Idézetek 67

Bee_Hinde>!

Réges-régen volt egy trónörökös, hasonló a tiédhez – kezdte a mester. – Szultán apjának kedvenc fia volt. Az apa mindent megtett a fia kedvéért, lakomákat, ünnepségeket rendezett neki. Az egyik ünnepségen a fiú rájött, hogy az apja mellett ülő fekete szakállas, sötét arcú alak Azrail, a halál angyala. A trónörökös és Azrail pillantása találkozott. Csodálkozva néztek egymásra. Az ünnepség után a fiú izgatottan magyarázta az apjának, hogy az egyik vendég Azrail volt, és furcsa pillantásából megértette, hogy az ő lelkéért jött. Az apja is megijedt. – Ne szólj senkinek, csak siess egyenesen Perzsiába, a tebrizi palotába. A perzsa sah jó barátunk, nem fog kiadni senkinek – sürgette a fiát.
Így azonnal elküldte a fiút, aztán egy újabb ünnepséget rendezett, és mintha mi sem történt volna, újra meghívta Azrailt.
– Szultánom, nem látom ma este a fiadat – mondta Azrail aggodalmas arckifejezéssel.
– A fiam még nagyon fiatal. Remélem, még sokáig fog élni. Miért kérdezed?
– Három napja Allah őmagassága megparancsolta nekem, hogy menjek el a perzsa sah palotájába, és vegyem el a fiadnak, a trónörökösnek a lelkét. Ezért nagyon meglepett, hogy tegnap itt láttam Isztambulban. Csodálkoztam is, meg örültem is neki. Észre is vette, hogy furcsán nézek rá – válaszolta majd azonnal elhagyta a palotát.

forElle>!

A világ szép volt, és azt kívántam, hogy bennem is szépség legyen. Ha úgy teszek, mintha nem volna bennem bűn és rosszaság, akkor lassanként megfeledkezhetek a rosszról.

forElle>!

Mindent el kell felejtenem, és úgy tennem, mintha semmi sem történt volna, hogy olyan legyek, mint bárki más.

Olya >!

Vajon minek a jele az, ha valaki kútba rejti egy kedves vagy értékes tárgyát, és azután megfeledkezik róla?

58. oldal, 12. rész

Vikiolvas>!

Nem sikeres üzleti életet, vagy sok pénzt kívántam neki; azt szerettem volna, hogy mély érzésű, igazságra törekvő és boldog ember legyen

206. oldal

GTM P>!

… a világ logikája az anyák sírásán alapul.

212. oldal

GTM P>!

Ha engedelmes fiú lennék, nem lehetnék európai értelemben vett egyéniség. Ha európai értelemben vett egyéniség volnék, akkor pedig nem lehetnék engedelmes fiad. Segítsél!

192. oldal

GTM P>!

Mahmut mester nem végezte el a napi ötszöri rituális imát, de harminc éve, amikor a kutat ástuk, azt képzeltem, hogy nem a föld alá, hanem az ég felé, a csillagok közé, Allah és az angyalok lakóhelye felé tartunk.

189. oldal

GTM P>!

– A feleségeikkel és tisztségviselőikkel így bánó királyok a végén a saját fiaikat is megölik – mondta Ayşe. – Nem is lehet rajta csodálkozni. Ismerjük az ilyen embereket. De vajon az udvari festők miért ábrázolják olyan lelkesedéssel ezt a pillanatot?
– Azért, mert a király sír. A kép jelentése a megbánás és a fájdalom, valóságos mondanivalója azonban a szultán könyörtelen hatalmának a kifejezése."

148. oldal

GTM P>!

A régi görögök Szophoklész Oidipuszát nézvén – épp úgy, ahogy annak idején Mahmut mester mondta nekem – nem azt tartották Oidipusz bűnének, hogy megölte az apját, hanem azt, hogy menekülni akart a rá mért sors elől. Hasonlóképpen Rusztemnek sem a fia megölése volt a bűne, hanem az, hogy egyéjszakás kaland folytán apa lett, de nem vált a fiú apjává."

127. oldal