Az ​ősi szó nyomában… 3 csillagozás

Reguly Antal regényes életrajza
Németh Imre: Az ősi szó nyomában…

Nem sokkal azután, hogy Kőrösi Csoma Sándor Tibetbe indult a magyarság ősi nyomait keresni, egy fiatal műkedvelő nyelvész, Reguly Antal szerencsésebb utat választott. Svéd, finn és német kollégái felismerései nyomán az akkori Oroszország északi részein kutatta az ősi szó nyomát chanti és manysi rokonainknál, nem kevésbé kalandos és fáradságos körülmények között, de fényesebb sikerrel. Amit néhány év alatt a munka emésztő lázában égve, erőit nem kímélve kikutatott és feljegyzett, az több mint egy évszázadra adott rendeznivalót a legkiválóbb magyar tudósok tucatjainak. Németh Imre könyve, immár második kiadásban, érdekfeszítően eleveníti meg Reguly valóban regénybe kívánkozó élettörténetét.

Eredeti megjelenés éve: 1956

Tagok ajánlása: Hány éves kortól ajánlod?

>!
Móra, Budapest, 1970
376 oldal

Enciklopédia 1

Szereplők népszerűség szerint

Reguly Antal


Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

>!
ppeva P
Németh Imre: Az ősi szó nyomában…

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

Régóta kutatom ezt a könyvet. Most végre sikerült a könyvtárból (pontosabban a könyvtár raktárából) megszerezni.
Reguly Antal az én másik hősöm Kőrösi Csoma Sándor mellett. Még a VIII. kerületi Reguly Antal utcának is mindig külön megörültem arra jártamban. :) Évekkel ezelőtt külön azért utaztam el Zircre, hogy megnézzem az ottani Reguly Antal Múzeumot. Ahogy a könyv, a múzeum se élvezett nagy forgalmat: egyedül jártam a termeket, és gyújtogattam-oltogattam még a lámpákat is. Kár, igazán nagy kár.
A könyv elején kicsit bosszantott a stílusa, nagyon 19. századi, olyan jókais próbált lenni (1956-ban jelent meg). Főleg az idegen keresztnevek magyarra átírása bökte a szemem. De aztán hozzászoktam, mert egyre jobban belemelegedtem a könyvbe, a történetbe, és bár már tudtam a végét, mégis nagy izgalommal követtem Reguly útját. Regulyval még jobban éreztem azt, amit Csománál: úgy elmentem volna én is oda! Minden gond, baj, szegénység, nehézség ellenére.
Igen, ifjúsági könyv ez, sokszor egyszerű és patetikus fordulatokkal. Talán régebben több fiatalt tudott olvasásra csábítani ezzel a stílussal. Most már csak kevesen hajlandók átrágni magukat egy ilyen könyvön. Pedig elgondolkodtató, izgalmas és tanulságos.
U.i.: Sok évi Reguly (mint „reguj") rajongás után most szembesültem azzal, hogy a továbbiakban már Regulyért (mint "reguli”-ért) rajongjak. :) Eddig a környezetemben még csak a „reguj” ejtést hallottam, ezek szerint hibásan. Ugyanúgy kétféle ejtéssel terjedt el a neve, mint Moholy-Nagy Lászlóé, aki szintén nem „mohoj”, hanem „moholi”.

5 hozzászólás
>!
Tutajos
Németh Imre: Az ősi szó nyomában…

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

Vogulhon! Konda, Szoszva partvidéke,
fagy, éhkopp és vad bálványok hazája,
hol az őserdőn a szél fésűjébe
ember ha száz mérföldenként akad (…)

Ifjúsági regény a maga gyors megoldásaival, egy, szerintem még mindig kevéssé ismert magyar tudós életéről.
A jogi végzettségű, húszéves Reguly Antal 1839-ben indult nyugat-európai tanulmányútra, amiből aztán egy nyolc évig tartó távollét kerekedett. Utazásai során terelődött figyelme a magyarság finnugor gyökerei felé. Nyelveket tanult, irodalmazott, évekig képezte magát, hogy alkalmassá váljon egy hasznosan eltöltött Urál menti kutatóút véghezvitelére.
Szerintem idekívánkozik az is (a fülszöveg is megemlíti), hogy mindezzel egyidőben, sok ezer kilométerre tőle, egy másik magyar, szintén nemzete bölcsőjét keresve, kilehelte lelkét a Himalája lábainál… De míg a vasakaratú Kőrösi-Csoma Belső-Ázsiában remélte megtalálni a közös láncszemet, addig a hangyaszorgalmú Reguly helyesen ismerte fel, hogy a magyar nyelv legközelebbi rokon nyelvei a nyugat-szibériai manysi és hanti.
Hogyan sikerült kiviteleznie Regulynak keleti kutatóútját? Milyen benyomások érték legközelebbi nyelvrokonainknál? Hogyan élt és dolgozott magányos magyarként terepi viszonyok közt? Ezekre a kérdésekre is választ kap az, aki elolvassa ezt az izgalmas életregényt.

