Atomok ​és elemek 0 csillagozás

Nyilasi János: Atomok és elemek

A ​kémiai elemek az anyagfajták között jól elhatárolható, a többitől minőségileg különböző kategóriát képviselnek. Egyes elemeket már az emberiség történetének legrégibb szakaszában ismertek és alkalmaztak, másokat csak az utóbbi évtizedekben sikerült mesterségesen előállítani. Viszonylag régóta ismert elemekről kiderült, hogy sajátságaik sokkal értékesebbek, mint ahogy azt korábban a nem tiszta minták vizsgálatai alapján gondolták. Számos elemnek hosszú ideig nem volt említésre méltó gyakorlati jelentősége, a tudomány és technika fejlődésével azonban közülük jó néhány (pl. a félvezető sajátságúak) szinte egyik napról a másikra az érdeklődés középpontjába került.

A kereken százféle kémiai elem tulajdonságai minőségileg különböznek ugyan egymástól, mégis egységes rendszert alkotnak. A szerkezeti kémia eredményei, amelyek a legújabb elméleti és kísérleti módszerek gyümölcsöző kölcsönhatásaiból alakultak ki, lehetővé teszik az elemek egységes nézőpontból történő tárgyalását.… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1972
298 oldal · keménytáblás

Hasonló könyvek címkék alapján

Gyarmati István: Nemegyensúlyi termodinamika
Máthé János: Az anyag szerkezete
L. A. Gribov – B. I. Sztyepanov – M. A. Jeljasevics – M. V. Volkenstejn: Molekularezgések
Kovács István – Szőke József (szerk.): Molekulaspektroszkópia
Hermann Haken: Szinergetika
Kapuy Ede – Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete
Veszprémi Tamás – Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása
Tasi Gyula: Számítógépes kémia
Császár József – Bán Miklós: Optikai színkép, ligandumtér-elmélet, komplex szerkezet
Máthé János: Molekulaspektroszkópiai és kvantumkémiai számítások