A ​jelen lévő Isten 7 csillagozás

Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika
Néráth Mónika: A jelen lévő Isten

A ​pesti belvárosi folklórban szájhagyomány útján terjed évek óta Pál Ferenc a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán kedd esténként tartott előadásainak a híre. Az itt hetenként jelenlevő óriási hallgatóság a kívülálló számára is jelzi, hogy ezek az előadások – a fiatalok útkereséséről, szerelemről, párkapcsolatról, házaséletről, családról – többet jelentenek egyszerű találkahelynél az egyetemista fiatalok számára. „Feri atya” (saját maga is ezt a megszólítást kedveli legjobban) mondta egyik előadásában, hogy egyik régi barátja így szólította meg egyszer: „Te Feri, én nem is tudom, hogy mit esznek rajtad ezek a fiatalok. Nem vagy se különösebben művelt, se nagyon okos…” Valóban, a keddi előadások értékét, hitelességét nem annyira a hagyományos értelemben vett erudíció, az ókori egyházatyáktól a legújabb korig terjedő „kultúrkeresztény” műveltség alapos ismerete adja, hanem inkább az előadó személyes élettapasztalata és ehhez a tapasztalathoz, élményvilághoz kapcsolódó emberi… (tovább)

Róla szól: Pál Ferenc

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Miért hiszek? Kairosz

>!
Kairosz, Budapest, 2008
106 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639642652

Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

ibelieveinmyshelf P>!
Néráth Mónika: A jelen lévő Isten

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

Érdekes volt ez a rövid kis kötet, sok mindent megtudtam Feri atyáról, arról a különleges és számomra nagyon hiteles emberről, aki a szuperhumoros, tanulságos, remek előadások mögött van.

csucsorka IP>!
Néráth Mónika: A jelen lévő Isten

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

Nagyon jó kis könyv. Bár a kérdező nagyon unszimpatikus volt nekem a rajongásával, a kérdései mégis jól irányították, jól építettek fel ezt az olvasnivalót.
Kb. egy hónapja, mikor már a sokadik pszichológiai lapomból mosolygott rám vissza ez a rendkívüli népszerűségnek örvendő figura, gondoltam, ebből elég, most már tudni akarom, mit esznek rajta! Begyűjtöttem tőle mindent és vártam a megfelelő időt.

Először mindenképpben meg akartam ismerni azt, akinek majd a gondolatait, történeteit olvasom majd. Szerencsére bejött, szóval várom a „szakmázós köteteket”.
Két szempontból is érdekel a dolog. 1) immáron hosszú évek óta nem járok templomba. Egyébként református vagyok, de az egyistenhitben az a jó, hogy a jófej katolikusok és a nagyon szimpatikus babtisták is ugyanarról az Istenről beszélnek, aki nekem hiányzik; és gyülekezet híján magamnak lopom a csendes-perceket. Idén döntötem úgy, hogy évi 70 könyvbe bele kell férjen némi áhítat is. Pál Feri nagyon jó anyag ehhez.
2) Ha minden jól megy, szeptemberben kezdem a szociálpedagógia szakot, és sok tapasztalata kapcsolódik a területhez; ezeket is jó volt olvasni, megihletett és elgondolkodtatott.

Nem fogok előadására rohanni, nem öntöm aranyba a nevét, de remek olvasmány volt és jó élmény volt kicsit jobban megismerni őt, a – mostmár véleményem szerint is – méltán híres PálFerit.

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

Dora>!

Mert a kérdés nem az, hogy Isten itt van-e, hanem, hogy én itt vagyok-e.

30-31. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

Dora>!

Mikor egy vallás önmagát kívánja éltetni, nem pedig tükrözni akarja azt a Valakit, akinek egyáltalán létét köszönheti, akkor ott nagyon nagy sötétség borul a világra. Ezt nevezhetjük Isten-fogyatkozásnak.

81. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

MosolyMűvek>!

Az Isten terve az ember szívének a legmélyéből bontakozik ki és áll elő. Ezért mindig, amikor már bezáródok és görcsössé válok, és azt mondom, hogy ennek „így kellett volna lennie!", vagy „Úgy kell lennie!", vagy egy elképzelt Istennel kapcsolatban kezdek rettegni, hogy ha nem találok rá az Ő akaratára, akkor majd nem tudom, ennek mi lesz a következménye, vagy ha nem találok rá az Ő tervére, akkor majd boldogtalan leszek, ad absurdum még talán majd el is kárhozom – akkor itt egy olyan Istennek a képzete jön elő, ahol ez az Isten teljesen kívül van rajtam, és valamiféle akarattal sújt engem. Én pedig, mint valami pincsikutya lesem a kezét, hogy most kockacukrot ad-e nekem, vagy éppen a korbács után nyúl. Ezt nagyon boldogtalanító képzetnek tartom. Sokkal reálisabbnak látom azt, hogy Isten nagyon nagy szabadságot és persze felelősséget is ad abban, hogy többféle terve lehessen. Hogy egy helyzetet többféleképpen lehessen jól megoldani, és valódi döntéseim legyenek. Vagyis az ember szabadsága egy valódi, bár relatív szabadság, amiben Isten néha azt mondja: találd ki! Most az az akaratom, hogy csináld, ahogy akarod. Ha az Isten velünk egy személyes viszonyt akar kialakítani, akkor nem akarhatja azt, hogy mindig gyerekek maradjunk. Az ember Istennek mindig gyermeke marad. De előbb-utóbb felnőtt gyermeke lesz.

94. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

kzsofi89>!