3 hozzászólás
>!
gesztenye11 
Németh Imre: Az ősi szó nyomában…

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

Nemzedékek sora dolgozott azon, hogy Reguly hagyatékát teljes mértékben feldolgozza – a kötet írásáig még nem volt készen. Nem tudom, mára befejezte-e a magyar nyelvtudomány és/vagy történettudomány ezt a munkát. Németh Imre fel akarta hívni a figyelmet erre a tudósra, aki közel 8 évet áldozott életéből Svédországban, Finnországban és Oroszországban, hogy a magyar nyelv eredetét, és a nyelvileg rokon finnugor népeket kutassa, és végül eljutott a Szibériában élő hanti és manysi népekhez.
A könyv – nevezzük ifjúsági regénynek – részletesen bemutatja Reguly útját, főleg azt, hogy milyen akadályokkal, egészségi problémákkal, pénztelenséggel, irigységgel, nemtörődömséggel kellett szembenéznie, mire végre a gyűjtőmunkájának eredményeit tartalmazó két láda elérkezett rendeltetési helyőre. Ő sajnos már nem tudott komolyan foglalkozni az iratok, szógyűjtemények, hősi énekek, térképek feldolgozásával – ezért kellettek, kellenek hozzá nemzedékek. Reguly Antal nagyon fiatalon, 39 évesen hunyt el, az ő munkásságának állít emléket ez a könyv, ami újabb bizonyítéka a szerző azon törekvésének, hogy az általa régebben sokszor emlegetett dunántúli szellemet valós emberek munkája révén ismerhetjük meg.


Népszerű idézetek

>!
Tutajos

Kit pum lú! – ismételgette manysi nyelven a lovacska fogairól leolvasott életkort. Reguly rögtön fülelt az új szóra.
– Hogy mondod? – faggatta Baktyárt. – Kit pum lú? Persze, persze… Ez két fű ló, vagyis a magyar másodfű csikónak pontos párja. Bizony úgy látszik, együtt nyergeltek apáink „hurem pum lú”-kat, vagyis harmadfű csikókat is – örvendezett Reguly az újonnan felfedezett közös kifejezésnek.

296. oldal, Baktyár áldozata (Móra, 1970)

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
Tutajos

Baer újra kezébe vette a levelet.

…Itt ülök most már december közepétől. Nemsokára négy hónapja lesz, hogy az Ön jótékony segítségével elhagyám Pétervárt. Pénzem – mit Öntől kaptam – bizony fogytán. És semmi hírem arról, hogy mozdult-e végre magyar Akadémiám. Mi lesz velem?! Óhajtanám tudni! Már ideutazásom idején is volt bennem aggodalom. Most nyugtalanságom nőttön-nő. Igyekszem magam keményíteni. S néha sikerül is: lassan kihűlök, eltompulok… Mohamed-hitűvé válok… A fátum akarta így – gondolom magamban –, s az ember ne törődjék annak végzéseivel. Egy vígasztalást ismerek csak, ez a munka. Ennek élek olyan eltökéltséggel, hogy az elfáradás érzését nem ismerem, nappal és éjjel halmozom rakásra az anyagot, fájdalom és öröm nélkül…

262. oldal, Pesti "csoda" - Pétervárott (Móra, 1970)

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
Tutajos

A szangur húrján elpendült az utolsó hang. A vén Jurkina a hangszert baljával szívéhez szorította, jobbját arcához emelte, rákönyökölt térdére, mintha mutatni akarná, hogyan könyökölt fel a dalnok koporsójában.
A jurta nem tapsolt, nem ujjongott. Fojtott, illetődött csendben meredt maga elé. A szemekben a költészet csodás élménye parázslott.
Reguly is elrévülve tekintett maga elé. Érezte, hogy ebben a pillanatban sokkal, de sokkal többett kapott, mint egy szép költemény hímes képeit… Egy színpompás képzeletű nép egész lelkét nyerte ajándékba!
Jurkina dalában a manysi nép legmélyebb hitének jelképe élt. A halottébresztő öthúrú hangszer: a dal, a zengő szépség bűvös ereje. Ez a nép rajongva hisz szívének költői szárnyalásában. Hisz a szép, jó és igaz hármas egységében, a világgyőző költészetben.

