Tényálláskezelés ​és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben 0 csillagozás

Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben

A világtörténelem legnagyobb szónoka, Marcus Tullius Cicero védőbeszédeiben a jogi tényálláskezelés és a szónoki taktika az a két alkotóelem, amelyekből hallgatóságára és a bíróságokra gyakorolt elementáris hatása fakadt – nem véletlenül nevezte már Quintilianus is a törvényszékek királyának. Jelen monográfia e hatás működési mechanizmusának megértéséhez igyekszik közelebb vinni az olvasót tíz cicerói védőbeszéd jog(történet)i és retorikai elemzésével: e kettős megközelítést az indokolja, hogy beszédei megalkotása során Cicero előtt elsődleges – és egyetlen – célként az adott perben elérendő siker lebegett. Mind a római jog tudománya, mind a klasszikus retorika művészete iránt elkötelezetteket gazdagító munkájában a szerző a történeti tényállásokat rekonstruálva világítja meg azok – csupán a meggyőzési folyamat eredményességének kritériuma felől érthető és értelmezhető szónoki kezelési technikáját.

Róla szól: Marcus Tullius Cicero

>!
Lectum, Szeged, 2010
370 oldal · ISBN: 9789639640290

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Marcus Tullius Cicero: Négy védőbeszéd
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Apuleius: A mágiáról / Virágoskert
Marcus Tullius Cicero: Cicero összes retorikaelméleti művei
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Apuleius: Apologia (de magia) / Védőbeszéd (a mágiáról)
Apuleius: A világról
Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói
Gaius: Gaius Institúciói
Diósdi György (szerk.): A római jog világa