Konzervatív ​zöldség 1 csillagozás

Politikáról, gazdaságról jövő időben
Olajos Péter: Konzervatív zöldség

A ​gyorsuló környezeti és klimatikus változások radikális gyorsasággal alakítják át életünket. Egy új paradigmának, a zöldgazdaság születésének vagyunk tanúi. De mi is az a zöldgazdaság? Milyen alkotóelemei vannak és hogyan fejlődött ki, hogy mára a fosszilis energiahordozókon nyugvó világunkban egy lehetséges váltómodellként emlegetik. A könyv nemzetközi és hazai példákon keresztül mutatja be az olvasónak a zöldgazdaság múltját, jelenét és lehetséges jövőjét. Mindemellett választ keres olyan kérdésekre is, hogy létezik-e konzervatív, polgári indíttatású zöldpolitika. Ha van, akkor mi lenne ennek az elvi alapja, és milyen politikai, gyakorlati célkitűzések és feladatok határozhatóak meg belőle. A szerző több éves európai uniós tapasztalatait összegzi e könyvében, és ad az érdeklődők számára iránytűt ahhoz, hogy eligazodjanak a zöld fogalmak, a zöldpolitika és a szemünk előtt kibontakozó zöldgazdaság útvesztőiben.
Olajos Péter szervező-vegyészmérnök, környezetvédelmi… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
L'Harmattan, Budapest, 2011
366 oldal · ISBN: 9789632363776

Enciklopédia 1


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

eMBé>!

Míg Ausztriában (a nálunk sokkal alacsonyabb napsütési óraszámmal rendelkező országban) 3 millió négyzetméter napkollektor van, addig Magyarországon ennek alig csak 3 százaléka, mintegy 100 ezer négyzetméter.

249. oldal

Olajos Péter: Konzervatív zöldség Politikáról, gazdaságról jövő időben

eMBé>!

Miképpen a nagy gazdasági világválság megoldása is egy átfogó, az egyes nemzetgazdaságok által átvett és lényegi pontjaiban hasonlóan kezelt gazdaságfejlesztési stratégiára épült – ez volt a Roosevelt elnök által kezdeményezett New Deal –, úgy a XXI. század első nagy gazdasági kihívásának leküzdéséhez is szükségünk van egy átfogó cselekvési koncepcióra. Mi több, a stratégiai koncepción túlmenően szükségünk van egy szilárd bázisra (kitörési pontra), amelyre az adott stratégiát alapozhatjuk. S míg ez a New Deal esetében a fellendülő nehézipar (majd jármű- és gépipar) és az azt erősítő infrastruktúraépítés volt, addig a mi esetünkben ez a kitörési pont a fellendülés előtt álló zöldipar és az azt megalapozó zöld infrastruktúra kiépítése lehet. Tehát ebben az értelemben beszélhetünk – és kell is beszélnünk – a zöld New Dealről vagy Zöld Élénkítő Tervről, mint a globális gazdasági válság leküzdésére irányuló átfogó gazdaságfejlesztési stratégia keret-koncepciójáról.

205. oldal

Olajos Péter: Konzervatív zöldség Politikáról, gazdaságról jövő időben

Kapcsolódó szócikkek: Franklin D. Roosevelt
eMBé>!

Politikai akarat nélkül ugyanis nincs zöld kiegyezés, mint ahogyan zöld gazdaságfejlesztés sem, következésképpen szó sem lehet a zöldgazdaság hatékony és tervszerű megszervezéséről sem. Természetesen valamilyen szintű önszerveződésre a politikai akarat hiányában is sor kerül majd, de ennek eredményessége és hatékonysága össze sem hasonlítható azzal a folyamattal, amelynek mozgatórugóját a politikai akarat alkotja.
De mit is értünk politikai akaraton? Mindenekelőtt a vezető kormánypárt döntéshozóinak eltökéltségét, amely a kormányzati apparátus támogatásával kiegészülve létrehozza és „szabályozza” azt a (politikai) mozgásteret, ahol a program egésze megvalósításra kerül. A megvalósítás sikere azonban nem utolsó sorban azon múlik, hogy a „közpolitikai tér” egyéb más szereplői (politikai ellenzék, természetes és intézményesített véleményformálók) milyen mértékben állnak ki a kormányzati program szintjére emelt elképzelés realizálása mellett – avagy foglalnak állást annak megvalósítása ellen, adott esetben tesznek meg mindent a kormányzati tervek meghiúsulása érdekében –, ezáltal is jelezve a közvélemény (egyben a választók és a gazdasági szereplők) számára, milyen érdekvonalak mentén hoznak majd döntést az adott ügyben.

206. oldal

Olajos Péter: Konzervatív zöldség Politikáról, gazdaságról jövő időben

1 hozzászólás
eMBé>!

A XXI. század kétségtelenül egy új technológiai korszak kezdete, egészen pontosan a zöld fellendülés és zöld fejlődés évszázada lesz. Egész egyszerűen azért, mert az emberiség előtt álló problémák megoldása – mindenekelőtt az öko- és bioszféra állapotát veszélyeztető fenyegetések kezelése és felszámolása – ki fogja kényszeríteni az ipari és fogyasztói léptékű zöld technológiák kialakulását, majd ezt követően tömeges elterjedését.

29. oldal

Olajos Péter: Konzervatív zöldség Politikáról, gazdaságról jövő időben


Hasonló könyvek címkék alapján

John Lukacs: Visszafelé…
Szabó Gábor: Modern politikai eszmék, ideológiák
Frank Füredi: A célkeresztben: Magyarország
Dessewffy Aurél: X.Y.Z. könyv
Tormássy Zsuzsanna (szerk.): A liberalizmus folytonossága
Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról
G. Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat
Karácsony András: Mozaikok
Csurka István: Minden, ami van I-III.
Edmund Stoiber: Mert a világ változik