276. oldal, Jurkina dala (Móra, 1970)

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
Tutajos

Reguly néma izgalommal hallgatott. Leste Alekszandr szavát, s amikor az elhallgatott, maga elé meredve suttogta:
– Jókai, Tompa, Petőfi… Ismeretlen nevek számomra… Ifjak, kiknek nevétől, dalától zeng az ország… Istenem! Hét év múlt el… S míg én az ezredévek múltját bontogattam, otthon felnőtt egy ifjú haza…

351. oldal, Végsőt villan a réz fejsze (Móra, 1970)

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

Kapcsolódó szócikkek: Reguly Antal
>!
ppeva P

Kimondhatatlanul jól éreztem magam e környezetben. Bár azt is meg kell mondanom, hogy sok lelki öröm ellenére sem könnyű tűrni itt az életet annak, ki ilyenhez nem szokott. Bármi fáradt a test, a füstös sátor zugában iramszarvasbőrön hálni: nem ád pihenést. Minden változatosság nélkül nyers vagy szárított halat enni szüntelen, só és kenyér nélkül, ez lassan a legkedvesebb környezetben is elviselhetetlenné válik.
Higgye el, titoknok Úr, hogy ezt az életet csak olyan ember viselheti el, kit valamely eszme iránti hő lelkesedés vezérel, s ki tudja, hogy csak ily körülmények között elégítheti ki évek óta vágyva vágyott szellemi érdeklődését. S ezért tudtam én feledni minden testi ínséget, mi körülvett, s tudtam megelégedést, sőt boldogságot érezni…

313. oldal

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
gesztenye11

Csak még egy kicsi húst szedjen magára, mert úgy tudom, hogy azok a szegény rokonok, ott túl az Urálon, csak a jó testes embereket tisztelik…hahaha…

167. oldal - Hűség próbáján

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
gesztenye11

– Itt a mi bányavidékünkön véletlenül sem talál vogult. Mit is keresnének erre?A vogul megveti az ilyesfajta munkát. Azt mondja: ő nem vakondok, hogy a földben kotorásszék. Ő szabad vadász és halász – semmi egyéb. Büszke mondása, hogy csak két úr van a világon: a cár és a prémmel (nem pénzzel) adózó vogul!

243. oldal - Jurkina és Baktyár

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
gesztenye11

Reguly halkan válaszolt:
– Mindig mások itták a borunkat, Gyuri bátyám!

356. oldal - Végsőt villan a rézfejsze

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

Kapcsolódó szócikkek: Reguly Antal
>!
gesztenye11

Ha arra vársz, hogy az Akadémia koszorúzza a fejed, kopaszságot takar majd csak a babér.

134. oldal - Kő repül a tóba...

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza

>!
gesztenye11

De most leestem egembül…Olyan vagyok, mint a paradicsomból kiűzött! Barátaim minden jóságukkal sem bírnak megörvendeztetni. Nyugtalanság, elégedetlenség, életuntság fognak el gyakran. Vértorlódások kínozzák szegény fejemet, néha szinte eszméletlen állapotban heverek, nem vagyok képes összefüggően gondolkodni…

153. oldal - "Leestem egembül"

Németh Imre: Az ősi szó nyomában… Reguly Antal regényes életrajza


Hasonló könyvek címkék alapján

Kertész Erzsébet: Szendrey Júlia
Kertész Erzsébet: A lámpás hölgy
Kertész Erzsébet: Vilma doktorasszony
Kertész Erzsébet: Elizabeth
Kertész Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben
Kertész Erzsébet: Az első Gertrudis
Morsányi Bernadett: A sehány éves kisfiú és más (unalmas) történetek
Balogh Béni: Szivárvány a Sajó felett
Hegedüs Géza: Előszó a hőskölteményhez
Balogh Béni: Vadócok a Bükkben