösségi élet, ami csak abból állt, hogy legyen már vége a háborúnak, és kerüljünk haza. De ahogy múltak az évek, ráébredtünk egy sokkal mélyebb közösségi tudatra, én például arra, hogy mi, értelmiségiek, munkások és parasztok legbelsőbb, titkolt életünkben mennyire hasonlatosak vagyunk. Mintha odáig bekötött szemmel éltem volna, és most egyszerre látnom engedett a sors, néha tragikus, néha vidám, de mindig nosztalgikus lelki profilokat. Töméntelen sok emberrel kerültem össze öt év alatt, azóta ezerfelé vetett bennünket a sors, de a szálak nem szakadtak szét, akik ott együtt voltunk, nem hagytuk el egymást. Azóta érzem azt, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, az a szolidaritás. Az egész emberi etikám erre a szóra épül, és ez a kulcsszava az én írói munkásságomnak is…

330-331. oldal, Bertha Bulcsu: Interjú Örkény Istvánnal (vallomások és dokumentumok)

2 hozzászólás
Bla IP>!

Bérces Erdélyben,
Marosszék táján
Fehér bölcsőben
Fiú(leány) vár rám…
A „leány” azért került zárójelbe…mert Kovács nem tudta, fia van-e, vagy lánya. A felesége már mindennapos volt, amikor a zászlós fogságba esett: hírt nem kapott róla.
Tovább a vers:
Még elválasztnak
Nagy sztyeppék, hegyek
Nem látott fiam)lányom):
Én hazamegyek.

33. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Erdély
latinta P>!

Szerencsére a zene elbódított, egy másik világba lendített. Én úgy mentem mindig a pódium felé, olyan szívdobogással, mint a szerelmes diák az ideálja felé. Semmi se férkőzött olyan közel hozzám, se szerelem, se barát, se pénz. A zene volt a mindenem. Mással alig foglalkoztam. Könyveket olvastam néha, de csak úgy mellékesen. Hogy miket? Ahogy jött. A legjobban megragadott Flammarion Stella című regénye. Egy csillagász szerelméről szól, nem is tudom, mi ragadott meg benne. Hiszen az én világom egészen más. Olvastam újságot is, mindegy volt, hogy melyiket. A nyilas lapokat azért, mert rengeteget lehetett röhögni rajtuk. De a politika nem érdekelt. Azt mondtam: csalás az egész.

198-199. oldal, Bubi (Beamter Jenő zenész)

Kapcsolódó szócikkek: zene
latinta P>!

Huszonnégy hadifoglyot bolygattunk meg ezzel a kérdéssel: kicsoda Ady, József Attila, Bartók Béla és Szent-Györgyi Albert. A legnépszerűbb az utóbbi; tizenketten tudták, hogy „ő csinálta a C-vitamint”, hárman még azt is mondták, hogy „szegedi ember”, nyolc nem hallott róla, a huszonnegyedik tudni vélte, hogy „ő az a prímás, akivel mostanság meg vannak akadva a népek”. Bartók nevét hárman ismerték, s e három azt is megmondta, hogy zeneszerző. Egyik még megfejelte a bölcsességet: „ő szerkesztette – úgymond – a leventeindulót”.
Ady Endrét ismerték heten. A hét közül négyen olvasták, a négyből csak az egyik tudta fejből egy versét. Azt, hogy Góg és Magóg fia vagyok én. Dicsérjük meg érte. De József Attilát csak ketten ismerték s csak hírből; az egyik úgy vélte, hogy kisgazdapárti képviselő, de a másik megmondotta, hogy költő volt, aki a szegényekről írt verset, és aztán lefeküdt a vonat elé. Ennek az egynek álljon itt a neve. Pécsi Miklósnak hívják.

133. oldal (Kacor király Kijevben)

Bla IP>!

Az éhezésnek alig van irodalma….Meglepő azért is, mert éppen azok az emberek, akiknek az írás a mesterségük, annál a kondérnál állnak, amelyben a sovány étel fő. Mégse írtak róla eleget. Nem kutatom szeméremből avagy bölcs óvatosságból hallgatnak-e róla

39. oldal

latinta P>!

– Ebbe a hadifogolyvilágba mint fiatal, kezdő író csöppentem bele egy vékony kötettel a hátam mögött. Pályám kezdetén született írásaimat inkább a játékosság, a szürrealizmusra való hajlam jellemezte, és az, hogy nem sokat törődtem a valósággal, inkább bíztam magam a képzeletemre. Ilyen írói indulás után kerültem a háborúba és a hadifogság valóságába, amelynél könyörtelenebb és parancsolóbb valóságot el sem lehet képzelni. És mint ahogy a legtöbb írónak van egy olyan meghatározó alapélménye, amely végigkíséri egész pályáján, nekem a háború lett a legnagyobb élményem. Nem az ágyúdörgés harcias lármája, hanem a háború teremtette emberi közösség, életünk és sorsunk közelsége lett megrázó élményem.

321-322. oldal, Mintha zsilipet nyitnának meg

Bla IP>!

Hatszáz ember figyelte, miképpen tántorog Nagy a vagonja felé, azaz pontosabban nem is Nagyot figyelték, hanem azt a kisebb és azt a nagyobb darab kenyeret.
Tizenhét napig utaztak, a negyvenkettőből tizenkilenc érkezett meg.

44. oldal

Bla IP>!

Pedig a szándék – s ezt ismételni kell – csakugyan a legnemesebb volt. Azok a kormányszervek, melyek előírták a táborok építkezését, a foglyok ellátását, ruházkodását, gyógykezelését, tisztálkodását és pihenését, minden rendelkezésben emberségesek és méltányosak voltak. Persze ne hasonlítsuk a hadifoglyok élelmezését egy békebeli lagzihoz, még csak az angol, vagy amerikai táborok ellátásához sem. A mérték csak egy lehet. Az, hogy milyen volt abban az időben a Szovjetunió lakosságának ellátása. Köztudomású, hogy a foglyok"normája" magasabb volt még a könnyű munkásokénál is.

48. oldal


Említett könyvek


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Závada Pál: Természetes fény
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában
Szabó Magda: Abigél
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Fehér Klára: Hová álljanak a belgák?
Kováts Judit: Megtagadva
Fehér Klára: A tenger I-II.
Zsolt Ágnes: Éva lányom
Cseres Tibor: Hideg napok
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét / Húsz óra / Az áruló