Hermeneutika ​és demokrácia 0 csillagozás

Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére
Nyírő Miklós (szerk.): Hermeneutika és demokrácia

A ​demokráciával kapcsolatos kérdések, az annak gyakorlatát illető vélemények mindennapos beszélgetéseink szerves részét képezik. Érintettsége jogán – bizonyos értelemben – mindenki „ért hozzájuk”. A „hermeneutika” kifejezés viszont, mely hagyományosan a szövegértelmezés tudományaként volt ismert, jellemzően csak szűk szakmai körökben használatos. Mindazonáltal e diszciplína a 20. század során új jelentőségre tett szert, elsősorban Martin Heidegger és tanítványa, Hans-Georg Gadamer munkásságának köszönhetően. Az új emberkép szerint, mely e szerzőknél kirajzolódik, az emberi „ittlétet” mindenekelőtt halandósága, végessége, időisége, s az ezen időiségben számára felnyíló mindenkori létértelem tünteti ki a létezők körében. Innen tekintve az ember minden világviszonyulásában értelmező, megértő, vagy éppen e megértésben kudarcot valló lénynek bizonyul – ezzel pedig a hermeneutika magában az emberi egzisztálás dimenziójában ver gyökeret, e dimenzió tekintetében tesz szert egyetemes… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A filozófia útjai L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2017
280 oldal · ISBN: 9789634143482

Hasonló könyvek címkék alapján

Fabiny Tibor: Szótörténések
Veress Károly (szerk.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben
Tonk Márton – Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás
Veress Károly: Ami megtörténik velünk
Veress Károly: A megértés csodájáról
Szávai Dorottya: Egyenes labirintus
Rugási Gyula – Somlyó Bálint (szerk.): Grádicsok éneke
Paul Ricoeur: A diszkurzus hermeneutikája
Jean Starobinski: Poppea fátyla
Fabiny Tibor (szerk.): Tyconius tanulmányok