Hans-Georg ​Gadamer – egy 20. századi humanista 0 csillagozás

Nyírő Miklós (szerk.): Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista

2007 ​decemberében, a filozófiai hermeneutika megalapítója, Hans-Georg Gadamer (1900–2002) halálának ötödik évfordulóján konferenciát rendeztünk Miskolcon, melynek keretében a német filozófus munkásságáról emlékeztünk meg. Kötetünk – szerkesztett, egyes szerzők esetében pedig kibővített változatban – e konferencia előadásait tartalmazza. Tudatában vagyunk annak, hogy a rendezvényünket meghirdető, s a jelen kötet számára is megőrzött Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista cím már önmagában is merésznek, kihívónak tűnhet. Egyfelől jogos megütközést válthat ki, ha a humanizmust azzal a 20. századdal hozzuk összefüg¬gésbe, melynek történelmi viharai soha nem látott méreteket öltöttek, és az „emberség” minden eladdig tapasztalt határát átlépték. Másfelől filozófiai hermeneutikája kifejtése során Gadamer jórészt mesterének, Heideggernek a kérdésfelvetéseihez kapcsolódott, akinek a munkásságát viszont vonakodnánk összefüggésbe hozni a humanizmussal. Az itt közreadott tanulmányok –… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A filozófia útjai L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2009
244 oldal · ISBN: 9789632361956

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Benyik György (szerk.): Gyűlölet és kiengesztelődés
Pléh Csaba – Kampis György – Csányi Vilmos (szerk.): Az észleléstől a nyelvig
Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József (szerk.): Felebarát vagy embertárs
Veress Károly (szerk.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben
Somogyi Zoltán: Az állampolgár szabadsága
Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája
Tonk Márton – Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás
Veress Károly: Az értelem értelméről
Arisztotelész: Poétika / Kategóriák / Hermeneutika
Günter Figal: Tárgyiság