Nagyon szépnek tartom azt a példát, hogy a vallások olyanok, mint a Hold. Tükrözik a Nap fényét. Nincs önálló fényük, de egész éjszaka, a sötétben azt mondhatjuk: „Ó, a Hold világít!” Valójában a Nap világít, és a Hold közvetíti. Nagyon szép ez a kép, mert azt is mutatja, hogy ha a Hold beáll a Nap elé, teljes sötétségbe borulunk.

81. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

MosolyMűvek>!

Az Istennel való találkozásnak az alapvető lehetősége az emberen keresztüljön létre.
Tehát mindaddig, ameddig valaki saját magával nem mer találkozni, mindaddig, amíg valaki a benne lévő, sok esetben az imádság elején megjelenő káosszal nem tud mit kezdeni -túl nagy a félelem vagy mindazok a belső tartalmak, amelyek egyszer csak megrohanják az embert, miközben szeretne imádkozni és az Istenhez jutni; mindaddig, amíg valaki ezek elől elfut, tulajdonképpen a saját, belső középpontja elől fut el, és ez teszi lehetetlenné az Istennel való mély találkozást.

31. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

MosolyMűvek>!

Legalábbis azt gondolom, hogy engem a kirúgásom nagyon jól megóvott és megóv most is attól, hogy különösebben meg akarjak felelni emberi tekinteteknek, akárhonnan érkező elvárásoknak vagy papi ideáloknak. Mindez nagyon is fölszabadított arra, hogy elsősorban Istennek igyekezzek megfelelni. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne kellene nagyon is számításba vennem, mi az, ami embereknek jólesik, vagy rosszulesik, mi az, ami nekik hasznos, vagy nem hasznos, mi az a mód, ahogyan egy közösség vagy egy intézmény optimálisabban tud működni. Ezek természetesen fontos szempontok, de talán nem kerekedtek bennem nagyon afölé, hogy Isten mit gondol arról, hogy nekem hogy kellene papnak lennem.

40. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

MosolyMűvek>!

Ezért nagyon fontos, hogy tudjunk önmagunkkal együtt érzők lenni, és ez egy papnál különösen lényeges téma, mert – így szoktam ezt mondani – a kultúrkeresztény szellemiségnek része az, hogy a pap, vagy egy jó keresztény önmagát semmibe véve, önmagát akár leértékelve, vagy önmagát nem megbecsülve segít másokon és szeret másokat. Ezt teljesen abszurdnak tartom – egyébként a kinyilatkoztatással is gyökeres ellentétben áll –, de mégiscsak létezik egy ilyen kultúrkeresztény képzet. Ennek az a nagyon súlyos következménye később – azon túl, hogy saját magunkat tönkretesszük vele, meg azon túl, hogy mondjuk, öt évig tudunk egyáltalán a pályán maradni –, hogy sajátos módon azért a legtöbb ember mégiscsak igényli, hogy szeressék. Márpedig, ha én nem szeretem magam, akkor ezt a környezetemtől fogom elvárni. Tehát miközben én nem adom meg saját magamnak a megbecsülést, az értékelést és az együttérzést, akkor ezt a környezetemtől fogom elvárni, majd később a környezetemtől kizsarolom, a környezetemen leverem, majd találok egy-két embert, akit felelőssé teszek azért, hogy ő megadja nekem azt, amit én nem adok meg magamnak. Ezért történhet az meg például, hogy házastársi kapcsolatokban a felek egymástól várják azt, hogy úgy szeressék a társukat, ahogyan saját magukat kellene szeretniük. Márpedig minden ember csak azt adhatja meg, amit ő adhat meg nekem, és helyettem engem senki sem szerethet.

47. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

Dora>!

Nem lehet tehát megúszni a spiritualitást anélkül, hogy az ember le ne boruljon. Anélkül nem lehet. Különben csak egy nagyon színes, sajátos egoizmus lesz. Akkor létrehozunk rendszereket, amelyekben eltűnik az, hogy ez az egész azért van, hogy boldog legyek. Ez az egész azért van, hogy elégedett legyek. Hogy az én életminőségem most még ezzel is jobb legyen. Valójában az ember szívének a legmélyebb spirituális vágyára a kényelem nem ad választ. Az életminőség sem ad választ. Ezt nevezem én spirituális hedonizmusnak, ami a kultúrkeresztény mazochizmus után manapság megfigyelhető.

69. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

MosolyMűvek>!

– Az egyházban a megújulás eddig is vagy felülről, vagy alulról jött. Nyilván az lenne jó, ha ez a két irány tudna találkozni. De az biztos, hogy az ember a megújulást kezdje önmagán. Ne az egyházat akarja megújítani, meg a társadalmat megreformálni, hanem saját magával kezdjen valamit. És ez, hogy saját magammal kezdek valamit, ez nyilván azt jelenti, hogy kapcsolatokban élek, hogy igyekszem megújulni én magam a szűkebb-tágabb emberi kapcsolataimban. Azt gondolom, ezen múlik. Egyfajta mintaadással, de nem abból a célból, hogy mintát adjunk, hanem azért, mert van egy belső fölismerésünk, egy belső indíttatásunk, hogy magunkon kezdjük a dolgokat. Az mindig gyanús, ha valaki máson kezdi a dolgokat.

72. oldal

Néráth Mónika: A jelen lévő Isten Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika


Hasonló könyvek címkék alapján

Ferenc pápa: Jó napot! Ferenc pápa vagyok
Lőrincz Sándor: „Legyetek tehát irgalmasok!”
Regőczi István: Az Isten vándora
Stanislaw Dziwisz: Egy élet Karol Wojtyla mellett
Christian Feldmann: Élet az árral szemben
Sipos István: A celibátus (papi nőtlenség) története és védelme
Nemeshegyi Péter: Isten népének szolgái
Reisner Ferenc: Csernoch hercegprímás és IV. Károly
Colleen McCullough: Tövismadarak
Medvigy Mihály: Pápa életpályák